Craig Thomas

Screen-shot-2011-06-07-at-16.43.39-150x100.pnge: crthomas@cardiffmet.ac.uk
t: 029 2041 6147
w: www.csrthomas.comMeysydd Pwnc Arbenigol 

Celf: Artist gweithredol sy'n arbenigo mewn creu amgylcheddau trochi sy'n canolbwyntio ar y corff. 

Dylunio: Uwch Ddylunydd sy'n arbenigo mewn dehongli a chyfieithu briffiau dylunio proffil uchel yn atebion dylunio arloesol, dychmygus sydd wedi ennill gwobrau. 

Trwy'r dull traws ddisgyblaethol hwn mae Craig yn ceisio uno a chymylu'r ffiniau rhwng celf, pensaernïaeth, sinema a theatr. 

Cymwysterau 

– Meistr mewn Athroniaeth (MPhil): Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Sgiliau Proffesiynol ac Ymchwil (PGCR) Prifysgol Metropolitan Caerdydd Rhag 2011-14 
Celf a Dylunio, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Chwefror 2012 

- Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (AAU) Mehefin 2010 
-MA mewn Celf Gain (Teilyngdod) yn UWIC, Medi 2009  
-BA (Anrh) dosbarth cyntaf mewn Tu. Pensaernïaeth yn UWIC 1993-1996  
- Plymiwr Sgwba Achub cymwysedig PADI yng Nghanolfan Deifio Ban, Gwlad Thai, Mehefin 2003 
- Cymorth Cyntaf Cymwysedig ac Uwchradd Cymwysedig CPR / AED, Gwlad Thai, Mehefin 2003 
- Plymiwr Sgwba Uwch cymwysedig PADI yn Quicksilver Diving, Awstralia, Ebrill 2003 
- Plymiwr Sgwbai Dŵr Agored cymwysedig PADI yng Nghanolfan Deifio Utila, Honduras, Hydref 2002 
- HNC Construction (rhan amser) i ddod yn Dechnegydd Pensaernïol yn Uwic 1992-1993 
- ONC Construction (rhan amser) yn Sefydliad Caerdydd Addysg Uwch 1991-1992 


Bywgraffiad 

Pensaer Mewnol sydd wedi ennill sawl gwobr gyda BA (Anrh) o'r radd flaenaf a deunaw mlynedd o brofiad o ddylunio, rhedeg a gweinyddu contractau prosiectau dylunio mawreddog ar raddfa fawr fel Cromen y Mileniwm.  Uwch Ddylunydd sy'n arbenigo mewn dehongli a chyfieithu briffiau dylunio proffil uchel yn atebion dylunio arloesol, dychmygus sydd wedi ennill gwobrau. Derbyniodd ei brosiect olaf, 'Energy - Fueling the Future' yn yr Amgueddfa Wyddoniaeth, Llundain bedair gwobr D&AD a gwobr yr Wythnos Ddylunio am 'Dyluniad yr Arddangosfa Orau'. 

Cwblhaodd Craig radd Meistr mewn Celf Gain, gan arbenigo mewn creu gweithiau celf aml-synhwyraidd, trochi, ymatebol i'r safle sy'n archwilio'r cyfnewid, y ras gyfnewid a'r gydberthynas rhwng y cyfranogwr a'i amgylchedd. Adeiladu amgylcheddau o ysgogiadau wedi'u diffinio'n ofalus sy'n archwilio'r pynciau dynol a ymgorfforir, profiad byw sy'n ddibynnol ar yr amgylchedd. Yn ddiweddar mae wedi arddangos gweithiau celf mewn lleoliadau gan gynnwys; Chapter Arts, Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, Tactile Bosch, Canolfan Mileniwm Cymru ac Oriel Bonington Nottingham. 

Ef yw aelod sefydlol Social Club, casgliad o bobl greadigol yng Nghaerdydd sy'n cynnwys: dylunwyr, penseiri, artistiaid, gwneuthurwyr, cerddorion, beirdd, perfformwyr, ac ati. Mae pob cydweithrediad SocialCLUB yn ceisio creu amgylcheddau unigryw ac unigryw sy'n meddiannu'r diriogaeth yn rhywle rhwng pensaernïaeth, celf, sinema a theatr. 

Ar hyn o bryd mae Craig yn cael ei gyflogi fel Uwch Ddarlithydd (1.0) Cyfarwyddwr Rhaglen ar y Dylunio Mewnol yn CSAD. 

Rhwng 2011 a 2015 cafodd ei gyflogi fel Uwch Ddarlithydd (0.7) ar y Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio lle dyfarnwyd Enillydd FADEx WJEC 2014 a gwobrau Canmoliaeth Uchel i ddau o'i fyfyrwyr 3D. Daeth yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (AAU) ym mis Mehefin 2010 ac mae'n ddarlithydd gwadd ym Mhrifysgol De Cymru a Diploma Proffesiynol ôl-raddedig y Ganolfan Technoleg Amgen (CAT) mewn Pensaernïaeth ym Machynlleth. 

Rhwng 2004 a 2011 cafodd ei gyflogi fel Uwch Ddarlithydd (0.7) ar y cwrs Pensaernïaeth Mewnol BA (Anrh) uchel ei barch, a enillodd sawl gwobr. Enillodd y cwrs lawer o wobrau gan gynnwys; Enillydd 'Gwobr Dylunio Graddedigion Cymru' yng Ngŵyl Dylunio Caerdydd 2010, y Wobr Uchaf yn y categori 'Dylunio Gofodol' yn Sioe Dylunwyr Newydd Llundain yn 2008 a 2009, a 'Gwobr Astudio ar y Cyd Dylunio Mewnol FormZ' yn 2008, 2009 a 2010. Tan yn ddiweddar roedd hefyd yn dal swydd Cymedrolwr Prifysgol Cymru i'r cwrs Dylunio Mewnol dilysedig yn Limerick Senior College. 


Ymchwil gyfredol 

PhD
Yn academydd sydd â diddordebau penodol mewn Ymwybyddiaeth, Canfyddiad ac Ymgorfforiad, teitl PhD Craig yw ‘Can measurement of audience response help evaluate whether an artwork conveys the artists intention?’ A all mesur ymateb y gynulleidfa helpu i werthuso a yw gwaith celf yn cyfleu bwriad yr artist? 

Mae Craig yn cymryd rhan mewn tri phrosiect ymchwil cyffrous ym  Mhrifysgol

Metropolitan Caerdydd:

Vision-Space': Dan arweiniad yr Athro Rob Pepperell a'r Athro Steve Gill, mae'r prosiect yn archwilio ein strwythur canfyddiadol o weledigaeth i ail-greu trochi realiti trwy brofiad.

‘Multi-Coloured Musical Magic’ and ‘Somantics’': Dan arweiniad Wendy Keay-Bright, nod y prosiect yw datblygu cymwysiadau technoleg arbrofol sy'n galluogi plant awtistig i archwilio eu hamgylchedd fel cyfrwng ymlacio ac i wneud y gorau o'u corfforol a synhwyraidd. diddordebau fel sbardunau ar gyfer cyfathrebu mynegiannol. 

Prif Gyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau 

Gweithiau Celf: 

- '' Mind is the World Knowing Itself ', Oriel Bonington, Prifysgol Nottingham Trent, Chwefror 2014

- Sioe grŵp' BLOWBACK 'yn Tactile Bosch Art Space, Hydref 2012

-' WIRAD GRADE ', Oriel Gerddi Howard, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Mehefin 2012.

- ‘MOIST [install-latio+]’ group show at Tactile Bosch Art Space, Oct 2011

- ‘Shadow Play: Alchemy, Redolence & Enchantment ', Symposiwm Darlunio yn Chapter Arts Caerdydd, Tach 2010

- 'Daliadaeth: 10 mlynedd o Tactile Bosch' Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, Hydref 2010

-'Symposiwm Electroacwstig Artistiaid Sonic yng Nghymru (SAW)' yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd, Mawrth 2010

- 'Auxesis: Through the Lens Media’ group show at Tactile Bosch Art Space, Jan 2010


Pensaernïaeth Mewnol: 

‘‘Trading Areas’, Cabinet War Rooms, Imperial War Museum, London: Casson Mann Designers, Dec 2004

– ‘Energy: Fuelling the Future’ gallery, Science Museum: Casson Mann Designers, Aug 2004

– ‘Energy: Fuelling the Future Ring’, Science Museum: Casson Mann Designers, Aug 2004

– ‘Gallery of Craft and Design Gallery’, Manchester Art Gallery: Casson Mann Designers, July 2002

‘Manchester Gallery’, Manchester Art Gallery: Casson Mann Designers, May 2002

– ‘Matrix Chambers’, London (Reception and offices): Casson Mann Designers, April 2000

– ‘Shared Ground Zone’, Millennium Dome, London: Work Design, Dec 2000

– ‘Ruskin: Sheffield Millennium Galleries’, Sheffield Museum: Jasper Jacob Associates, Aug 1999

– ‘Sheffield Steel: Sheffield Millennium Galleries’, Sheffield Museum: Jasper Jacob Associates, Aug 1999

– ‘Gallery of Craft and Design Gallery’ at the Walker Art Gallery, Liverpool Museum: Jasper Jacob Associates, July 1999

– ‘Vinopolis – City of Wine’, London: Jasper Jacob Associates, July 1999

– ‘Steam: Museum of the Great Western Railway’, Swindon: Jasper Jacob Associates, June 1999

– National Maritime Museum Neptune Court Project, Greenwich, London: Jasper Jacob Associates, Mar 1999

– ‘Centenary Gallery’, Horniman Museum, London: Jasper Jacob Associates, Feb 1999

– ‘African Worlds’ gallery, Horniman Museum, London: Jasper Jacob Associates, Jan 1999

– ‘Ideal Home Exhibition’, London: Jasper Jacob Associates, Sept 1997

– ‘Kaleidoscope of Life’ travelling exhibition for the British Council, Museum of Sydney and London: Jasper Jacob Associates, June 1997

– ‘Brighton Museum and Art Gallery’, Brighton: Jasper Jacob Associates, May 1997

Symposia a Papurau Cynadleddau / Cyflwyniadau

– ‘Re-Activating Space’, Cardiff School of Art and Design, Cardiff Metropolitan University, Sept 2016.
– ‘WIRAD GRADE’, Howard Gardens Gallery, Cardiff Metropolitan University, Jun 2012.
– ‘WIRAD Symposium for Emerging Art & Design Researchers’, Wales Millennium Centre, Cardiff, Mar 2012.
– ‘Academic Associate Poster Symposium’, Cardiff Metropolitan University, Mar 2012.

Gwobrau 

– D&AD Annual award 2005 (‘Energy: Fuelling the Future’ gallery, Science Museum, London).
– D&AD Silver Nomination for Outstanding Achievement 2005 (‘Energy: Fuelling the Future’ gallery, Science Museum, London).
– Design Week winning award for Best Exhibition Design 2005 (‘Energy: Fuelling the Future’ gallery, Science Museum, London).
– International Visual Communications Awards IVCA Gold Award 2005 (‘Energy: Fuelling the Future’ gallery, Science Museum, London).
– D&AD Annual award 2005 (‘Energy Ring’ at the Science Museum, London).
– D&AD Silver Nomination for Outstanding Achievement 2005 (‘Energy Ring’ at the Science Museum, London).
– - Enwebwyd ar gyfer Gwobr Ryngweithiol BAFTA 2005 ('Energy Ring' yn yr Amgueddfa Wyddoniaeth, Llundain)
– D&AD Highly commended award 1999 (‘Centenary Gallery’, Horniman Museum, London).
– D&AD Highly commended award 1999 (‘African Worlds’ gallery, Horniman Museum, London).