Geraint Davies

 

​​​​

   Swydd: Arddangoswr-Technegydd, Seicoleg 
   Ysgol: Ysgol Chwaraeon a Gwyddor Iechyd Caerdydd
   E-bost: GJDavies@cardiffmet.ac.uk
   Ffôn: +44 (0)29 2041 7006
   Rhif Ystafell: D3.01


Proffil

Ymunodd Geraint â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd ym 1987, gan weithio fel Technegydd yn yr Adran Therapi Lleferydd ac Iaith. Fe'i gwahoddwyd i ddod yn rhan o adran Seicoleg newydd ei chreu yn 1990 fel Uwch Dechnegydd.
Yn 2015 daeth Geraint yn Arddangoswr-Technegydd o fewn yr Adran Seicoleg Gymhwysol gyda'r cyfrifoldeb o arddangos mewn gweithdai Dadansoddi Data gan ddefnyddio SPSS i fyfyrwyr Seicoleg Lefel 4. Mae hefyd wedi gweithio tuag at ddatblygu ac integreiddio sesiynau technegol ymarferol o fewn modiwlau sy'n seiliedig ar theori, e.e. defnyddio'r Bio-Pac o fewn Dadansoddi Data Arbrofol; arfogi myfyrwyr israddedig â sgiliau ymarferol allweddol a gwella profiad dysgu myfyrwyr.

Mae ei brif gyfrifoldebau o ddydd i ddydd yn cynnwys rhedeg offer technegol ac arbrofol yr adran yn llyfn, a darparu lefel uchel o gefnogaeth dechnegol arbenigol ym maes pwnc Seicoleg. Mae hefyd yn gyfrifol am gyrchu ac archebu offer newydd yn ogystal â chyfrifoldeb cyffredinol am y P-PARC, y Ganolfan Seicoleg ac Ymchwil Gymhwysol Ôl-raddedig.

Cymwysterau

  • BSc (Anrh) - Seicoleg
  • HNC-Peirianneg Drydanol
  • Peirianneg Gyffredinol OND
  • ONC-Gwyddoniaeth
  • ECDL

 

Aelodaeth Broffesiynol

  • Cymrawd Cyswllt o'r Academi Addysg Uwch (AFHEA)
  • Aelod o'r ATSiP (Cymdeithas Staff Technegol mewn Seicoleg)

 

Arddangos

 

  • PSY4003 Dadansoddiad Data Lefel 4