Paul Wilgeroth MSc FHEA

Untitled3-e1307359993865-150x100.pnge: pwilgeroth@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 416902Meysydd Pwnc Arbenigol 

Proses Dylunio Cynnyrch 
Dylunio ar gyfer Gweithgynhyrchu, Cynulliad a Dadosod 
Cynaliadwyedd 
Prosesau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu 
Manyleb Dylunio Cynnyrch 
Dylunio a Gweithgynhyrchu gyda Chymorth Cyfrifiadur 
Rheoli Dylunio Cynnyrch 

Cymwysterau 

MSc Peirianneg Dylunio (Loughborough) 

Bywgraffiad 

Mae Paul Wilgeroth yn Ddylunydd Cynnyrch a Pheiriannydd Dylunio profiadol iawn gyda bron i 20 mlynedd o ymarfer proffesiynol mewn diwydiant. Treuliodd ei ddegawd gyntaf mewn diwydiant mewn amgylchedd Ymchwil a Datblygu yn gweithio ar ystod amrywiol o brosiectau ac yn arwain at sawl cais patent llwyddiannus, gyda llawer o ddyluniadau yn symud ymlaen i gynhyrchu. Roedd y prosiectau'n amrywio o gynhyrchion domestig arloesol sy'n arbed ynni i amryw o systemau laser meddygol a diwydiannol pwerus newydd. Neilltuwyd ail hanner ei yrfa ddiwydiannol i rolau rheoli dylunio amrywiol a ddaeth i ben fel Rheolwr Dylunio Cynnyrch Adran Ewropeaidd Hoover. 

Ymunodd â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd (UWIC) ym 1995 i ddechrau fel uwch ddarlithydd mewn Dylunio Diwydiannol, gan symud ymlaen yn gyflym i Gyfarwyddwr Rhaglen a Chyfarwyddwr y Ganolfan Astudiaethau Peirianneg Dylunio. Ef oedd prif awdur y Rhaglen Dylunio Cynnyrch cyrsiau ac fel Cyfarwyddwr Rhaglen mae wedi gweld y cyrsiau'n tyfu ac yn cael eu cydnabod ymhlith y pum rhaglen dylunio cynnyrch gorau yn y DU. 

Ymgymerodd Paul â rôl Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu a Dirprwy Ddeon yr Ysgol Celf a Dylunio am nifer o flynyddoedd cyn dychwelyd i gyfres o rolau addysgu mwy ymarferol gan gynnwys Pennaeth Peirianneg, Cyfarwyddwr Rhaglen yr MSc Dylunio Cynnyrch Uwch, ac Arweinydd llwybr Rheoli Datblygu Cynnyrch MBA. 

Mae Paul hefyd wedi cyhoeddi’n eang ar lefel ryngwladol yn bennaf ym maes Addysgeg ac Andragogy o fewn Addysg Dylunio Cynnyrch israddedig ac ôl-raddedig. 

Prif Gyhoeddiadau a / neu Arddangosfeydd 

“Impact of a change of environment on autonomy and design exploration”. Loudon, Gareth; Gill, Steve; Wilgeroth, Paul (2013). E&PDE 13. Dublin

“Current status of small scale biomass CHP technology development”. Linsley-Hood, David; McGinnes, Des; John Littlewood; Paul Wilgeroth & Andy Wiseman (2013). International Bio-energy Conference, Jyvaskyla, Finland.

“Deliberate Play: The importance of play and creativity in the design curriculum”. Loudon, Gareth; Wilgeroth, Paul; Deininger, Gina (2012). Design Education for Future Wellbeing. E&PDE 12. Artesis, Antwerp, Belgium.

“Design Specifications and Creativity – are they Compatible?” Design education for creativity and business innovation : Wilgeroth P (2011) proceedings of E&PDE 11, Edinburgh, UK. London.

Who are the future designers? The path leading to undergraduate study of product design”; Wilgeroth P and Stockton Glynn (2009). Creating a Better World, 11th International Conference on Engineering and Product Design Education, Brighton.

“The Delivery of Green Design Techniques in an Immersive Learning Environment”; Wilgeroth P, Stockton G and Gill S (2008) New Perspectives in Design Education. Engineering and Product Design International Conference, Barcelona

“Shaping Design Graduates: Assessing and Developing Core Competencies”. Griffiths R, Gordon B, and Wilgeroth P (2007); 5th Engineering & Product Design Education International Newcastle upon Tyne.

“Emulation of Real Life Environments For User Testing”; Gordon B and Wilgeroth P,(2008) New Perspectives in Design Education. Engineering and Product Design International Conference, Barcelona

“A Novel Approach to Learning Reinforcement”; Wilgeroth, P and Gordon B (2006) e&pde06. The 4th Engineering & Product Design Education International Conference, Salzburg.

“The Role of Model making within the Undergraduate Product Design Process”; Wilgeroth, P and Gill, S (2006). e&pde06. The 4th Engineering & Product Design Education
International Conference, Salzburg.

“The unexpected benefits of an integrated CAD/CAM based model making strategy”; Wilgeroth, P and Gill, S (2006). e&pde06. The 4th Engineering & Product Design Education International Conference, Salzburg.

“Design Curriculum Development – Modular Degrees Fail to deliver”; Wilgeroth, P and Hewett, B (2005). e&pde05. The 3rd Engineering and Product Design Education International Conference, Napier UK.

“How to Achieve the Impossible: Team working and professional collaboration can design and produce an interactive prototype for an information appliance in 24-hours” ; Wilgeroth, P & Barham, G, Gill S (2005). e&pde05. The 3rd Engineering and Product Design Education International Conference, Napier UK.

“Who’s degree is it anyway? Design Collaboration and team working in academia”; Griffiths, R and Wilgeroth P (2005). E&pde05. The 3rd Engineering and Product Design Education International Conference, Napier UK.

Prosiectau Menter a / neu Gysylltiadau Diwydiannol 

Orangebox: SIP
Advanced Furniture, commercial design project
Canon Hygiene, commercial design project
LTG Products Ltd: Live project brief and module sponsorship.
Leema Acoustics Ltd: Live project brief and module sponsorship