Dr Fiaz Hussain PhD, MSc, BSc (Hons), SFHEA

fiaz.pngAssociate Dean (International) 

e: fhussain@cardiffmet.ac.uk

t: +44 (0)29 2020 5611
m: +44 (0)75 00 44 34 24

LinkedIn:
dr.fiaz

Mae Dr Fiaz Hussain yn arbenigwr blaenllaw ym maes technolegau a chymwysiadau creadigol. Mae wedi cynllunio nifer o gyrsiau, wedi rheoli nifer o brosiectau sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm, wedi hyrwyddo cyflogadwyedd, mae ganddo record ymchwil ryngwladol lwyddiannus ac wedi ysgrifennu a chyhoeddi tri llyfr technegol ac ymarferol ym maes dylunio a datblygu. Mae gan Fiaz brofiad helaeth o wireddu a rheoli partneriaethau cydweithredol rhyngwladol, teilwra marchnata ar gyfer recriwtio myfyrwyr rhyngwladol ac mae wedi gweithio yn y DU, yr Almaen a Dubai. Mae ei gyflogaeth yn cynnwys gweithio i gwmnïau blaenllaw, yn ogystal â Phrifysgolion â phroffil uchel. I gydnabod ei gyfraniad sylweddol i ymchwil, addysgu a rheoli, mae gan Fiaz statws Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (SFHEA). 

Cymwysterau 

PhD mewn Graffeg Gyfrifiadurol, Prifysgol Brunel, DU 
MSc mewn Electroneg Fodern, Prifysgol Nottingham, DU 
BSc (Anrh) mewn Peirianneg Drydanol ac Electroneg, Prifysgol Swydd Hertford *, DU 
* a elwir wedyn yn Hatfield Polytechnic 

Meysydd Pwnc Arbenigol 

Dylunio a chymwysiadau amlgyfrwng, animeiddio cyfrifiadurol, dylunio a datblygu gemau cyfrifiadurol, cymwysiadau a thechnoleg symudol 

Ymchwil gyfredol 

Diddordebau Ymchwil: 

 • Dylunio a digideiddio cymeriadau caligraffig (megis Arabeg, Kanji, ac ati) ac wyddor. 
 • Defnyddio caligraffi i gynrychioli a hyrwyddo celf a dylunio diwylliannol rhyngwladol. 
 • Tynnu ystyr hanesyddol wyddor a'u rôl yn y gymdeithas fodern. 
 • Digideiddio amgylcheddau, casgliadau ac arteffactau traddodiadol ar gyfer mynediad cyffredinol. 
 • Rôl dylunio pensaernïol (Islamaidd, Aifft, Tsieineaidd, ac ati) trwy hanes. 
 • Creu systemau i gefnogi dyluniad pensaernïaeth fodern, gydag ystyr draddodiadol. 
 • Datblygu offer i hyrwyddo dyluniadau diwylliannol gyfeillgar ar gyfer cyflwyno ar-lein, papur, ffabrig, cerameg, ac ati. 
 • Modelu treftadaeth a chreu rhodfeydd rhithwir realistig o adeiladau a safleoedd modern a hanesyddol. 
 • Datblygu technegau gwell ar gyfer mynegeio fideo / ffilm. 
 • Creu olion bysedd sain o draciau sain. 
 • Cynhyrchu proffil ymddygiad trwy ddefnydd cyfryngau cymdeithasol. 
 • Tynnu patrymau ymddygiad o deledu cylch cyfyng. 
 • Dylunio, technegau a chymwysiadau amlgyfrwng. 
 • Delweddu ac echdynnu patrwm o ddata. 
 • BIM pensaernïol a HBIM ac optimeiddio dyluniad trwy Fodelu 3D. 
 • Defnyddio athroniaeth gemau 3D ar gyfer dyluniadau addysgol. 

Profiad Ymchwil 

 • Arholwr allanol PhD ar gyfer nifer o Brifysgolion y DU. 
 • Cyhoeddwyd dros 60 o bapurau ymchwil dyfarnedig. 
 • Cyfarwyddwr Astudiaethau (goruchwyliwr 1af) ac ail oruchwyliwr ar gyfer nifer o fyfyrwyr PhD. 
 • Awdur a chyhoeddi tri llyfr: 
  • Essential Director 8.5 Fast ISBN 1-85233-675-7, Springer-Verlag 
  • Essential Dreamweaver 4.0 Fast ISBN 1-85233-573-4, Springer-Verlag 
  • Essential Flash 5.0 Fast ISBN 1-85233-451-7, Springer-Verlag 

Prif Gyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau 

Gwobr y Maer ar gyfer Dinesydd y Flwyddyn (am gyfraniad cadarnhaol i'r gymdeithas) 
Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)