Dr Joseph Baldwin PhD PGCE MSc BSc (Hons) PGCR

Joseph BaldwinSwyddog Ymchwil 
Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd (CSAD)
e: Jbaldwin@cardiffmet.ac.uk
t: 029 2020 5898Meysydd Pwnc Arbenigol 

 • Dylunio Cynnyrch/Dylunio Diwydiannol
 • Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Dyn
 • Proses Ddylunio/Meddwl Dylunio

  Dylunio Arbrofol/Profi Cynnyrch
 • Methodolegau Meintiol ac Ansoddol
 • Dadansoddiad Ystadegol
 • Biometreg a Mesurau Seicolegol

  Meddalwedd Olrhain Llygaid ac Ymddygiadol

 

Cymwysterau 

 • Gradd Ph.D. trwy Ymchwil - Prifysgol Metropolitan Caerdydd 
 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg (TAR) - Prifysgol Cymru Abertawe  
 • MSc Dylunio Diwydiannol - Prifysgol Fetropolitan Abertawe 
 • BSc Dylunio Cynnyrch (Anrhydeddau Dosbarth Cyntaf) - Prifysgol Metropolitan Abertawe 
 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Sgiliau Proffesiynol ac Ymchwil (PGCR) Prifysgol Metropolitan Caerdydd 


Bywgraffiad 

Mae Joseph yn Addysgwr, Dylunydd ac Ymchwilydd. Cyn ei weithgareddau ymchwil ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a chwblhau ei Ddoethuriaeth yn 2015, bu Joseph yn gweithio mewn ysgolion a gynhelir ac annibynnol, gan ddysgu amrywiaeth o raglenni Dylunio a Thechnoleg.

Canolbwyntiodd Ymchwil Ddoethurol Joseph ar y dull delweddu Fovograffeg a gysyniadwyd gan yr artist-ymchwilydd, yr Athro Robert Pepperell. Mae'r ymchwil trosfwaol yn taflu modelau confensiynol sy'n seiliedig ar lens o gynrychioli gweledigaeth o blaid mewnwelediadau greddfol a gymerwyd gan artistiaid gweledol a gwyddonwyr gweld sy'n ymwneud ag archwilio profiad ymwybyddiaeth weledol. Wrth ymgymryd â'r ymchwil hon, cydweithiodd Joseph â thîm trawsddisgyblaethol sydd â diddordeb mewn canfyddiad gweledol ac ymwybyddiaeth. Roedd hyn yn cynnwys artistiaid-ymchwilwyr, ymchwilwyr dylunio cynnyrch, seicolegwyr gwybyddol, dylunwyr gemau a gwyddonwyr gweledigaeth.
Gwerthusodd astudiaethau Doethurol Joseph ymateb y defnyddiwr i luniau Fovograffeg o’i gymharu â’u lluniau persbectif geometregol cyfatebol yng nghyfnod datblygu cynnar proses delweddu digidol. Cyflawnwyd hyn trwy ddylunio methodolegau arbrofol ansoddol a meintiol i archwilio'n empirig brofiad gofod lluniau. Llwyddodd Joseph hefyd i integreiddio technolegau olrhain llygaid a oedd yn caniatáu dadansoddi syllu a gwell dealltwriaeth o fanteision gweledol lluniau Fovograffeg o'u cymharu â lluniau optegol o'r un olygfa. Roedd ei ddyluniadau a'i fethodolegau arbrofol a ddefnyddiwyd yn ei ymchwil Doethurol yn unigryw i Brifysgol Metropolitan Caerdydd ar yr adeg hon.

Fe wnaeth cyhoeddi Traethawd Ymchwil Doethurol Joseph ac ymchwil bellach a wnaed wrth weithio fel Cynorthwyydd Ymchwil helpu i gefnogi a hyrwyddo'r dull delweddu Fovograffeg sy'n cael ei ddatblygu yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Yn ogystal, gwelodd y prosiect ymchwil Brifysgol Metropolitan Caerdydd ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Addysg Uwch y Times yn 2015 am gyfraniad rhagorol i Arloesi a Thechnoleg. Mae'r prosiect ymchwil hwn yn parhau i fod yn weithredol ynghyd â datblygu technoleg cyfryngau masnachol, gyda'r nod o atgynhyrchu'r profiad rhyfeddol o weld ac ymwybyddiaeth ofodol.

Wrth ymgymryd ag ymchwil Ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, cynorthwyodd Joseph i ddatblygu amgylchedd profi defnyddwyr aml-synhwyraidd unigryw - Y Labordy Profiad Canfyddiadol (PEL). Yn wahanol i dechnolegau realiti estynedig (AR) a rhith-realiti (VR), mae cyfleuster ymchwil PEL yn defnyddio dyluniad theatr fideo i gyflwyno efelychiadau o leoliadau amgylcheddol a chymdeithasol, gan roi'r cyfle i lwyfannu profion cynnyrch mewn cyd-destun ar gyfer praxis Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Dyn (HCD) ac archwilio sut mae pobl yn rhyngweithio â'r byd o'u cwmpas. Llwyddodd Joseph i ddylunio a chynnal yr ymchwil agoriadol yn y cyfleuster PEL a lwyfannwyd i efelychu cyrchfan twristiaeth arfordirol. Nod y prosiect ymchwil oedd ymchwilio i'r defnydd o amgylchedd naturiol ffug i fesur potensial twristiaeth i leddfu straen ffisiolegol a seicolegol a gwella hwyliau. Dangosodd canfyddiadau rhagarweiniol yn llwyddiannus y gellir defnyddio amgylchedd efelychu twristiaeth a thechnoleg ymgolli i fesur straen a hwyliau fel arwydd o lesiant hedonig.

Mae diddordebau ymchwil Joseph yn canolbwyntio ar ddefnyddio amgylcheddau tasg efelychiadol ar gyfer ymchwil profi defnyddwyr cymhwysol a chymhwyso dulliau ymateb ysgogol ar brofiad ac ymddygiad pwnc.  Mae'n gyfrifol am reolaeth weithredol, datblygu ac esboniad technegol y cyfleuster ymchwil PEL i ymwelwyr academaidd a masnachol. Mae Joseph hefyd yn gweithio'n agos gydag israddedigion, ymchwilwyr ar lefel doethuriaeth, ac academyddion ar eu prosiectau praxis HCD cymhwysol ac ymchwil defnyddwyr.

Ymchwil gyfredol 

Mae Joseph yn gweithio'n bennaf yn Uned Ymchwil Canolfan Diwydiant Bwyd, Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd (CSHS) ac yn cynnal ymchwil mewn profion defnyddwyr cymhwysol, ymddygiad defnyddwyr ac amgylcheddau tasg efelychiadol. Mae ei brif rôl yn cynnwys cefnogi prosiect HELIX ZERO2FIVE; rhaglen trosglwyddo gwybodaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru a ddatblygwyd i gefnogi diwydiant bwyd Cymru. Mae prif gydran Joseph o’r Prosiect HELIX yn ceisio datgelu mewnwelediadau newydd i arferion ac ymddygiadau defnyddwyr a defnyddio'r wybodaeth honno er budd cwmnïau diwydiant bwyd Cymru yn uniongyrchol.

Prif Gyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau 

BALDWIN, J. & EVANS, E. (2020). Exploring Novel Technologies to Enhance Food Safety Training and Research Opportunities. Food Protection Trends. International Association for Food Protection. Link: https://repository.cardiffmet.ac.uk/handle/10369/11061

BALDWIN, J., HAVEN-TANG, C., GILL, S. MORGAN, N. & PRITCHARD, A. (2020). Using the Perceptual Experience Laboratory (PEL) to simulate tourism environments for hedonic wellbeing. Information Technology Tourism. Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s40558-020-00179-x

LAWRENCE, A., LOUDON, G., GILL, S. & BALDWIN, J. (2019). 'Simulated Environments for Food Packaging Design Assessment', ICCAS 2019: Food and Society, 27-28 June, Cardiff, Wales.Link: https://www.cardiffmet.ac.uk/management/research/wctr/ICCAS2019/Pages/Conference-proceedings.aspx

GORDON, B., LOUDON, G., GILL, S. & BALDWIN, J. (2019). Product user testing: the void between Laboratory testing and Field testing, International Associations of Societies in Design Research Conference, Manchester, 2-5 September. Link: https://iasdr2019.org/uploads/files/Proceedings/pe-f-1384-Gor-B.pdf

LAWRENCE, A., LOUDON, G., GILL, S., PEPPERELL, R. & BALDWIN, J. (2019). 'Geometry vs Realism: an exploration of visual immersion in a synthetic reality space', International Associations of Societies in Design Research Conference, Manchester, 2-5 September. Link: https://iasdr2019.org/uploads/files/Proceedings/te-f-1248-Law-A.pdf

BALDWIN, J., BURLEIGH, A., PEPPERELL, R. & RUTA, N. (2016). The perceived size and shape of objects in peripheral vision. i-Perception vol 7; pp.1-23; doi: 10.1177/2041669516661900 Link: http://ipe.sagepub.com/content/7/4/2041669516661900.full

BALDWIN, J., BURLEIGH, A. & PEPPERELL, R. (2014). Comparing artistic and geometrical perspective depictions of space in the visual field. i-Perception vol 5; pp.536–547; doi: 10.1068/i0668. Link: http://ipe.sagepub.com/content/5/6/536.full.pdf+html