Dr Neil Rushmere

​​

Teitl y Swydd:     Uwch Ddarlithydd
Rhif Ystafell:      D2.04c
Cyfeiriad E-bost:  nrushmere@cardiffmet.ac.uk

 

Addysgu

Biocemeg, Bioleg Celloedd a Bioleg Foleciwlaidd

Ymchwil

Heneiddio a rheoli'r Cylchred Celloedd
Carcinogenesis ac Imiwno-efadu Tiwmorau
Technolegau mynegiant gwrth-synnwyr
Mecanweithiau Cellog a Genetig Buddion Iechyd Deietegol

Cydweithrediadau Ymchwil gyda;
Yr Athro RI Nicholson (Labordai Tenovus), Prifysgol Caerdydd
Yr Athro BP Morgan (Adran Biocemeg Feddygol), Caerdydd