Dr Jon Pigott PhD, MA, PGCE, HND, fHEA

Screen-shot-2011-06-21-at-15.21.45-e1308666170428-150x100.pngMA FHEA
e: jpigott@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 205845
w: jonpigott.wordpress.com

ORCID ID: 0000-0003-4577-1012Meysydd Pwnc Arbenigol ​

Celf sain, celf cinetig, astudiaethau gwyddoniaeth a thechnoleg, prosesau deunydd 3D a saernïo digidol, systemau electronig.

Cerflun sain, celf sain, gwneuthuriad digidol, prosesau deunydd 3D ac electroneg.

Cymwysterau 

PhD, MA, PGCE, HND, fHEA

Bywgraffiad 

Mae Dr Jon Pigott yn uwch ddarlithydd wedi'i leoli yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd sy'n dysgu ar draws rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig, ac yn goruchwylio ymgeiswyr PhD. Mae ymchwil ac ymarfer creadigol Jon yn gorwedd ym maes celf-gwyddoniaeth-technoleg ac o fewn meysydd celf sain, cerflunio cinetig ac astudiaethau gwyddoniaeth a thechnoleg (STS). Gyrrir ei ymchwil a'i addysgu yn aml gan ddull sy'n seiliedig ar ymarfer sy'n cynnwys amrywiol brosesau gwneud fel gwneuthuriad digidol ac electroneg wedi'i wneud â llaw. Cyn ymuno â'r byd academaidd, bu Jon yn gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth a sain gan ddod yn rheolwr technegol Real World Studios, gan helpu i ddwyn nifer o brosiectau cerddoriaeth a ffilm proffil uchel i rym. Dyfarnwyd PhD Jon, dan y teitl Materials, Systems and Autonomy in Electromechanical Sound Art gan Brifysgol Bath Spa yn 2017. Mae’n Uwch Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch.


Ymchwil gyfredol 

M.U.S.H -DefnyddMyceliumUtilisation for Sustainable Housing (Innovate UK; gyda Severn Oaks Modular, Met Caerdydd a Lab Fab Caerdydd 2023-2024) Co-I yn goruchwylio dylunio a gwneuthuriad ar gyfer Fab Lab.

​ ​https://orcid.org/0000-0003-4577-1012


Clwstwr (£5.6m AHRC; Prifysgol Caerdydd, PDC, Met Caerdydd 2020-2023). Un o 12 Cyd-Ymchwilydd a neilltuwyd i ddewis a chyflawni prosiectau a ariennir yn y diwydiannau cyfryngau creadigol ledled De Cymru.

Arbenigedd SMART Developing a Data Physicalisation Framework DAPTEC (£217k, cyllid Llywodraeth Cymru gydag Asiantaeth Data The Yard a Chyngor Caerdydd 2020-2021). Cyd-archwilwyr Datblygu cyfathrebu creadigol data ecolegol sy'n ymwneud ag Ynys Echin. Cydweithrediad rhwng CST a CSAD.

Rhwydwaith Celf, Gwyddoniaeth a Thechnoleg Ewropeaidd EASTN (prosiect £1.17m ar draws 15 partner rhyngwladol wedi'i ariannu gan Ewrop Greadigol/UE 2018-2021). Un o bedwar Cyd-ymchwilydd/crewr yng Nghaerdydd.


Prif Gyhoeddiadau

Pigott, J. et al. 2022. Data Impressions for a Smart City: Exploring New Ways to Present and Engage Citizens in Environmental Data. Journal of Smart Cities and Society 1(2): 149 – 162. DOI: 10.3233/SCS-220002

Pigott, J., Saario, A. 2021. Speaker Park: An intersection of Loudspeaker Design and Post-Acousmatic Composition. In Hepworth-Sawer, R., Paterson, J. and Toulson, R. (eds.) 20201. Innovation in Music: Future Opportunities. London / New York, Routledge. ISBN 9780367363352

Pigott, J. 2019. 'Material Systems: kinetic sound art and STS'. In Borgdorff, H., Peters, P. and Pinch, T. (eds.), 2019. Dialogues Between Artistic Research and Science and Technology Studies. London / New York, Routledge. https://www.routledge.com/Dialogues-Between-Artistic-Research-and-Science-and-Technology-Studies/Borgdorff-Peters-Pinch/p/book/9781138343856

Pigott, J. 2017. Across Fields: sound, art and technology from an electromechanical perspective. Organised Sound 22(2) p276-285. https://www.cambridge.org/core/journals/organised-sound

Pigott, J. and Lyons, A. 2017. 'The Aliveness Machines'. In Bastian, M., Jones, O., Moore, N., and Roe, E., (eds) 2017 Participatory Research in More-Than-Human Worlds. London / New York. Routledge. https://www.routledge.com/Participatory-Research-in-More-than-Human-Worlds/Bastian-Jones-Moore-

Pigott, J. and Murphy, I. 2016. The Campanologists Teacup: a creative collaboration of technology and making. Making Futures Journal Vol 4. Available online:  http://makingfutures.plymouthart.ac.uk/2015/journal-home/

Pigott, J and Lyons, A. 2013. Lab Report: Shadows and Undercurrents. Ubiquity: Journal of Pervasive Media 1(2). http://www.ubiquityjournal.net

Pigott, J and Lyons, A. 2012. Lab Report: Shadows and Undercurrents. Ubiquity: Journal of Pervasive Media 1(2) pp2 79-293. https://doi.org/10.1386/ubiq.1.2.279_7

Pigott, J. 2011. Vibration, Volts and Sonic Art. Proceedings of New Interfaces for Musical Expression (NIME) pp84-87.Universtiy of Oslo, Norway. http://doi.org/10.5281/zenodo.1178133https://www.nime.org/archives/


Arddangosfeydd

2022 - Techniquest, Caerdydd. DAPTEC ffisegoli data Ynys Echni.

2019 - Digital Design Weekend; Victoria and Albert Museum, London. The Ceramophone.


​2019 - Borealis Festival of Sound Art; WRAP, Bergen, Norway. Speaker Park.

2019 / 2018 - Ruthin Craft Centre Denbighshire; Llantarnam Grange Arts Centre Cwmbran; Mission Gallery Swansea; Aberystwyth Arts Centre Aberystwyth. The Ceramophone and The Campanologists Tea Cup (collaborative with Ingrid Murphy)

2017 – Kinetica, London. Electromagnetic Interrogations

2017 – Touchstone, Dublin. The Syn-T-Sizer (collaborative with Ingrid Murphy).

2015 – British Ceramics Biennale, Stoke-on-Trent. The Campanologist's Tea Cup (collaborative with Ingrid Murphy).

2014 – The Sensorial Object, Cardiff. The Campanologist's Tea Cup (collaborative with Ingrid Murphy).