Dr Natasha Mayo

Screen-shot-2011-06-23-at-14.59.41-150x100.pnge: nmayo@cardiffmet.ac.uk
t:  0292041 6607
w: www.fragmentedfigure.net
w: http://natashamayo.wix.com/natasha-mayo


Meysydd Pwnc Arbenigol 

Serameg: Stiwdio a Theori Gyffredinol: Cerflun Ffigurol 
Strategaethau Creadigol: Strategaethau mewn Datblygu Syniadau / Ffilm fel Offeryn Addysgeg 
Lluniadu: Rôl Lluniadu wrth Ddatblygu Syniadau / Lluniadu fel Offeryn Cymdeithasol / Lluniadu Drama

Cymwysterau

FHEA 
PhD: An Investigation into the Potential of Ceramics to Expressively Render Flesh and Skin on the Human Form 
MA: Cerameg 
TAR 
BA: Peintio Celf Gain 

Bywgraffiad 

Mae Dr Natasha Mayo yn ymarferydd ac ymchwilydd mewn disgyblaeth cerameg, awdur ar ei liwt ei hun ac ers 2016 Cyfarwyddwr Cerameg Rhaglen yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Astudiaethau Cerameg yng Nghymru, Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Mae ei gwaith yn archwilio'r ffurf ddynol fel milieu, lle rydyn ni'n taflunio hunaniaethau, meddyliau a theimladau cymdeithasol, rhyw a diwylliannol. Gan symud rhwng lluniadu a gwneud, arwyneb a ffurf, mae ei hymarfer yn ymwneud â harneisio coreograffi meddwl aml-foddol, y weithred greadigol wedi'i chwblhau / ei bywiogi trwy gyfranogiad gwylwyr. Dyfarnwyd statws Cymrodoriaeth AAU i Mayo yn 2012 ac ers 2010 roedd yn rhan o'r cwmni cydweithredol 'Fireworks Clay Studios'. Mae hi'n rhan o grŵp Ymchwil CARIAD. 

STRATEGAETHAU CREADIGOL 

Derbyniodd ymchwil Mayo i strategaethau 'Meddwl yn Greadigol' y wobr 'Arloesi mewn Addysgu' gan yr Academi Addysg Uwch a gwobr JORUM am ddefnyddio ffilm fel offeryn addysgeg yn 2008 a derbyniodd gydnabyddiaeth ryngwladol yn E-Ddysgu mewn Celf. SCAD (Coleg Celf Savanna) a STLHE 'Addysgu a Dysgu Creadigol: Archwilio, Llunio, Gwybod '(Toronto, Canada) 2010. Yn ddiweddarach, estynnwyd y methodolegau a ddefnyddiwyd trwy nifer o fentrau cydweithredol gan gynnwys SIPS (Cynllun Prosiect Mewnwelediad Strategol) i dystiolaethu strategaethau creadigol artistiaid rhyngwladol sy'n mynychu'r cyfnod preswyl rhyngwladol 'Porslen Ffordd arall' Gwlad Pwyl, ac astudio ethnograffeg yn ymarfer artistiaid sy'n ymwneud â artistiaid 'Lleoliad: Menter a ariennir gan Gyngor y Celfyddydau yw Ceramics Connections sy'n archwilio ymarfer cerameg rhwng Cymru a'r Alban. Yn 2010 derbyniodd ar y cyd gyllid Gwella ynghyd ag Ingrid Murphy i gartrefu a datblygu'r adnoddau ehangu hyn mewn VLE rhyngweithiol a chyd-ddatblygu adnoddau ychwanegol ar gyfer pob un o'r cyrff gwybodaeth allweddol a addysgir ar y rhaglen gerameg yn CSAD. 

Mae'r gydnabyddiaeth fwyaf arwyddocaol o'r corff hwn o ymchwil wedi bod trwy fabwysiadu adnoddau 'Strategaethau Creadigol' ac 'Wyth Cynnig: Astudiaethau Gweledol: Drawing’ into the structure and delivery of the new Contemporary Craft Masters Course, Hereford College of Art: 

MEDDWL AML-MODIOL 

Arweiniodd nodi cydberthynas rhwng meddwl yn greadigol, lluniadu a mecanweithiau amgylcheddau dysgu rhithwir, at gyhoeddi a galw seminar ac arddangosfa gysylltiedig 'Drawing between: Interdisciplinary Learning Through Drawing’ exploring the potential of drawing as a fundamental tool in visualizing knowledge (2013) and extended through SIPS placement entitled the: Social Potentials of Creative Thinking’cydweithrediad rhwng Mayo a Valley a Vale Community Arts gan arwain at ddyfeisio' Drama Draw ', coreograffi meddwl. 

Parhaodd archwilio safle cerameg ym maes estynedig y celfyddydau cyfranogol yn (2014) gan nodi cyfleoedd i fyfyrwyr addysgu / hyfforddi mewn ffyrdd deinamig sy'n annog ymwybyddiaeth ddinesig o faterion a phryderon a rennir rhwng y stiwdio a'r gymuned. Ariannwyd y prosiect hwn gan Artworks Cymru ac arweiniodd at gyhoeddi “Civic Ceramics’ yn y Ceramics Reader (2017). 

Yn fwy diweddar mae potensial 'meddwl yn greadigol' wedi dychwelyd i'r stiwdio eto gan ofyn y cwestiwn yn benodol: Os daw gwybodaeth i'r amlwg trwy ein rhyngweithiadau yn y byd ac felly'n brosesol ac yn amodol, a all amlochredd a deinameg cwricwlwm cerameg gynnig ffordd unigryw i brofi ac ymestyn plastigrwydd niwral sy'n effeithiol i fyfyrwyr â dyslecsia? Bydd yr ymchwil hon yn cael ei chynnwys yn y cyhoeddiad Dysgu Anabledd a Chelf Weledol: A Critical Enquiry (2019). 

Ymchwil gyfredol a diweddar 

‘Sensorial Anthropology’ extends the idea of ‘home’ as a site of creativity and family as a research methodology (see Parental Conversations). Gan ddechrau gyda chydweithrediad â'r Ffotograffydd Toril Brancher a'r Cerddor Bethan Frieze, mae'n mapio tirwedd synhwyraidd 'Home' gan archwilio perthnasoedd rhwng canfyddiad synhwyraidd a chreadigrwydd. Yn fwyaf diweddar mae'r dull cydweithredol hwn o greadigrwydd wedi cynnwys yr artist Nerea Martinez de Lecea. 

Prif Gyhoeddiadau a / neu Arddangosfeydd 

Arddangosfeydd dewisiol

(2016) Beyond Borders: MADE, Cardiff An interdisciplinary exhibition project raising awareness of Asylum leading to Symposium: FLUX: Art, Society and Responsibility an artist sharing event to trouble shoot social engagement (funded by Artworks Cymru) 
(2015) Devised: Parental Conversations: Penarth Pavillion, Caerdydd: prosiect rhyngwladol sy'n ymgysylltu ag artist / rhieni o Gymru, Puerto Rico, Rwsia i'r Ffindir 
(2013) Gwneud y Broses Greadigol yn Weladwy, Biennale Cerameg Prydain, Stoke on Trent 
(2013) Caerdydd Agored, Caerdydd ar y Cyd, Caerdydd 
(2013) Tân Gwyllt: Now, Touring Exhibition, Craft in the Bay 
(2013) Corff Rhieni, cyfnewidfa ddiwylliannol rhwng Ffrainc a Chymru 
(2012) Beyond Borders, Oriel ArtXchange, Seattle, UDA

Publications featuring work:
(2017) Civic Ceramics, Ceramics Reader, Bloomsbury
(2017) Drawing Strategies: Ceramics Review
(2016) Drawing Inspiration: From child to adult to child for the ‘Drawing Inspirations’ Catalogue
(2015) The Sensorial Object: A Students Perspective, Wales Art Review
(2015) ‘Drawing Partnerships: Bentos Sketchbook’ published by TANT
(2015) Devised and Contributed ‘Sensorial Anthropology’ to ‘The Sensorial Object Catalogue’
(2012) Drawing and Making, by Kyra Cane, A&C Black
(2012) Drawing into Practice, Journal of Visual Art Practice, Volume 11 Issue 1
(2010) Mayo, N. 2010. Making the Creative Process Visible, Savannah College of Arts and Design E-Learning resources

Gweithdai a Digwyddiadau:

(2017) ‘Civic Ceramics’ as part of the ‘Ceramics Reader’ Book Launch  
(2017) Devised and Presented: The Great Welsh Throw Down Challenge 2017’ with Sean Gordon/Huw Raine/Mick Morgan / Duncan Ayscough / Harriet McCormick  
(2016) Devised and Presented: Symposiwm Drawing Inspirations gydag Alex McErlain / Christie Brown / Alice Kettle / Richard Heeley yn arwain at adnodd addysgu; 

https://vimeo.com/215800761

(2016) Dyfeisiwyd: Beyond Borders. An interdisciplinary project raising awareness of Asylum by forging connections between the movement of land and the movement of land working with NMW Geologist Heather Jenkins/Story teller: Eric Ngalle Charles/ Story teller: Bevin Magama/Violinist: Bethan Frieze/Movement Artist Claire Louise Prosser/Ceramist Imogen Higgins/Illustrator Chris Glynn  
(2016) A New Framework for Interpreting Ceramic Objects: a collaboration with the NMW as part of the ‘Fragile?’ Exhibition, a series of filmed events leading to a teaching resources: 

https://vimeopro.com/makingcreativityvisible/frameworks-for-interpreting-ceramic-objects
(2015) ‘The Sensorial Object’ An exhibition and associated workshops including ‘Sounding Objects’ leading to teaching resources: https://vimeo.com/127766791 and website: https://thesensorialobject.wordpress.com

(2014) ‘Bentos Sketchbook’ presented as part of the ‘Thinking Through Berger’ Conference, Cardiff Metropolitan University 
(2014) Workshops devised to run alongside the conference employing ‘Bentos Sketchbook’ as methodology – exploring the correlation between drawing and thought. Arweiniodd hyn at sefydlu 'Partneriaethau Lluniadu' nod cydweithrediad rhwng Mayo a Glynn yw brocera a chefnogi prosiectau darlunio cydweithredol ar draws disgyblaethau a dod â phobl ynghyd o wahanol gefndiroedd. 
(2013) Gweithdai lluniadu pum niwrnod 'Potensial Cymdeithasol Lluniadu' cydweithrediad â Chelfyddydau Cymunedol Valley and Vale yn Ysgol Gynradd Betws, Pen-y-bont ar Ogwr 
(2013) Gweithdai lluniadu “Drawing Conversations 'ynghyd â Chris Glynn, V&A, Llundain fel rhan o Seminar yr AAU 'Addysgu ac Ymarfer' 
(2013) Gwaith wedi'i gyd-ymgynnull, ei Gadeirio a'i Gyflwyno yn 'Drawing In-Between: Dulliau Rhyngddisgyblaethol o Arlunio 'Seminar ac Arddangosfa Gysylltiedig, Prifysgol Metropolitan Caerdydd 
(2012) Symposiwm wedi'i Gadeirio' Lleoliad: Cydweithrediad Ceramics Connections rhwng Oriel Oriel Davies a Chelf a Chrefft Gyfoes Fife 
(2010) Gweithdy Ford Gron: ‘Teaching Material Arts Through Post-‐Material Means’ STLHE ‘Creative Teaching and Learning: Exploring, Shaping, Knowing’ Toronto, Canada 

Dyfyrniadau

(2014) Cyllid SIPS i gydweithio ag Artworks Cymru yn archwilio 'Potensial Perthnasedd mewn Lleoliadau Cyfranogol' 
(2013) Cyllid SIPS i gydweithio â Chelfyddydau Cymunedol y Fali a'r Fro gan archwilio 'Potensial Cymdeithasol Lluniadu' 
(2013) Cyllid Hadau i'w cyflogi ' Cognition Training 'i ffilmio'r Gweithdai' Potensial Cymdeithasol Lluniadu 'a Golygu Ffilmiau Canlyniadol 
(2012) Cymrawd yr Academi Addysg Uwch 
(2011) cyllid International Arts i sicrhau arddangosfa gydweithredol yn Seattle, UDA fel rhan o Gylchdaith Arddangosfa NCECA 
(2011) Cronfa Ecsbloetio Effaith, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, i hyrwyddo Canolfan Genedlaethol Cerameg VLE yn Seattle UDA fel rhan o Gylchdaith Arddangosfa NCECA 
(2010) cyllid SIPS i fynychu, ysgrifennu'r catalog a chofnodi tystiolaeth bellach o feddwl yn greadigol yn y symposiwm. 'Porslen Ffordd arall' Gwlad Pwyl 
(2010) Gwobr Gallia i ddyfeisio Amgylchedd Dysgu Rhithwir ar gyfer Canolfan Genedlaethol Cerameg Cymru 
(2009) Gwobr Arloesi mewn Addysgu HEA am 'Gwneud y Broses Greadigol yn Weladwy' 
(2009) Gwobr Jorum Am Adnoddau Mynediad Agored Jorum Educational Resources 
(2005) Grant Cyngor y Celfyddydau i gefnogi Cynhadledd 'Ffigur Detholedig' ac Arddangosfa Gyfagos Rhan o Grŵp Ymchwil Cerameg Caerdydd 
(2000) Grant Celfyddydau Creadigol AHRC ar gyfer Cymhwyster Doethurol 
(2002) Gwobr Porslen Zelli, Marlebone, Llundain 
(1999) Grant Celfyddydau Creadigol AHRC ar gyfer Meistr