Thomas Larkin MA

t-larkinpx.jpgTechnegydd Arddangoswr mewn Ffotograffiaeth

e: tlarkin@cardiffmet.ac.uk
ff: 02920205841
g: www.thomaslarkin.co.uk

Meysydd cyfrifoldeb

Arddangoswr Technegol mewn Ffotograffiaeth

Cymwysterau

BA (Anrh) Ffotograffiaeth o Ysgol Gelf Manceinion

MA Ffotograffiaeth o Ysgol Gelf Manceinion

Bywgraffiad

Yn wreiddiol o Ogledd-orllewin Lloegr, astudiais ffotograffiaeth yn Ysgol Gelf Manceinion, lle yr enillais raddau israddedig ac ôl-raddedig. Rwyf hefyd wedi bod yn artist arddangos, gan ddangos fy ngwaith mewn amrywiaeth o orielau ar draws y DU. Ymunais ag Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd yn 2022 yn fy rôl fel Arddangoswr Technegol mewn Ffotograffiaeth.

Mae fy meysydd gwybodaeth arbenigol yn cynnwys gweithio gyda chamerâu digidol a ffilm, ymarfer ystafell dywyll, prosesau amgen, golygu ac atgyffwrdd, gweithio mewn stiwdio, gwneud llyfrau, arddangos a churadu.

Mae fy ymarfer fy hun yn archwilio ffyrdd aflinol o wneud ffotograffau. Cyfeirir ato’n aml fel ffotograffiaeth ‘heb gamera’, ac rwy’n defnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau a phrosesau (hanesyddol a modern) i greu delweddau sy’n archwilio paramedrau ffotograffiaeth.​

Cyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau

Detholiad o Arddangosfeydd

Transmission (sioe grŵp), The Brick Lane Gallery, Llundain, Mehefin 2014

Hive (Sioe Grŵp) Llundain, Hoxton Arches, Gorffennaf 2015

Acquisitionl (Sioe Grŵp), Ysgol Gelf Manceinion, Manceinion, Chwefror 2018

Cynnig/llai (Sioe Grŵp), Northern Quarter, Manceinion, Mehefin 2018

Arddangosfa Agored Manceinion, HOME, Manceinion, Ionawr 2022 - Mawrth 2022

Arddangosfa Gyda'n Gilydd, INCH arts, Altrincham, Mawrth 2022

COMME CA x Arddangosfa Agored AWOL, AWOL Studios, Manceinion, Ebrill 2022 – Mai 2022