Ingrid Murphy MA FHEA NTF

Screen-shot-2011-06-14-at-10.44.411-150x100.pngMA FHEA NTF
e: imurphy@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 41 6343
w: www.ingridmurphy.wordpress.com

ORCID ID: 0000-0002-0993-6310Meysydd Pwnc Arbenigol 

Cerameg: theori ac ymarfer, prosesau saernïo digidol, ymarfer proffesiynol, astudiaethau gweledol, theori crefft, Dylunio 3D, cerflunio, realiti estynedig. 

Cymwysterau 

Cymrawd Dysgu Cenedlaethol 
Celf a Dylunio FHEA 
MA Serameg 
Cerameg Diploma Ôl-raddedig 
Diploma mewn Cerameg Dylunio 

Bywgraffiad 

Mae Ingrid Murphy yn Arweinydd Academaidd ar gyfer Pontio a Ffiniau yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, mae Ingrid yn gweithio gyda rhyng-ymchwil a menter ar draws cwricwla dysgu ac addysgu'r ysgol. O 2008 -2013 arweiniodd Ingrid adran cermig CSAD, yn 2011 bu’n gweithio gyda Jon Pigott a Pip Lawrence i ddatblygu Dylunydd Artist: Pwnc gwneuthurwr a arweiniodd tan 2016. Mae'r cwrs  Gwneuthurwr yn canolbwyntio ar asio sgiliau crefft traddodiadol gyda phrosesau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg mewn dylunio a saernïo digidol.  
 
Dechreuodd Ingrid ei gyrfa addysgu ym 1993 a thra bu'n dysgu ystod o ddisgyblaethau Celf a Dylunio, cerameg yw ei hangerdd. Yn 2013 dyfarnwyd Cymrodoriaeth Addysgu Arloesol dan arweiniad myfyrwyr y Brifysgol i Ingrid ac yn 2015 dyfarnwyd iddi gymrodoriaeth addysgu Genedlaethol am ei chyfraniad i addysg uwch. Er 2015 mae Ingrid wedi rhoi grŵp ymchwil cymhwysol CSAD mewn gwneuthuriad digidol a phrosesau cysylltiedig: FabCre8.  
 
Yn artist cerameg gweithredol, mae Ingrid yn arddangos yn rhyngwladol, a derbyniodd wobr Creadigol Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru am ymarfer unigol ac roedd hefyd ar restr fer Gwobr Ddwyflynyddol Cerameg yn 2015 am waith cydweithredol a gwblhawyd gyda'i gydweithiwr Jon Pigott. Ar hyn o bryd mae Ingrid yn gweithio gydag arteffactau cerameg hanesyddol a phrosesau digidol blaengar i hacio arteffactau yn gorfforol ac yn ddigidol. Mae Ingrid hefyd yn ysgrifennu ac yn cyflwyno'n rhyngwladol am ddyfodol ymarfer cerameg a chrefft. Mae gan Ingrid stiwdio yn Ffrainc, La Perdrix, ac yma mae hi'n ymgolli mewn ymchwil weithredol gan ddatblygu prosiectau cyd-ddysgu deinamig a thrawsnewidiol gyda'i myfyrwyr. 

Ymchwil gyfredol

Ymchwil wedi ei arwain gan Ymarfer: Investigating how new technologies influence how we conceive, produce and perceive a crafted object.  
Cynhyrchu cyfres o weithiau cerameg rhyngweithiol gan ddefnyddio synwyryddion / actiwadyddion a dyfeisiau electro-fecanyddol i fanteisio ar nodweddion ffisegol gwrthrychau cerameg. 

Ymchwil Addysgeg: Technology Enhanced Learning, blended learning environments. Defnyddio offer go iawn a rhithwir i gynorthwyo dysgu i wneud prosesau

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol i ddatblygu'r Prosiect Meta-Gwrthrychau: Casgliad o wrthrychau rhyngweithiol sy'n defnyddio dyfeisiau AR a NFC i hwyluso dysgu a chysylltu deunydd, prosesu a gwneud cronfeydd data

Arweinydd canolfan ymchwil FabCre8 yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, mae'r ganolfan yn canolbwyntio ar ymchwil gymhwysol wrth ddefnyddio prosesau saernïo digidol ar gyfer amlddisgyblaethol a 

Prif Gyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau

Gweld papurau a chyhoeddiadau Ingrid ar ystorfa DSpace Prifysgol Metropolitan Caerdydd

ORCID ID: 0000-0002-0993-6310

Publications

Murphy I 2017 Beyond Facture. Emerging Technology and Contemporary Art: What is 21st Century Craft?  College Art Association Annual Conference New York City Feb 15th  2017

I.Murphy  2017 Metamaking and Me. The Ceramics Reader Eds Petrie, K, Livingstone, A. Bloomsbury UK ISBN 9781472584427


Exhibitions

07-09 /2021 SandX Project, Art Macua 21, Macua China

06-09/20 Language of Clay Brewery Arts Centre, Cirencester, England UK

09/19-02/20 Cultural Icons, British Ceramics Biennial, Stoke on Trent & Hove Museum  curated by Tessa Peters, funded by Arts Council of England

09/19  Digital Design Weekend, V&A Museum, London.

11/18-07/19    Touring solo show: 'Seen and Unseen" Venues: Ruthin Craft Centre, Mission Gallery & Aberystwyth Arts Centre. Funded by Arts Council Wales

08/18    Breaking Ground, Indian Ceramics Triennial, JKK Museum Jaipur, India.

11/17    Touchstone Ceramics Ireland, National Centre for Craft, Kilkenny Ireland

08/16    Commission for Carmarthen Museum, West Wales

09/15    British Ceramics Biennial Award Exhibition, Stoke on Trent, UK                                

01/15    Sensorial Object  Craft in the Bay, Cardiff  Oriel Q, Wales

08/14    Reclaim/Repurpose Exhibition Culture Craft Legacy Project, Derry Ireland    

04/12     Beyond Borders Art Xchange Gallery, Seattle Washington USA


Conference Papers

2016 :NCECA Conference, Kansas City
Type: Conference paper
Reference: Meta-Making and me. A paper base on NTF project and practice led research.
Link: http://nceca.net/2016-kansas-city/

2015 The Campanoligist’s Tea Cup
British Ceramics Biennial/ Making Futures Conference Plymouth
Type: Exhibition / Conference Paper to be published 2016
Reference: BCB Award Exhibition , Stoke on Trent, UK

2015 ‘Meta-Making and Me’
Reference: Essay for forthcoming Ceramics Reader : Edited by A. Livingstone and K. Petrie Link: Under review

2015 Teaching in Higher Education
Type: Journal Paper
Reference: Ceramics Studio to Podiatry Clinic`: The impact of multi-media resources in the teaching of practical skills across diverse disciplines.
Ruth Matheson, Ian Matheson and Ingrid Murphy
Link: Under review

2014 International Academy of Ceramics Conference
Type: Conference paper
Reference: Paper on The Future Of Ceramics
Link: Under review

National Council For Education in Ceramic Arts , 45th Annual Conference,Tampa Florida USA. Paper Presentation Murphy.I, Mayo .N, ‘Ceramics in Virtual Learning’ 2011

STLHE Conference 2010, Toronto, Canada ” Murphy.I, Mayo .N “Teaching material arts through post-material means. 2010

Designs on E Learning Conference 2010 Savannah School of Art & Design Paper Presentation N.Mayo I Murphy 2010

Research Informed teaching National Conference 2010 Staffordshire University Paper Presentation N Mayo, I Murphy 2010

International Perspectives n Art & Design Pedagogy 2010, Leeds University Paper presentation N. Mayo, I.Murphy 2010

NAITRL CELT 4th Annual Conference 2010 Galway University Ireland “Creative Thinking Re-imagining the University,” Paper Presentation Murphy.I, Matheson. R “Experience is learning. Everything else is information” 2010

ISSOTL 2010: Global Theories and Local Practices. International conference, (Oct 2010)Paper presentation Matheson R, Mathieson I & Murphy I ‘ Transcending disciplines; students’ perceptions of the use of on-line learning objects to develop skills, promote interaction and enhance the student learning experience,’ 2010

CERAMICS SYMPOSIUM 2004, University of Glamorgan Paper presentation I.Murphy ‘Practice in Context’ 2004

Arts Council of Wales 1st Annual Conference 2003, Brangwyn Hall. Paper presentation I.Murphy ‘The Wild West’ 2003


Talks

Murphy, I (2018) 'Of All Things Seen and Unseen',  Breaking Ground Symposium,  Indian Ceramics Triennial, Jaipur 

Murphy, I  (2019) 'Seen and Unseen',  International Ceramics Festival, Aberystywyth

Murphy, I (2019) 'From Pots to Pixels', The Creative Process,  the  Learning Partnership, Warwick University

Murphy, I (2020) 'From Pots to Pixels', The Creative Process,  the  Learning Partnership & Emmanuel Centre London, March 2020

'Cultural Icons' Focus Day- Potteries Museum Stoke on Trent,  21st September 2019


Awards

Awards for Individual Practice

2010 Creative Wales Award, Arts Council Wales

2007 “Prix Select” – A.I.R. Vallauris Fetes Picasso France

2005 University of Glamorgan Purchase Prize Ceramics