Sean Duggan

​​

Swydd: Rheolwr Gweithrediadau Technegol
Ysgol: Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd 
E-bost: Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd 
Ffôn: +44 (0) 29 2041 7201
Rhif Ystafell: D1.07


Proffil

Ymunodd Sean â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd ym mis Medi 2007. Mae wedi gweithio fel Technegydd Microbioleg, Uwch Dechnegydd, Prif Dechnegydd, y Technegydd Pennaf a Rheolwr Gweithrediadau Technegol.
Rhwng 2001 a 2015, gweithredodd Sean fel technegydd arddangosiadol, gan ddarparu cefnogaeth yn bennaf i ddosbarthiadau ymarferol microbioleg.

Mae dwy brif swyddogaeth i rôl bresennol Sean:
• Gweithredu fel pennaeth Uned Cymorth Technegol Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd (CSHS), gan sicrhau y darperir cefnogaeth dechnegol ar gyfer pob agwedd ar ddysgu ac addysgu, ac ymchwil a menter a wneir gan yr ysgol
• Gweithredu fel Person Dynodedig (o dan y Ddeddf Meinwe Dynol) ar gyfer trwydded ymchwil y Brifysgol

Aelodaeth Pwyllgorau / Grwpiau CSHS:
• Pwyllgor Iechyd a Diogelwch y Brifysgol
• Pwyllgor Rheoli Samplau Dynol y Brifysgol
• Pwyllgor Iechyd a Diogelwch CSHS
• Gweithgor Rheoli'n Ddiogel a Pholisi CSHS
• Gweithgor Tîm Arolygu Iechyd a Diogelwch CSHS (Cadeirydd)
• Pwyllgor Ymchwil a Menter CSHS
• Pwyllgor Moeseg Ymchwil CSHS
• Is-grŵp Samplau Dynol CSHS