Karen O'Shea

Karen O shea

​e: koshea@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 416566
w: http://www.fovography.com
http://www.fablabcardiff.com
Cymwysterau 

BA Anrh Astudiaethau Celf a Chrefft 
Paratoi i Addysgu mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-16


Meysydd cyfrifoldeb 

Er 2015, rwyf wedi bod yn cefnogi maes cyffrous o ymchwil arloesol yn yr Ysgol Celf a Dylunio: Technolegau Fovograffeg a Throchwyr, y gellir dod o hyd i ragor ohonynt yn www.fovography.com. Yn 2017 dechreuais hefyd gefnogi Cardiff Fab Lab, sydd wedi'i leoli yn yr ysgol, y labordy digidol lle mae bron unrhyw beth yn bosibl (gweler www.fablabcardiff.com). Yn 2018 deuthum yn diwtor ar raglen Ysgol Gelf Agored Caerdydd yn cynnig tecstilau a rhaglenni cyfryngau cymysg.


Bywgraffiad 

Yn 2014, ar ôl gyrfa o 28 mlynedd i lefel Cyfarwyddwr Bwrdd mewn cyfathrebu addysg bellach ac uwch, cysylltiadau cyhoeddus, a gwella sefydliadol, penderfynais ddilyn fy angerdd am gelf. Cwblheais gymhwyster addysgu i ysbrydoli creadigrwydd eraill ac yn fuan ar ôl sefydlu fy ymarfer creadigol fel artist gweledol cyfryngau cymysg yn 2015 enillais y wobr gyntaf yn Her Gelf gyntaf erioed Cymru.

Defnyddir fy mhrofiad rheolaethol strategol mewn cynllunio busnes, cyllid, AD, TG, cyfathrebu a rheoli digwyddiadau yn effeithiol wrth gefnogi gweithgareddau a sefydliadau celfyddydol fel East Cardiff Arts.  

 Mae llesiant wrth wraidd fy ngwaith creadigol. Mae gwrthrychau a ddarganfuwyd a deunyddiau wedi'u hailgylchu yn nodwedd amlwg o fynegi straeon personol trwy bwyth, collage, papur wedi'i wneud â llaw a chyfryngau cymysg.  

 Rwy'n cyflwyno gweithdai ar gyfer pob oedran, gallu ac anabledd i ysbrydoli creadigrwydd a chael profiad sylweddol yn dysgu pobl sy'n byw gyda dementia. Rwy'n awyddus i adeiladu cyfleoedd i bobl sy'n profi anfantais a helpu unigolion o bob oed a gallu i wireddu eu potensial creadigol a dod o hyd i'w llais trwy'r celfyddydau.