Davida Hewlett

Screen Shot 2016-06-28 at 08.51.58.pngMasters of Fine Art Leader
Lecturer in Fine Art
e: dhewlett@cardiffmet.ac.uk
Bywgraffiad 

Mae Davida Hewlett wedi bod yn dysgu yn CSAD ers 2008. Mae ei gwaith rhyngddisgyblaethol wedi'i gyflwyno'n eang mewn lleoliadau ac orielau blaenllaw ledled y DU ac yn rhyngwladol. Gweithio mewn cyfuniadau amrywiol o fideo (perfformiad, gwrthrych, testun a cherddoriaeth (yn bennaf); ei chydweithrediad amrywiol, doniol yn aml, a wnaed mewn cydweithrediad - gydag eraill, prosiectau sy'n ymateb i gyd-destun; yn amrywio o ganeuon pop teithiol safle-benodol, strafagansa cerddorol ar raddfa lawn, a digwyddiadau cyfranogol, i lawlyfrau artistiaid, llyfrau llafar, gosodiadau cartref yn unig a fideos fi-isel.  

Mae syniadaeth Davida Hewlett yn seiliedig ar ddod â phobl ynghyd i fynegi eu hunain, ac am wneud pethau o'r hyn sydd ar gael, yn cael ei adlewyrchu yn ei gwaith cyfranogol parhaus. Mae hi wedi bod yn gweithio gyda sectorau amrywiol o'r gymuned er 1993, ar ôl cwblhau hyfforddiant Hwylusydd Celfyddydau Cymunedol gyda Phrosiect Hope Street, ac mae wedi arwain a chydlynu prosiectau ar raddfa fawr ar gyfer Creative Partnerships London, East Side Education Trust, Llundain, The Big Lottery ac ar gyfer llawer o sefydliadau a sefyllfaoedd eraill. Dyfeisiodd a chynhaliodd y cyrsiau 'Celf Perfformio' yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd, ac mae wedi bod yn Artist / Darlithydd Gwadd mewn amrywiaeth o brifysgolion a sefydliadau fel Coleg Celfyddydau Dartington, Dyfnaint, Prifysgol Falmouth, Falmouth, a Phrifysgol Savonia, y Ffindir.

Ymchwil gyfredol 

Mae fy ymchwil barhaus yn canolbwyntio'n bennaf ar y systemau, y prosesau a'r amodau sy'n gysylltiedig â chynhyrchu gweithiau celf, y broses greadigol ei hun, a syniadau o 'greu amodau' fel gofod posibl rhwng ymarfer ac addysgeg. Mae archwilio posibiliadau cydweithredu 'gweithredol', ac integreiddio bywyd a chelf yn strategaethau tactegol, goroesi yn rhannol, ond serch hynny, maent yn sail i'm harfer, ymchwil a dulliau addysgeg hyd yma.

Yn 2015 dechreuais ymweld â’r coreograffydd arloesol Anna Halprin, yn ei stiwdio yn ei chartref yn CA, (a adeiladwyd gan ei diweddar ŵr, y Pensaer Tirwedd Lawrence Halprin) i gynnal cyfres o sgyrsiau wedi’u recordio gyda hi. Mae fy niddordeb penodol yng Nghylchoedd RSVP Halprins (methodolegau cydweithredol yn seiliedig ar brosesau ar gyfer creadigrwydd ar y cyd), a'u gweithdai rhyngddisgyblaethol blaengar: ‘Take Part’ a ‘Experiments in Environment’. 

Fe wnaeth Gwobr Fawr Greadigol Cymru yn 2013 fy ngalluogi i dreulio amser gydag archifau Halprin, a, thrwy fy ymarfer artistig fy hun, cyfieithu ac addasu eu methodoleg a'u prosiectau i amrywiaeth o gyd-destunau; hefyd i gynnal a datblygu etifeddiaeth yr Halprins a chyfrannu at hyrwyddo arferion / dulliau curadurol a chyfranogol cyfoes. 


Principal Publications, Exhibitions and Awards

Selected: How to Score in Canton, Neighbourhood Walk, International Performance Festival, Chapter Arts Centre, Cardiff 2014
Skirmishes with Momus, Chapter Arts Centre, Cardiff, 2012
Evolving Situations, Chapter Arts Centre, 2012,
Tactical Currency, Extended Play Symposium, Dartington College of Arts, 2010,
An End to Isolation, Hong Kong Academy of the Arts, Hong Kong, 2010,
Heavenly Love, Aberystwyth Arts Centre, 2009,
Heavenly Love, Chapter Arts Centre, 2009, Norwich Arts Centre 2009, The Basement, Brighton, 2009, National Review of Art,
An End To Isolation Training -Level 1, Dartington College of Arts, 2009,
BORN, Battersea Arts Centre, London, 2008, ANTI Contemporary Art Festival, Kuopio, Finland, 2008,
Talks and Deeds, Kuopio, Finland, 2008,
End to Isolation II – The Musical, Chapter Arts Centre, 2007,
Mindsniffer, Experimentica Festival, Chapter Arts Centre, Cardiff, 2007,
Little by Little, Singer and Song Salon series, Home Live Art/ The Theatre Museum, Covent Garden, 2006,
Animal Nazus, ‘Singer and Song Salon series, Home Live Art, The Theatre Museum, Covent Garden, 2006,
An End To Isolation – Level 1, Chapter Arts Centre Cardiff, October 2005, Prenelle Gallery London, 2005, Passing Time International Performance and Video Festival, Dartington Arts Devon, 2005,
Ken Friedman Fluxus Concert, The Centre of Attention, 2004,
Special Effects, Darklights Film Festival, Dublin, 2004, 60 Seconds group show, space-twotentwo, London, 2004,
Video Heroes, Saidye Bronfman Centre for the Arts, Montreal, Canada, 2003,
Babak Ghazi Curates A Fridge, Magnifitat and Sons Edinburgh, 2003,
a la cARTe, LadyFest Woman’s Music Festival, London, 2002,
Pop Goes East Anglia, Norwich, 2003,
Pop Goes East Anglia, Toynbee Studios, London, 2003,
Flaming Nora Live Art Tour, Bedford Arts Centre, 2002, Norwich Arts Centre, 2002, Colchester Arts Centre, 2002, The Junction, Cambridge, 2002,
At Home and Away with It, National Review of Live Art, 2002,
My Side of the Mountain, Glasgow, 2001, Skenekunst Festival, Aarhus, Denmark, 2000,
My Side of the Mountain, Performance Works programme, Milch Gallery, London, 2000,
La Hotel da Yobo, Exhibitionists Festival, ICA, London, 1998.