Ian Watson

Ian Watson

Technegydd Arddangoswr Technolegau Rhaglenadwy

e: IWatson@cardiffmet.ac.uk
ff: 02920 416647
g: lintr.ee/ian_watson


Meysydd cyfrifoldeb

Technegydd Arddangoswr Technolegau Rhaglenadwy

Bywgraffiad

Mae Ian yn artist amlddisgyblaethol sy’n gweithio ar draws 2d, sain a fideo. y mae eu gwaith yn ymgorffori agweddau technolegol gyda phwyslais ar yr amgylchedd ac electroneg wedi'i ail-greu/ail-gynnau. Astudiodd yng Ngholeg Hastings ac yn UWIC. Ar ôl graddio hyfforddodd Ian fel golygydd ar gyfer Teledu a Ffilm. Wedi gweithio yn y maes hwn am dros ddegawd cyn dychwelyd i waith celf a sain tua 2012. Mae Ian wedi dysgu lluniadu ac animeiddio ar gyfer Actifyddion Artistig a Criw Celf, fel darlithydd gwadd mewn Sain Creadigol a Cherddoriaeth ym Mhrifysgol De Cymru ac mae hefyd yn Ymarferydd Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru. Yn ddiweddar cymerodd Ian ran mewn cymrodoriaeth 2 flynedd yn G39, Caerdydd fel rhan o Freelands Artist Project.