Louise Padfield

l-padfield-150px.jpgRheolwr Cyllid ac Adnoddau Ysgol
e: lpadfield@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 417101

 Meysydd cyfrifoldeb 

Rheolwr Cyllid ac Adnoddau Ysgol 

Cymwysterau 

FCCA (Cymrawd Cyfrifydd Ardystiedig Siartredig)  
CIPD Assoc (Sefydliad Siartredig Datblygu Personél)  
AAT (Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu)  
BSc (Anrh) Gweinyddiaeth Busnes  
BSc (Anrh) Cyfrifeg Cymhwysol 


Bywgraffiad 

Astudiais fusnes ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yna gweithiais mewn ymarfer cyfrifeg, gan ennill cymwysterau cyllid AAT ac ACCA. Ymunais â Met Caerdydd yn 2002 i weithio yn yr adran Gyllid, ac yna symudais i weithio yn yr Ysgol yn 2007. Ers hynny, rwyf wedi ymgymryd â gwahanol rolau cyllid / AD yn yr Ysgol, ac wedi bod yn fy rôl bresennol ers 2013.