Thomas Larkin MA

t-larkinpx.jpgTechnegydd Arddangoswr mewn Ffotograffiaeth

e: tlarkin@cardiffmet.ac.uk
ff: 02920205841
g: www.thomaslarkin.co.uk

Meysydd cyfrifoldeb

Arddangoswr Technegol mewn Ffotograffiaeth

Cymwysterau

BA (Anrh) Ffotograffiaeth o Ysgol Gelf Manceinion

MA Ffotograffiaeth o Ysgol Gelf Manceinion

Bywgraffiad

Yn wreiddiol o'r Gogledd-orllewin, astudiais ffotograffiaeth yn Ysgol Gelf Manceinion, lle cyflawnais fy ngraddau israddedig ac ôl-raddedig. Yna es ymlaen i ennill profiad gwerthfawr o fewn y diwydiant ffotograffig proffesiynol mewn ystod eang o rolau. Ochr yn ochr â hyn rwyf hefyd wedi bod yn artist arddangos, gan ddangos fy ngwaith mewn amrywiaeth o orielau ar draws y DU. Ymunais ag Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn 2022 yn fy rôl fel Arddangoswr Technegol mewn Ffotograffiaeth, ac yn y rôl hon rwy’n gyfrifol am sicrhau bod myfyrwyr yn teimlo’n hyderus yn eu hagwedd dechnegol at wneud gwaith a defnyddio’r ystod eang o weithdai a phrosesau sydd ar gael iddynt.

Mae fy meysydd gwybodaeth arbenigol yn cynnwys gweithio gyda chamerâu digidol a ffilm, ymarfer ystafell dywyll, prosesau amgen, golygu ac atgyffwrdd, gweithio mewn stiwdio, gwneud llyfrau, arddangos a churadu.

Mae fy ymarfer fy hun yn archwilio ffyrdd anhraddodiadol o wneud ffotograffau. Cyfeirir ato’n aml fel ffotograffiaeth ‘heb gamera’, ac rwy’n defnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau a phrosesau i greu delweddau sy’n herio ein syniad o beth yw neu y gall ffotograff fod. Yn ddiweddar rwyf wedi bod yn archwilio cwestiynau ynghylch cynaliadwyedd o fewn y diwydiant ffotograffig a sut y gallwn hyrwyddo arferion ffotograffig cynaliadwy.

Cyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau

Detholiad o Arddangosfeydd

Transmission (sioe grŵp), The Brick Lane Gallery, Llundain, Mehefin 2014

Hive (Sioe Grŵp) Llundain, Hoxton Arches, Gorffennaf 2015

Acquisitionl (Sioe Grŵp), Ysgol Gelf Manceinion, Manceinion, Chwefror 2018

Cynnig/llai (Sioe Grŵp), Northern Quarter, Manceinion, Mehefin 2018

Arddangosfa Agored Manceinion, HOME, Manceinion, Ionawr 2022 - Mawrth 2022

Arddangosfa Gyda'n Gilydd, INCH arts, Altrincham, Mawrth 2022

COMME CA x Arddangosfa Agored AWOL, AWOL Studios, Manceinion, Ebrill 2022 – Mai 2022