Richard Cox

r-cox-150x100px1.jpge: rcox@cardiffmet.ac.uk
w: www.richard-cox.co.uk

 


Meysydd Pwnc Arbenigol 

Peintio, Gwneud Printiau, Ffotograffiaeth, Lluniadu, Celfyddydau Llyfrau 

Cymwysterau 

BA Dosbarth 1af HDA (MA) Prifysgol ATC Birmingham, Llundain

Bywgraffiad 

Astudiwyd Coleg Celf Celf Gain Casnewydd, Peintio Ôl-raddedig Coleg Celf Birmingham, a Sefydliad Addysg Prifysgol Llundain. Symudodd i fyw a gweithio yng Nghaerdydd ym 1975. Mae wedi dysgu mewn amrywiol sefydliadau a rhwng 1983-94 bu’n gweithio yn South East Wales Arts ac yna o 1994-98 roedd yn Uwch Swyddog Celfyddydau yng Nghyngor Celfyddydau Cymru yn rhedeg y rhaglen Artistiaid Preswyl yng Nghymru ac yn rhyngwladol. 

2004 - 2013 Uwch Ddarlithydd, Cyfarwyddwr Oriel Gerddi Howard, Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, UWIC / Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Darlithydd Cyswllt ar hyn o bryd, CSAD. Darlithydd Gwadd ar wahanol adegau gan gynnwys: 
Kunstakadameit i Trondheim Norwy, UCLA, Academi y Celfyddydau Cain Pennsylvania, Coleg Celf Casnewydd, Prifysgol UWE Northumbria, Coleg Celf Exeter, Coleg Celf Birmingham, Coleg Celf Coventry, Coleg Celf Brenhinol, Ysgol Gelf Delhi, Prifysgol o Nebraska, Sefydliad Celf Kansas, Ysgol Gelf Norwich, Prifysgol Hijiyama, Hiroshima, Prifysgol Sunderland, Coleg Celf Baroda, Gujarat, Ysgol Gelf Rajasthan, Prifysgol y Wladwriaeth Montclair, ac ati.

1987 Artist Preswyl, Ysgol Celf Gain, Kunstakademiet i Trondheim. Norwy (Gwanwyn)
1988 - 91 Ymwelydd Gwadd Gwneuthurwr Argraffu, Gweithdy Argraffu Brandywine. Philadelphia USA  
1998/9 Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd Adran PG Celf Ed. (Hydref) 
1999,2001 Canolfan Celf Gyfoes Bemis, Omaha, Nebraska UDA (Hydref 99, Haf 01)  
2001 Artist Gwadd. Ysgol Celf Gain, Coleg Celf Delhi, India (Ionawr)  
2002 Artist Gwadd. Ysgol Celf Gain, Prifysgol Hijiyama, Hiroshima, Japan
2007 Artist Gwadd Ysgol Gelf Rajasthan, Jaipur India  
2012 Artist Gwadd Prifysgol Montclair, NJ (Gwanwyn) 

Ymchwil gyfredol 

Rwyf wedi bod â chysylltiadau cryf â Rajasthan ers ymweld ag India gyntaf ym 1993 i sefydlu Wales Rajasthan Visual Artists Exchange. Cefnogwyd y prosiect hwn gan Charles Wallace India Trust, y Cyngor Prydeinig a Chyngor Celfyddydau Cymru (y trefnwyr) rhwng 1993-98. Mae'r gymdeithas hon wedi parhau ers hynny. 

Mae effaith diwylliant gweledol cyfoethog India, ac yn benodol agweddau ar eu pensaernïaeth draddodiadol Stepwells, wedi ffurfio canolbwynt dogfennaeth barhaus o'r strwythurau hyn yn Anialwch Thar yn Rajasthan. Hyd yma dros y degawd diwethaf, rwyf wedi recordio dros 300 o ffynhonnau ac wedi bod ar daith o amgylch arddangosfa, “Subterranean Architecture. Stepwells in Western India” since 2008. 

Prif Gyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau 

Cyhoeddiadau 

“Stepwells. Subterranean Architecture in Western India” Llantarnam Grange Arts Centre 2008 Cox. R. Bahl MBE S, Allen. A. Dr Parikh P C ISBN , 978-0-9554778-3-6
2008 Solo Exhibition Catalogue introduction Cox.R Michael Organ Bleanavon Heritage Centre ISBN 978-0-9556047-1-3 2008
IN RESPONSE. 6 person exhibition Newport Museum & Art Gallery ISBN 978-0-9519136-6-6 2009
“Paper Garden” (Invited Artist)
International Book Art Exhibition, Cheong-Ju City, Korea 2008 International Book Art Exhibition, (Invited Artist) Cheong-Ju City, Korea 2009
“Stepwells. Subterranean Architecture in Western India II” Tamarind Gallery NYC USA Introduction Dr Shihka Jain ISBN 978-0-0554778-9-8 2010
Multiple Practice. Howard Gardens Gallery. Cardiff Metropolitan University Catalogue. Essays Dr J. Clarkson, Phil Mead & Richard Cox ISBN 978-0-9570681-1-7 2012 1SSUE 2002-2014 12 years and 28 editions of an artists magazine 2014

Arddangosfeydd 

2009: Vario International Print Folio Virtually 6 Touring Australia
2009: Subterranean Architecture Gallery 2 Aberystwth Arts Centre, Wales
2009: Underground Cities Group Exhibition Divus Gallery London
2009: Limited Edition/In Response To. Virtually 6 Newport Museum and Art Gallery
2009: Welsh Artist of the Year St Davids Hall Cardiff (Highly Commended)
2009: “Paper Garden”(Invited Artist) International Book Art Exhibition, Cheong-Ju, City of Korea
2009: RWA Open PRINT Exhibition. Royal West of England Academy Bristol
2009: Subterranean Architecture Brewery Arts Centre, Kendal
2009: Subterranean Architecture. Jawahar Kala Kendra, Jaipur Rajasthan India (3 touring venues in India)
2009: Vyom Gallery for Contemporary Art Jaipur Rajasthan
2009: Subterranean Architecture White Space Gallery Somerset College of Arts Taunton

2010: Subterranean Architecture Tamerind Gallery New York City USA
2010: Lines and Strata 2 Denbiegh Museum
2010: Bougainvillaea Contemporary Art Gallery Udiapur Rajasthan

2011: Wales Rajasthan Exhibition Jawahar Kala Kendra International Arts Centre Jaipur
2011: Wales Rajasthan Exhibition II Howard Gardens Gallery Cardiff School of Art & Design
2011: Open Photography 2 Royal West of England Academy Bristol. Invited Artist
2011: Ten Years In. Bay Arts Gallery Cardiff

2012: Richard Cox & David Ferry. MFA Gallery Montclair State University, NJ, USA
2012: Multlple Practice. Solo Show Howard Gardens Gallery Cardiff School of Art & Design
2012: 160th RWA Open Royal West of England Academy

2013: DRAWN 13 Open RWA Royal West of England Academy
2013: “Folding Books: Touring Group Exhibition Sanshang Museum in Hangzhou. China
2013: Works on Paper. Richard Cox. David Gould. Tom Piper West Wharf Gallery Cardiff

2014: “Folding Books” Logan Regional Gallery in Queensland, Australia
2014: ADFA (Australian Defence Force Academy) Library Gallery in July.
2014: ABRIGADO The WAC Gallery Cheshire
2014: 1SSUEX14 2002 – 2014 !2 Years & 28 Issues West Wharf Gallery Cardiff
2014: Artists from Bute Street Studios. Diversity Gallery BHAC Cardiff
2014: Rajasthan Exchange. BHAC Diversity Gallery Cardiff
2014: RWA Open 2014 Royal West of England Academy Bristol
2014: “Portrait of the Artist as..” Elysium Gallery, Swansea
2014: UK Stepwell Tour
2014: India Stepwell Tour