Laura Lillie MA

laura-lillie-150px.jpge: llillie@cardiffmet.ac.uk

Bywgraffiad 

Gyda BA mewn Celf Gain, MA mewn Cerameg a chefndir mewn gwneud printiau, mae gen i ddull traws ddisgyblaethol sy'n canolbwyntio ar ddeunyddiau tuag at wneud, o fewn Paentio Celf Gain. O ran fy ngwaith fy hun mae gen i ddiddordeb mewn casgliadau,  natur a dull corfforol celf, a'r ffyrdd y mae gwrthrych a phroses yn cydberthyn. 

Mae arwain dosbarthiadau meistr ymarferol o natur broffesiynol, dechnegol a seiliedig ar syniadau wedi dod yn angerdd go iawn, ac yn y saith mlynedd diwethaf rwyf wedi cael y fraint o weithio gydag ystodau oedran amrywiol o fewn amrywiaeth o gyd-destunau addysgol a sefydliadau annibynnol. Yn flaenorol, rwyf wedi gweithio mewn rolau technegydd ar gwrs Sylfaen yn Swydd Gaerloyw, ysgol ym Mryste ac fel graddedig a thechnegydd gorchudd yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Y tu allan i'r parthau hyn, rwyf wedi gweithio a theithio gydag artistiaid gan gynnwys Dan Welden a Peter Randall-Page ar brosiectau, comisiynau a gweithdai, y mae pob un ohonynt wedi llunio'r ffordd rwy'n meddwl am gelf a dylunio yn ei ystyr ehangaf. Rwy'n mwynhau gweithio gydag eraill - artistiaid a myfyrwyr celf fel ei gilydd - i sicrhau dealltwriaeth ymarferol, ac i annog ffordd o feddwl trwy ymgysylltu â'r broses.