Colin Powell

Teitl y Swydd: Deon Cysylltiol - Rhyngwladoli

Rhif Ystafell: D1.02a
Rhif Ffôn: + 44 (0) 29 2041 6854
Cyfeiriad E-bost:   adcurnin@cardiffmet.ac.uk

 

Addysgu

 

Mae gweithgarddau addysgu yn canolbwyntio ar ffactorau dynol a chymdeithasol sy'n effeithio ar asesu a rheoli risg, penderfynyddion ymddygiad sy'n gysylltiedig ag iechyd, hybu iechyd ac ysgogi newid. Gwneir cyfraniadau i'r rhaglenni academaidd canlynol: -

MSc Iechyd Cyhoeddus Cymhwysol
MSc Rheoli Diogelwch Bwyd (Hong Kong)
MSc Lles Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol
BSc (Anrh) Iechyd yr Amgylchedd
BSc (Anrh) Gwyddorau Iechyd yr Amgylchedd (Kenya)

Mae gan Colin ddiddordeb mawr mewn gweithio yn rhyngwladol. Adlewyrchir hyn yn ei reolaeth o'r Rhaglen MSc mewn Rheoli Diogelwch Bwyd a ddarperir yn Hong Kong a'r BSc (Anrh) Gwyddorau Iechyd yr Amgylchedd a ddarperir yn Kenya. Mae Colin yn aelod academaidd o'r Ganolfan Hyfforddi Ryngwladol ar gyfer Rheoli Iechyd Cyhoeddus mewn Digwyddiadau Cemegol: mae'r Ganolfan yn cynrychioli partneriaeth rhwng Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Canolfan Cydweithio WHO Iechyd Cyhoeddus Lloegr, Grŵp Gweithredu Diogelwch Iechyd Byd-eang G7+ Mexico, Sefydliad Iechyd y Byd (WHO ) ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae Colin yn chwarae rhan weithredol wrth gydlynu agweddau ar Strategaeth Addysg Genedlaethol Traws yr Ysgol.

Ymchwil

Mae gan Colin Powell gefndir mewn hybu iechyd ac ymyriadau yn y gymuned. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ffactorau seicolegol a chymdeithasol sy'n dylanwadu ar ganfyddiad a rheolaeth risg, ymyriadau hybu iechyd ac ymgysylltu â'r gymuned. Trwy ei rôl fel Cyfarwyddwr Astudiaethau a goruchwyliwr PhD, mae Colin yn arwain ac yn datblygu ymchwil mewn perthynas â'r canfyddiad a'r ymateb i risg mewn cyd-destunau galwedigaethol a chymunedol.

Cyhoeddiadau

Bell, N., Powell, C., Sykes, P., (2015)  Transformational leadership.  Safety and Health Practitioner. April 2015.  Available online at:  http://www.shponline.co.uk/transformational-leadership

Bell, N., Powell, C., Sykes, P., (2015)  Constructive Engagement, Health and Safety at Work.  April 2015.  Available on line at: http://www.healthandsafetyatwork.com/hsw/regulation/cdm-2015-constructive-engagement 

Bell, N., Powell, C., Sykes, P., (2015)  Managing Health in the Workplace.  Safety and Health Practitioner.  June 2015.  Available online at:  http://www.shponline.co.uk/managing-health-workplace

Bell, N., Powell, C., Sykes, P., (2015)  From Health to Wellbeing.  Safety and Health Practitioner.  August 2015. Available online at  http://www.shponline.co.uk/cpd-from-health-to-wellbeing/

Bell, N., Powell, C., Sykes, P.,  (2015)  Securing the well-being and engagement of construction workers:  an initial appraisal of the evidence. In: Raiden, A (Ed.) and Aboagye-Nimo, E (Ed.), Proceedings 31st Annual ARCOM Conference, 7-9 September 2015, Lincoln, UK. Association of Researchers in Construction Management, 489-498. Available online at: http://www.arcom.ac.uk/-docs/proceedings/b744675efe5c4d2d2f52f43ffaa8af1c.pdf

Bell, N., Powell, C., Sykes, P., (2014) Give and Take. Safety and Health Practitioner. December 2014. Available online at: http://www.shponline.co.uk/give-take-worker-engagement

Powell C (2010). Interim report : Pan European substance misuse in the workplace project- Report to the Leonardo da Vinci EU Funding Body

Powell C (2009) Injuries and Medical Conditions amongst Kayakers Paddling in the Sea Environment. Wilderness and Environmental Medicine, 20;327-334

Bulpitt S., Powell C., Marshal R., (2009). Lead in Drinking Water in New Housing Developments- Sources of Lead Contamination Other Than Lead pipes or Solder. Chemical Hazards and Poisons Report, 15;18-19

Powell C (2009) Perception of Injuries and Medical Conditions Among Kayakers Paddling in the Sea Environment, In Selected Abstracts from the Wilderness Medical Society's 2008Annual Scientific Meeting. Wilderness and Environmental Medicine, 20;176-180.

Adams-Jones M., Adams-Jones D, Powell C. (2007). Attitudes of Bar Staff to Smoking in Public Places. The Journal of Environmental Health Research, 6 (2) 63-69

Adams-Jones M., Adams-Jones D, Powell C. (2007). Towards Reality and away from Blind Acceptance: Changes in the attitude of Public House Bar staff to their exposure to Second-hand tobacco smoke in the Workplace since the announcement of legislative measures. Health Education Journal, 66(4) 323-334

Powell C (2007). The Perception of Risk and Risk Taking Behaviour: Implications for Incident Prevention Strategies.  Journal of Wilderness Management, 18, 1, 10-15

Cyflwyniadau Diweddar

"The Perception of Injuries, and Medical Conditions Amongst Kayakers Paddling in the Sea Environment" Wilderness Medical Society 25th Annual Conference, USA 2008

"Information Gathering to inform Prevention Strategies" Canadian Search and Rescue Secretariat Annual International Conference 2008

Presenter and workshop facilitator UK Water Safety Conference, November 2009

Presenter and workshop facilitator Emergency Preparedness training, University of Nairobi, 2009

"Community Engagement in Emergency Preparedness". Public Health Emergency Preparedness workshop JKUAT,Kenya,2009

Presentation to the Permanent Secretary ministry of State for the Development of Northern Kenya and Other Arid Lands "Community Engagement for Development", 2009

Presentation at Wales Equity and Diversity in Health and Social Care ( WEDHS) conference "Partnerships for Health and Wellbeing ; Working with Communities", 2009

"Participants' Perception of the Causation of Health Impacts in an Outdoor Recreation Activity: A Kayaking Case Study", Wilderness Medical Society Annual Conference, USA 2010

"Risk Communication in a Crisis", Maritime Transport of Hazardous and Noxious Substances Atlantic Regions Costal Pollution Response Conference, Cardiff, 2011

Presentation to the RNLI Research and Coastal Safety Teams " Risk Perception and Safety Practices: the Implications for Safety Initiatives and Incident Prevention, 2013

Session Chairperson, Atlantic Regions Coastal Pollution Response Conference " Creating a Tool Kit for Effective Maritime Incident Response. Communication, Resources and Planning. Cardiff, 2013.

Dolenni Allanol

Mae'r wybodaeth hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd.