Peter McHenry

petermchenry150px.jpgMILT, MInstLM
e: pmchenry@cardiffmet.ac.uk
t: +44 (0)29 2020 5587

 


Meysydd Pwnc Arbenigol 

Cludo Nwyddau a Logisteg, Nwyddau Peryglus, Gweithrediadau Hedfan. 

Bywgraffiad 

Treuliodd Peter bum mlynedd ar hugain yn gwasanaethu yn y Llu Awyr Brenhinol; yn ystod yr amser hwn gwasanaethodd nid yn unig yn y DU ond treuliodd lawer o flynyddoedd dramor hefyd, gan gynnwys cyfanswm o naw mlynedd yng Nghyprus. Roedd yn ffodus i gael ei ddewis ar gyfer sgwadron unigryw a gefnogodd nifer o deithiau ar draws y byd ac mae wedi teithio o amgylch y byd yn llythrennol. Ymhlith ei hoff lefydd i ymweld â nhw mae Hawaii, Calgary a New Orleans. 

Yn dilyn ei waith yn yr RAF bu’n gweithio ym Mryste mewn rôl anfon nwyddau ac yn Cas-gwent fel Rheolwr Gweithrediadau ar gyfer safle gwasanaethau cymorth Tesco. Roedd y tyniad yn ôl yn ormod a chafodd Peter ei gyflogi i gynorthwyo i sefydlu'r Ymgyrch Cludiant Awyr Cyfun yn Kandahar, Afghanistan. Roedd hyn yn cynnwys trin pob awyren, cyrraedd y maes awyr, a weithredir gan y gymuned ryngwladol i gefnogi'r genhadaeth filwrol yn Afghanistan. Yn dilyn tair blynedd a hanner yn Kandahar cafodd ei recriwtio ar gyfer cwmni yn Dubai i sefydlu cell weithredol i gludo ffrwythau a llysiau ffres mewn awyren i Afghanistan. Dilynwyd hyn gan flwyddyn yn ôl yn y DU cyn cychwyn eto. Y tro hwn roedd wedi'i leoli ym Maes Awyr Rhyngwladol Baghdad, Irac fel Rheolwr Gweithrediadau Awyr i gwmni sy'n darparu cludiant awyr i lysgenhadaeth a chontractwyr yr UD. 

Ar hyn o bryd mae Peter yn cael ei gyflogi gan CSAD fel Swyddog Logisteg Adnoddau lle mae ei gyfrifoldebau’n cynnwys rheoli gofodau gwaith myfyrwyr, rheoli adnoddau a deunyddiau i’w defnyddio gan fyfyrwyr ac unrhyw ddyletswyddau eraill fel y manylir—– hen ymadrodd sy’n ymdrin â llu o bechodau.