Richard Morris MA RCA BA (hons) FHEA PGCE

Screen-shot-2011-06-24-at-11.47.56-150x100.pngMA RCA BA (hons) FHEA PGCE
Associate Dean (Enterprise)
e: rmorris@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 416679Meysydd Pwnc Arbenigol 

Dodrefn a Dylunio Cynnyrch Cysylltiedig. Cysyniadu, o'r braslun i wrthrych wedi'i adeiladu. Datblygiad Cwricwlwm. 

Cymwysterau 

MA RCA Dyluniad Tri Dimensiwn  
BA Anrh, Dodrefn a Dylunio Cynnyrch Cysylltiedig  
Cymrawd FHEA yr Academi Addysg Uwch 
TAR Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg 

Bywgraffiad 

Ymunodd Richard ag Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd ym mis Medi 2008 fel Pennaeth y Celfyddydau Deunyddiol. Mae ei yrfa mewn Celf a Dylunio yn ymestyn dros 21 mlynedd, gydag arbenigedd mewn datblygu Cwricwlwm mewn Addysg Bellach ac Uwch. Graddiodd Richard o Goleg Dylunio a Chyfathrebu Ravensbourne, gan arbenigo mewn Dylunio Dodrefn, a'r Coleg Celf Brenhinol, lle astudiodd MA mewn Dylunio Tair Dimensiwn gyda'r Ardal Tu Mewn, gan astudio o dan yr Athro Floris Van den Broecke, Fred Baier, a Peter Wheeler . 

Dechreuodd Richard ei yrfa addysgu yng Nghanolfan Celf a Dylunio Morgannwg, lle roedd yn ddarlithydd yn arwain y llwybr arbenigol 3D. Tra yno ysgrifennodd a datblygodd y radd israddedig mewn Dylunio Cynnyrch mewn partneriaeth â Phrifysgol Morgannwg. Ar ôl 5 mlynedd symudodd i Goleg Pen-y-bont ar Ogwr, lle gofynnwyd iddo ddechrau a bod yn bennaeth ar Adran Gelf a Dylunio hollol newydd. Arhosodd Richard yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr am 12 mlynedd, a bu’n datblygu llawer o gyrsiau AB ac AU hynod lwyddiannus. Aeth Richard ymlaen i fod yn  Bennaeth yr Ysgol Celf, Dylunio a'r Cyfryngau cyn cael ei benodi'n Bennaeth y Celfyddydau Deunyddiol yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. 

Yn ddiweddar, penodwyd Richard yn Bennaeth Astudiaethau Israddedig yn CSAD, gan helpu i ddatblygu’r gyfres newydd sbon o raglenni gradd, a ddyluniwyd i ddefnyddio a chysylltu arbenigedd cyfredol yn llawn, ac adnoddau cyfoethog yr Ysgol. Mae Richard yn parhau i ymarfer, gyda'i gariad at greu, - gan ddatblygu syniadau a deunyddiau o'r cysyniad, hyd at wireddu - yn un o agweddau mwyaf buddiol ei rôl o hyd. 

Ymchwil gyfredol 

Datblygu 'gofodau creadigol' sy'n galluogi ac yn hyrwyddo arferion dysgu ac addysgeg sy'n gysylltiedig ag Addysg Celf a Dylunio. Dylunio a datblygu cynhyrchion sy'n galluogi, ac yn gwella potensial creadigol unigolyn. Dylunio Cwricwlwm; archwilio cydberthynas dulliau cyflwyno, ac arferion addysgeg o fewn Celf, Dylunio a Phensaernïaeth