Dr Rhiannon Phillips

   Swydd: Dirprwy Ddeon Cyswllt ar gyfer Ymchwil, Darllenydd mewn Seicoleg Iechyd​​
   Ysgol: Ysgol Chwaraeon a Gwyddor Iechyd Caerdydd
   E-bost: RPhillips2@cardiffmet.ac.uk
   Twitter: @Nannon_Phillips
   Rhif Ffôn​: +44 (0)29 2041 7228
   Rhif Ystafell: D3.13

Addysgu

 • Modiwl trawsddisgyblaethol Lefel 5, Seicoleg Iechyd a Lles

 • Modiwl trawsddisgyblaethol Lefel 6, Newid Ymddygiad Iechyd

 • MSc mewn Seicoleg Iechyd (Lefel 7), Deall cyflyrau hirdymor, dulliau ymchwil

Goruchwyliaeth PhD

Fi yw Arweinydd Llwybr Seicoleg Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar gyfer Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol i Raddedigion Cymraeg ESRC.

Rwy'n darparu goruchwyliaeth ar gyfer ein rhaglenni MSc, MRes a Doethuriaeth mewn seicoleg iechyd ac ymchwil gwasanaethau iechyd.​

Myfyrwyr Doethurol Presennol:

 • Fiona Sinclair, Hyrwyddo Diwylliant Diogelwch Bwyd yn Arlwyo Ysbytai GIG a Gwasanaeth Bwyd ar Lefel Ward gan Ddefnyddio Ymyriadau a Dargedir

 • Zoë Abbott, Cyd-gynhyrchu iechyd cyn cenhedlu i fenywod ag arthritis llidiol (Cyllid: Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru)

Cyn Fyfyrwyr Doethurol:

 • Gladys Makuta, Dadansoddiad anadl ar gyfer diagnosis o niwmonia mewn plant (Cyllid: Gates Foundation)

 • Adroddodd Timothy Pickles, dadansoddiad Rasch yn y claf, fesurau canlyniadau ar gyfer gweithgarwch clefydau mewn arthritis gwynegol (Cyllid: cymrodoriaeth ddoethurol NIHR)

Cymwysterau a Dyfarniadau

Cymwysterau

 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch, 2020 - presennol
 • Ymarferydd Seicolegydd Cofrestredig, Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal 2009 - presennol
 • Seicolegydd Iechyd Siartredig, Cymdeithas Seicolegol Prydain 2007 - yn bresennol
 • PhD mewn Seicoleg Iechyd Clinigol Prifysgol Leeds 2000 – 2004
 • BSc Anrh mewn Seicoleg (Dosbarth 1af) Prifysgol Cymru Abertawe 1996 – 1999

Gwobrau

 • Gwobr Papur Ymchwil y Flwyddyn Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol ar gyfer Butler et al. (2019) Astudiaeth PACE erthygl NEJM, categori Ymchwil Clinigol ac Enillydd Cyffredinol.
 • Gwobrau Seren Feddygol Prifysgol Caerdydd (2017), Canolfan PRIME Cymru, enillwyr tîm ymchwil y flwyddyn.
 • Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (2017), STAR Family Study: Cynhwysiad Cleifion a'r Cyhoedd a gyrhaeddodd rownd derfynol gwobrau Cynnwys Cleifion a'r Cyhoedd.
 • Gwobrau Seren Feddygol Prifysgol Caerdydd (2016), tîm ymchwil y flwyddyn Canolfan PRIME Cymru yn rownd derfynol.

Diddordebau Ymchwil a Chyhoeddiadau​

Diddordebau ymchwil

 • Atal a rheoli heintiau'r llwybr anadlol

 • Cefnogi gwneud penderfyniadau ar y cyd yng nghyd-destun iechyd atgenhedlol

 • Datblygu a gwerthuso ymyriadau cymhleth

Cyhoeddiadau diweddar

Am restr lawn o gyhoeddiadau, gweler: https://orcid.org/0000-0002-4256-4598

 • Purchase, T., Cooper, A., Price, D. Dorgeat, E, Williams, H, Bowie, P, Fournier, JP, Hibbert, PD, Edwards, AG, Phillips, R, Joseph-Williams, N, Carson-Stevens, A. Analysis of applying a patient safety taxonomy to patient and clinician-reported incident reports during the COVID-19 pandemic: a mixed methods study. BMC Med Res Methodol 2023, 23, 234. https://doi.org/10.1186/s12874-023-02057-6

 • Williams, D, Esan, OB, Schlüter, DK, Taylor-Robinson, D, Paranjothy, S, Duckers, J, Goodchild, N, Phillips, R. Sharing decisions on reproductive goals: A mixed-methods study of the views of women who have cystic fibrosis. Journal of Cystic Fibrosis 2023, 22 (2), 207 - 216 https://doi.org/10.1016/j.jcf.2023.02.007

 • Mc Laughlin L, Jones C, Neukirchinger B, Noyes J, Stone J, Williams H, Williams D, Rapado R, Phillips R, Griffin S. Feminizing care pathways: Mixed-methods study of reproductive options, decision making, pregnancy, post-natal care and parenting amongst women with kidney disease. J Adv Nurs. 2023 Aug;79(8):3127-3146. doi: 10.1111/jan.15659.

 • Dale, C.; Seage, C.H.; Phillips, R.; James, D. The Role of Medication Beliefs in COVID-19 Vaccine and Booster Uptake in Healthcare Workers: An Exploratory Study. Healthcare 2023, 11, 1967. https://doi.org/10.3390/healthcare11131967

 • Grant, A., Brown, A., Ellis, R., Pell, B., Copeland, L., Morris, D., Williams, D., & Phillips, R. Views and experience of breastfeeding in public: a qualitative systematic review. Maternal and Child Nutrition. 2022. 18(4): e13407. doi: 10.1111/mcn.13407

 • Phillips, R, Gillespie, D, Hallingberg, B, Evans, J, Taiyari, K, Torrens-Burton, A, Cannings-John, R, Williams, D, Sheils, E, Ashfield-Watt, P, Akbari, A, Hughes, K, Thomas-Jones, E, James, D, &  Wood, F.  Perceived threat of COVID-19, attitudes towards vaccination, and vaccine hesitancy: A prospective longitudinal study in the UK. British Journal of Health Psychology. 2022. 00, 1– 28. https://doi.org/10.1111/bjhp.12606

 • Pickles T, Macefield R, Aiyegbusi OL, Beecher, C, Horton, M, Christensen, KB, Phillips, R, Gillespie, D, Choy, E. Patient Reported Outcome Measures for Rheumatoid Arthritis Disease Activity: a systematic review following COSMIN guidelines. RMD Open, 2022; 8:e002093, doi: 10.1136/rmdopen-2021-002093   

 • Torrens-Burton A, Goss S, Sutton E, Barawi, K, Longo, M, Seddon, K, Carduff, E, Farnell, JJ, Nelson, A, Byrne, A, Phillips, R, Selman, L, Harrop, E. 'It was brutal. It still is': a qualitative analysis of the challenges of bereavement during the COVID-19 pandemic reported in two national surveys. Palliative Care and Social Practice. 2022. doi:10.1177/26323524221092456

 • Phillips R, Taiyari K, Torrens-Burton A, Cannings-John R, Williams D, Peddle, S, Campbell, S, Hughes, K, Gillespie, D, Sellars, P, Pell, B, Ashfield-Watt, P, et al. Cohort profile: The UK COVID-19 Public Experiences (COPE) prospective longitudinal mixed-methods study of health and well-being during the SARSCoV2 coronavirus pandemic. PLOS ONE 2021, 16(10): e0258484. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258484

 • Esan, OB, Schlüter, DK, Phillips, R, Cosgriff, R, Paranjothy, S, Williams, D, Norman, R, Carr, SB, Duckers, J, Taylor-Robinson, D.  Pregnancy rates and outcomes in women with cystic fibrosis in the UK: comparisons with the general population before and after the introduction of disease-modifying treatment, 2003–17. BJOG  2022. 129: 743– 751. https://doi.org/10.1111/1471-0528.16957

 • Phillips, R., McLaughlin, L., Williams, D., Williams, H., Noyes, J., Jones, C., Oleary, C., Mallett, C. and Griffin, S. (2021), Engaging and supporting women with chronic kidney disease with pre-conception decision-making (including their experiences during COVID 19): A mixed-methods study protocol. J Adv Nurs, 77: 2887-2897. https://doi.org/10.1111/jan.14803

 • ​Gillespie D, Francis N, Ahmed H, Hood K, Llor C, White P, Thomas-Jones E, Stanton H, Sewell B, Phillips R, Naik G, Melbye H, Lowe R, Kirby N, Cochrane A, Bates J, Alam MF, Butler C. Associations with Post-Consultation Health-Status in Primary Care Managed Acute Exacerbation of COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2022;17:383-394, https://doi.org/10.2147/COPD.S340710
 • Poortinga, W, Bird, N, Hallingberg, B, Phillips, R, Williams, D. The role of perceived public and private green space in subjective health and wellbeing during and after the first peak of the COVID-19 outbreak, Landscape and Urban Planning, 2021;211, https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2021.104092

 • Gillespie, D, Butler, CC, Bates, J, Hood, K, Melbye, H, Phillips, R, et al. Associations with antibiotic prescribing for acute exacerbation of COPD in primary care: secondary analysis of a randomised controlled trial. British Journal of General Practice 2021; 71 (705): e266-e272. DOI: 10.3399/BJGP.2020.0823

 • Phillips, R., H. Stanton, A. Singh-Mehta, D. Gillespie, J. Bates, M. Gal, E. Thomas-Jones, R. Lowe, K. Hood, C. Llor, H. Melbye, J. Cals, P. White, C. Butler and N. Francis. "C-reactive protein-guided antibiotic prescribing for COPD exacerbations: a qualitative evaluation." British Journal of General Practice 2020, 70 (696): e505-e513. DOI: https://doi.org/10.3399/bjgp20X709865

 • Hallingberg, B; Williams, D; Cannings-John, R; Hughes, K; Torrens-Burton, A; Gillespie, D; Sellars, P, Pell, B,  Akbari, A, Ashfield-Watt, P,  James, D, Crone, D, Seage, CH, Perham, N, Poortinga, W, Wahl-Jorgensen, K, Peddle, S, Campbell, S, Blaxland, J, Wood, F, Joseph-Williams, N, Harrop, E, Taiyari, K, Thomas-Jones, E,  Phillips, R. Protocol for a longitudinal mixed-methods study of psychosocial determinants of health behaviour, health and well-being outcomes during the COVID-19 pandemic: The UK COVID-19 Public Experiences (COPE) Study. Cardiff Metropolitan University. 2020. https://doi.org/10.25401/cardiffmet.14184857.v1

 • Young, C, Phillips, R, Ebenezer, L, Zutt, R, Peall, K. Management of Parkinson's disease during pregnancy: Literature review and multidisciplinary input. Movement Disorders Clinical Practice 2020, 7(4), pp. 419-430. DOI: 10.1002/mdc3.12925

 • Francis NA, Gillespie D, White P, Bates J, Lowe R, Sewell B, Phillips R, Stanton H, Kirby N, Wootton M, Thomas-Jones E, Hood K, Llor C, et al. C-reactive protein point-of-care testing for safely reducing antibiotics for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: the PACE RCT. Health Technol Assess 2020; 24(15):1-108. https://doi.org/10.3310/hta24150

 • Pell, B, Williams, D, Phillips, R, Sanders, J, Edwards, A, Choy, E, Grant, A. Using visual timelines in telephone interviews: Reflections and lessons learned from the STAR Family Study. International Journal of Qualitative Methods 2020, 19, 1-11. https://doi.org/10.1177/1609406920913675

 • Butler, CC, Gillespie, D, White, P, Bates, J, Lowe, R, Thomas-Jones, E, Wootton, M, Hood, K, Phillips, R, Melbye, H, Llor, C, Cals, J, et al. C-Reactive Protein testing to guide antibiotic prescribing for COPD exacerbations. New England Journal of Medicine 2019. 381: 111-120. DOI: 10.1056/NEJMoa1803185

 • Williams, D, Webber, J, Pell, B, Grant, A, Sanders, J, Choy, E, Edwards, A, Taylor, A, Wu, MC, Phillips, R. “Nobody knows, or seems to know, how rheumatology and breastfeeding works": Women's experiences of breastfeeding whilst managing a long-term limiting condition – A qualitative visual methods study. Midwifery. 2019. 78: 91-96. doi: 10.1016/j.midw.2019.08.002

 • Copeland, L, Merrett, L, McQuire, C, Grant, A, Goat, N, Tedstone, S, Playle, R, Channon, S, Sanders, J, Phillips, R, Hunter, B, Brown, A, et al. The feasibility and acceptability of providing a novel breastfeeding peer-support intervention informed by Motivational Interviewing. Maternal and Child Nutrition 2019, 15(2), article number: e12703. DOI: 10.1111/mcn.12703

 • Phillips, R, Pell, B, Grant, A, Bowen, D, Sanders, J, Taylor, A, Edwards, A, Choy, C, Williams, D. Identifying the unmet information and support needs of women with autoimmune rheumatic diseases during pregnancy planning, pregnancy and early parenting: mixed-methods study. BMC Rheumatology 2018, article number: 21. DOI: 10.1186/s41927-018-0029-4

 • Phillips, R, Copeland, L, Grant, A, Sanders, J, Gobat, N, Tedstone, S, Stanton, H, Merrett, L, Rollnick, S, Robling, M, Brown, A, Hunter, B, Fitzsimmons, D, Regan, S, Trickey, H, Paranjothy, S. Development of a novel Motivational Interviewing (MI) informed peer-support intervention to support mothers to breastfeed for longer. BMC Pregnancy and Childbirth. 2018. 18:90. https://doi.org/10.1186/s12884-018-1725-1

 • Phillips, R, Williams, D, Bowen, D, Morris, D, Grant, A, Pell, B, Sanders, J, Taylor, A, Choy, E, Edwards, A. Reaching a consensus on research priorities for supporting women with autoimmune rheumatic diseases during pre-conception, pregnancy and early parenting: A Nominal Group Technique exercise with lay and professional stakeholders. Wellcome Open Research 2018, article number: 75. DOI: 10.12688/wellcomeopenres.14658.1

 • Phillips, R, Copeland, L, Grant, A, Sanders, J, Gobat, N, Tedstone, S, Stanton, H, Merrett, L, Rollnick, S, Robling, M, Brown, A, Hunter, B, Fitzsimmons, D, Regan, S, Trickey, H, Paranjothy, S. Development of a novel Motivational Interviewing (MI) informed peer-support intervention to support mothers to breastfeed for longer. BMC Pregnancy and Childbirth. 2018. 18:90. https://doi.org/10.1186/s12884-018-1725-1  

 • Grant, A, McEwan, K, Tedstone, S, Greene, G, Copeland, L, Hunter, B, Sanders, J, Phillips, R, Brown, A, Robling, M, Parnjothy, S. Availability of breastfeeding peer-support in the UK: a cross-sectional survey. Maternal and Child Nutrition 2018, 14(1), article number: e12476. DOI: 10.1111/mcn.12476​

Proffil

Mae ffocws fy ymchwil ar ddeall canfyddiad risg a gwneud penderfyniadau ynglyn â heintiau cyffredin ac iechyd atgenhedlol. Gellir defnyddio deall sut mae pobl yn gwneud penderfyniadau ar sail eu canfyddiad o risg, a manteision canfyddedig dull gweithredu penodol, i ddatblygu ymyriadau sy'n cefnogi pobl i wneud penderfyniadau cymhleth sy'n cynnwys cydbwyso risgiau â nodau, anghenion a dewisiadau unigolyn. Mae gennyf ddiddordeb mewn hwyluso gwneud penderfyniadau ar y cyd mewn lleoliadau gofal iechyd, cyfathrebu risg sy'n gysylltiedig ag iechyd, a helpu pobl i feithrin y sgiliau a'r hyder sydd eu hangen arnynt i reoli eu hymatebion emosiynol ac ymddygiadol i fygythiadau sy'n gysylltiedig ag iechyd, gan gynnwys Therapi Ymddygiad Gwybyddol, Cymhelliant. Cyfweld, a seicoaddysg. Rwy'n arwain y gwaith o sefydlu rhwydwaith ymchwil pandemig ymateb cyflym y gwyddorau cymdeithasol Cymreig (SABRE Cymru), a rhwydwaith ar gyfer datblygu datrysiadau technoleg i gefnogi penderfyniadau am nodau atgenhedlu ar gyfer pobl â chyflyrau hirdymor.

Rwyf wedi bod yn brif-ymgeisydd neu'n gyd-ymgeisydd ar grantiau ymchwil gwerth cyfanswm o dros £6.5M yn ystod fy ngyrfa. Mae gennyf dros 50 o gyhoeddiadau mewn cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid, gan gynnwys y New England Journal of Medicine, Lancet Psychiatry, a'r BMJ. Fi yw arweinydd Grŵp Ymchwil ac Arloesi Seicoleg Gymhwysol a Newid Ymddygiad ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Fi yw arweinydd ymchwil Is-adran Seicoleg Iechyd Cymdeithas Seicolegol Prydain ac aelod o Fwrdd Ymchwil Cymdeithas Seicolegol Prydain.​​

Dolenni Allanol

Rwy'n ymwneud â nifer o astudiaethau ymchwil rhyngddisgyblaethol cydweithredol a rhwydweithiau mewn ymchwil i glefydau heintus ac iechyd atgenhedlol. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth trwy ddefnyddio'r dolenni allanol canlynol.​

Rhwydweithio proffesiynol a chyfryngau cymdeithasol

Trydar: @nannon_phillips

https://www.researchgate.net/profile/Rhiannon-Phillips-7

https://orcid.org/0000-0002-4256-4598

Arall

​Rwy'n gweithredu fel adolygydd ar gyfer y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd, Ymchwil Iechyd y Cyhoedd, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, ac UKRI.

Rwy'n adolygu erthyglau gan gymheiriaid yn rheolaidd ar gyfer cyfnodolion a gydnabyddir yn rhyngwladol, gan gynnwys y British Journal of General Practice, International breastfeeding Journal, BMJ Open, EClinical Medicine, Patient Education and Counselling, Journal of Child Psychology and Psychiatry, Child and Adolescent Mental health, a'r Journal o Adsefydliad Galwedigaethol.

Paneli a phwyllgorau

 • Grŵp Llywio Cymuned Ymarfer Gwyddoniaeth Ymddygiadol Cymru (2022-presennol)

 • Arweinydd Ymchwil Is-adran Seicoleg Iechyd Cymdeithas Seicolegol Prydain (2021-presennol)

 • Aelod o Fwrdd Ymchwil Cymdeithas Seicolegol Prydain (2021-presennol)

 • Panel Moeseg Ymchwil Seicoleg Gymhwysol Prifysgol Metropolitan Caerdydd (2019-presennol)

 • Cofrestr o arbenigwyr Senedd y DU a Llywodraeth Cymru ar COVID-19, (2020-presennol)

 • Aelod o bwyllgor cangen Prifysgol Fetropolitan Caerdydd Undeb y Prifysgolion a Cholegau (2020-2022)

 • Grŵp gweithredol cenedlaethol Canolfan PRIME Cymru (2015-2019)

 • Panel arbenigol ar gyfer prosiect WRISK, yn canolbwyntio ar ddeall a gwella cyfathrebu risg yn ymwneud â beichiogrwydd (2019)

Cyllid a ddyfarnwyd

 • COVID-19 ac ymddygiadau iechyd cyffredin sy'n gysylltiedig â heintiau'r llwybr anadlol: Datblygu dulliau cymunedol o leihau baich RTIs yng Nghymru, Canolfan Dystiolaeth Covid-19 Cymru, 2022-2023. £75k, Cyd-ymchwilydd.

 • Datblygu cymorth penderfynu ar gyfer merched o oedran atgenhedlu ag epilepsi sy'n ystyried sodium valproate fel opsiwn triniaeth. Llywodraeth Cymru, £30k, 2022-2024. Cyd-Brif Ymchwilydd.

 • Adolygiadau o brofiadau rhanddeiliaid brechiadau plentyndod. Iechyd Cyhoeddus Cymru, £20k. 2022. Cyd-ymchwilydd.

 • Archwilio budd posibl rhith-realiti i wella profiad, lles a chanlyniadau pobl sy'n cael diagnosis o ganser yng Nghymru. Partneriaeth prosiect Macmillan, £96k, 2022-2024, Cyd-ymchwilydd

 • LLWYDDO: Ymyrraeth cymorth penderfyniad newydd i gefnogi dewis ym maes dull sgrinio serfigol, Dyfarniad Cychwynnol Canfod a Diagnosis Cynnar Cancer Research UK, £91k, 2022-2023, Cyd-ymchwilydd

 • Datblygu rhwydwaith ymchwil gwyddorau cymdeithasol pandemig a chlefydau heintus epidemig Cymru, Rhwydwaith Arloesedd Cymru, £15k, 2022, Prif Ymchwilydd

 • Cronfa ysgogi i adeiladu rhwydwaith i ddatblygu a gwerthuso atebion technolegol i gefnogi gwneud penderfyniadau ar y cyd mewn perthynas ag opsiynau iechyd atgenhedlol i bobl â chyflyrau hirdymor, Rhwydwaith Arloesedd Cymru, £10k, 2022, Prif Ymchwilydd.

 • Gwella hyd bwydo ar y fron yn y DU: gwerthusiad realaidd salutogenig o lwyddiant rhanbarthol Lloegr i gyd-ddatblygu ymyriad cymorth bwydo ar y fron yn y gymuned. Datblygu Ymyrraeth Iechyd y Cyhoedd y Cyngor Ymchwil Feddygol, £140k. 2022-2023. Cyd-Ymchwilydd.

 • Adolygiad rhanddeiliaid brechiadau plant, Iechyd Cyhoeddus Cymru, £20k. 2022. Cyd-Ymchwilydd.

 • CF PROSPER: Ffibrosis Systig Data Canlyniadau Cysylltiedig â Beichiogrwydd i Gefnogi Dewisiadau Personol. Ymchwil er Budd Cleifion a'r Cyhoedd, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. £228k. 2019-2022. Cyd-Ymchwilydd.

 • Mesurau Canlyniad a adroddir gan gleifion ar gyfer Difrifoldeb Symptomau Arthritis Gwynegol: datblygu prawf addasol cyfrifiadurol o fanc eitemau gan ddefnyddio theori mesur Rasch (SOCRATES). Cyllid: £340k, Cymrodoriaeth Ddoethurol NIHR ar gyfer Timothy Pickles, 2019-2023, goruchwyliwr.

 • Profiadau cyhoeddus COVID-19 yng Nghymru: Astudiaeth dulliau cymysg hydredol o agweddau, credoau ac ymddygiad mewn ymateb i bandemig y coronafeirws. Sêr Cymru, £127k, 2020-2021, Prif Ymchwilydd.

 • Ymgysylltu a chefnogi menywod â Chlefyd Arennau Cronig i wneud penderfyniadau cyn beichiogi: Astudiaeth o ddulliau cymysg. Cymdeithas Arennol Prydain ac Uned Ymchwil Arennau Cymru, £79k, 2020-2021, Cyd-Brif Ymchwilydd.

 • Dechrau teulu pan fydd gennych arthritis llidiol: a all dull cydgynhyrchu o greu iechyd cyn cenhedlu wella cynaliadwyedd gwasanaethau'r GIG? Cyllid: £66k, Gwobr Efrydiaeth Iechyd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, 2018-2021. Prif Ymchwilydd.

 • Canolfan Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys (Canolfan PRIME Cymru). Grant Canolfan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2018-2020, £1.8M. Cyd-Ymchwilydd.

 • Gwella iechyd ac ansawdd bywyd menywod â Chlefydau Rhewmatig yn ystod cynllunio teulu, beichiogrwydd a magu plant yn gynnar: safbwyntiau menywod a gweithwyr iechyd proffesiynol ar anghenion a blaenoriaethau. Dyfarniad trawsddisgyblaethol ISSF Ymddiriedolaeth Wellcome 2015-2016. £20k. Prif Ymchwilydd.

 • Ymyriad cymorth cymheiriaid newydd gan ddefnyddio Cyfweld Ysgogiadol ar gyfer cynnal bwydo ar y fron: astudiaeth ddichonoldeb yn y DU. 2014-2017, NIHR HTA (13/18/05). £350k. Cyd-Ymchwilydd.

 • Meddyg Teulu yn defnyddio Prawf Pwynt Gofal Protein C-Adweithiol (CRP) (POCT) i helpu i dargedu rhagnodi gwrthfiotigau i gleifion â Gwaethygiadau Acíwt o Glefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (AECOPD) sydd fwyaf tebygol o elwa (The PACE). Astudiaeth, 2014-2017). HTA NIHR, £1.4m. Cyd-Ymchwilydd.

 • Treial clwstwr rheoledig ar hap yn cymharu effeithiolrwydd a chost-effeithiolrwydd rhaglen therapi ymddygiad gwybyddol mewn ysgolion (FRIENDS) i leihau pryder a gwella hwyliau plant 9/10 oed, dilyniant 24 mis (2013-2014). NIHR PHR. £308k, Cyd-Ymchwilydd.

 • Treial clwstwr rheoledig ar hap yn cymharu effeithiolrwydd a chost-effeithiolrwydd rhaglen therapi ymddygiad gwybyddol mewn ysgolion (FRIENDS) i leihau pryder a gwella hwyliau plant 9/10 oed (2011-2014). NIHR PHR £1.165m. Cyd-Ymchwilydd.​​​