Matt Thompson

Screen-shot-2011-06-23-at-12.14.17-e1308827688812-150x100.pnge: mthompson@cardiffmet.ac.uk
w: www.ceramicmatt.blogspot.com


Meysydd Pwnc Arbenigol 

Arddangoswr Technegol mewn  Technegau Clai a Gwydredd  
Technegau cynhyrchu, defnyddio gwydredd ac arwynebau 


Prosesau Odyn a Tanio  

Technegau tanio trydan, nwy ac awyr agored 

Gwneuthurwr Dylunydd Ymarferol
Llestri Bwrdd Ceramig, Model Plastr a Gwneud Mowld, Cynhyrchu Swp 

Cymwysterau 

Cerameg - BA (Anrh)

Bywgraffiad 

Screen-shot-2011-06-23-at-12.14.17-e1308827688812-150x100.png

Fe'i ganed yn Swydd Rhydychen, Lloegr ym 1980. Graddiodd yn 2001 gydag Anrhydedd Dosbarth 1af mewn Cerameg a daeth yn aelod o Fireworks Clay Studios, Caerdydd, cydweithfa artistiaid sefydledig. Rhwng 2001 a 2007 cyfunodd eich ymarfer cerameg ei hun â gwaith darlithio a chomisiynu rhan-amser. Wedi gweithio mewn amrywiaeth o sefydliadau gan gynnwys UWN, Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd (UWIC ar y pryd), gan ddarparu gweithdai ac addysgu sgiliau cerameg ymarferol ar amrywiaeth o lefelau. Yn 2005, helpodd i sefydlu cyfleuster cynhyrchu cerameg cymunedol ym Merthyr Tudful, gan wneud llestri bwrdd a cherameg pwrpasol ar gyfer cleientiaid a busnesau lleol. Yn 2009, penodwyd Arddangoswr Technegol mewn Cerameg yn CSAD, Prifysgol Metropolitan Caerdydd. 

Aelodaeth o Fireworks Clay Studios (Cyfredol) a Chyd-gyfarwyddwr (2005-2010) 

Prif Gyhoeddiadau a / neu Arddangosfeydd 

Beyond Borders, ArtXchange Gallery, Seattle, USA, 2012
Seren Arian; Christmas Exhibition, Craft in the Bay, Cardiff, December 2009
Taking Shape; Solo Exhibition, Model House Craft and Design Centre, Llantrisant, South Wales, September 2009
Pottering in the Kitchen; Group tableware exhibition, Model House Craft and Design Centre, Llantrisant, South Wales, October 2008
Fireworks… Ten Years On; Touring Show with Fireworks Clay Studios, UK venues, 2007/2008
Prospect; Ten Artists in Clay, National Museum of Wales, Cardiff, March 2006
Art in Clay; 10th National Ceramics Show, Hatfield House, Hertfordshire, August 2004
Ceramic Biennale; International Ceramics Competition, Icheon World Ceramics Centre, South Korea, October 2003
That Was Then; Exhibition of Ceramics and Prints, Newport Museum, South Wales, March 2003

Comisiynau 

Serameg Awyr Agored; Cymuned Lewistown, Pen-y-bont ar Ogwr, De Cymru; Tachwedd 2008 

Cast Iron Relief Installation; Relief Installation trwy weithdai cymunedol, Llanfoist, De Cymru; Awst 2005 

Gwaith Tir; Cast Iron Relief Installation;, Swyddfeydd Groundwork, Parc Tondu, De Cymru, Hydref 2003

Gŵyl Mardi Gras; Gwobrau Cymunedol, Caerdydd, Mai 2003 

Gwobrau Celfyddydau a Busnes; Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, Mai 2002

Dyfarniadau 

Gwobr Myfyriwr; 7fed Sioe Cerameg Genedlaethol, Hatfield House, y DU, Awst 2001