Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Staff>Professor Clive Cazeaux

Yr Athro Clive Cazeaux  BA MA PhDClive Cazeaux 

Athro Estheteg
e: ccazeaux@cardiffmet.ac.uk
t: +44 (0)29 2041 6680
w: artphilosophyjunction.wordpress.com/

Meysydd Pwnc Arbenigol

• athroniaethau trosiad ac ymchwil artistig
• estheteg gyfandirol, yn enwedig Kant a ffenomenoleg
• estheteg ecolegol a gwrando fel ymatebion i feddwl gwrthrych pwnc deuoliaethol

Cymwysterau

PhD mewn Athroniaeth, Prifysgol Cymru
MA mewn Athroniaeth, Prifysgol Cymru
BA (Anrh) Celf Gain, Prifysgol Llundain, Goldsmiths

Bywgraffiad

Astudiais Gelf Gain yng Ngholeg Goldsmiths, Prifysgol Llundain (1984-87), a'r cwestiynau y deuthum ar eu traws yno ynghylch natur cynrychiolaeth mewn lluniadu a'm harweiniodd at Athroniaeth. Caniataodd MA mewn Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd imi leoli'r cwestiynau hyn yn theori gwybodaeth Kant (1989-90), a braenaru'r tir ar gyfer fy astudiaeth PhD — yn y Technische Universität, Berlin (1992), ac ym Mhrifysgol Caerdydd (1990-95) — ar sut y gall damcaniaethau diweddar trosiad mewn celf a gwyddoniaeth fod wedi'i lywio gan athroniaeth Kantian.

Ym 1995 cefais fy mhenodi'n Ddarlithydd mewn Athroniaeth yn Sefydliad Celf a Dylunio Birmingham, rhan o Brifysgol Canol Lloegr fel yr oedd bryd hynny. Ymgymerais ag Uwch Ddarlithyddiaeth mewn Estheteg yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd, flwyddyn yn ddiweddarach. O 2003 roeddwn yn Arweinydd Rhaglen BA Celf ac Athroniaeth, a rhwng 2007 a 2016 roeddwn yn Bennaeth Graddau Ymchwil yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Deuthum yn Athro Estheteg yn 2012.

Ym 1995 cefais fy mhenodi’n Ddarlithydd mewn Athroniaeth yn Sefydliad Celf a Dylunio Birmingham, rhan o Brifysgol Canol Lloegr fel yr oedd bryd hynny. Ymgymerais ag Uwch Ddarlithyddiaeth mewn Estheteg yn Sefydliad Prifysgol Cymru, Caerdydd, flwyddyn yn ddiweddarach. O 2003 ymlaen roeddwn yn Arweinydd Rhaglen BA Celf ac Athroniaeth, ac rhwng 2007 a 2016 roeddwn yn Bennaeth Graddau Ymchwil yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Deuthum yn Athro Estheteg yn 2012.

​​

Ymchwil gyfredol

Mae llawer o fy ymchwil yn cael ei yrru gan ddiddordeb mewn trosiad neu sut y gall un peth olygu rhywbeth arall, e.e. 'architecture is frozen music' (Schelling), ‘the insect voice of the clock’ (Orwell). Y tu ôl i hyn mae diddordeb mewn sut mae pethau'n cael eu casglu neu eu dosbarthu fel un math o beth, a chanlyniadau'r adrannu hwn ar wybodaeth a meddwl. Rwy'n dilyn llinell ymholi sy'n lleoli trosiad o fewn bod ymgorfforedig, amgylcheddol ac yn gofyn beth yw ymwneud â'r fath fod sy'n ysgogi un cysyniad i estyn allan a chysylltu ag un arall.

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar arwyddocâd ymddangosiad, neu ymddangos i'r synhwyrau, ar gyfer athroniaeth. Nid yw canlyniadau honiadau Berkeley a Kant bod cysyniadau yn gofyn am gynnwys synhwyraidd neu'n eu cynnwys, yn fy nhyb i, wedi'u gwireddu'n llawn eto. Bydd y gwaith hwn ar ffurf cyfres o erthyglau ac yna llyfr.

Rwyf hefyd yn ysgrifennu llyfr ar athroniaeth drama sain, i'w gyhoeddi yn 2023. Mae gan bob ffurf gelfyddydol — dawns, ffilm, llenyddiaeth, cerddoriaeth, theatr a'r celfyddydau gweledol — lyfr athroniaeth, sy’n archwilio'r cwestiynau a'r posibiliadau a godir gan y ffurf. Pob ffurf gelfyddydol, hynny yw, ac eithrio un: drama radio neu ddrama sain.

Bydd fy llyfr yn lleoli natur a chwmpas drama sain o fewn cysyniadau a dadleuon allweddol o ffenomenoleg, estheteg athronyddol, ac athroniaethau technoleg a sain. Bydd hefyd yn cyflwyno drama sain fel ffurf gelfyddydol a all fod yn gelfyddydol ddyfeisgar mewn ffyrdd sydd naill ai'n cyfateb neu'n rhagori ar y deinamiaeth a hawlir am gelfyddydau eraill.

Prif Gyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau

Cazeaux’ Gweld papurau a chyhoeddiadau Yr Athro Cazeaux ar ystorfa DSpace Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Erthyglau a phenodau

2022 Which ‘Martin Creed’? Or switching from insignificance to significance. In Aesthetics, Philosophy and Conceptual Art, eds. E. Schelleckens and D. Dal Sasso. London: Bloomsbury, pp. 133–50.

2021 Judging contemporary art with Kant. In Kantian Review 26(4), 635-652. Open access here.

2021 Image and indeterminacy in Heidegger's schematism. Ergo. no. 35: 937–60. Open access here.

2019 Art, philosophy and the connectivity of concepts: Ricoeur and Deleuze and Guattari. Journal of Aesthetics and Phenomenology 6:1, 21–40.

2017 Aesthetics as ecology, or the question of form in eco-art. In Extending Ecocriticism: Crisis, Collaboration and Challenges in the Environmental Humanities, eds. P. Barry and W. Welstead. Manchester: Manchester University Press, pp. 149-69.

2016 Epistemology and sensation. In Sage Encyclopaedia of Theory in Psychology, ed. H. Miller. Thousand Oaks: Sage, pp. 294-7.

2015 The aesthetics of the scientific image. Journal of Aesthetics and Phenomenology, vol. 2.2, pp. 1-23.

2015 Insights from the metaphorical nature of making. Lo Sguardo, vol 17.1, pp. 373-91. Online.

2013 Leading Plato into the darkroom. In On Perfection: An Artists’ Symposium, ed. J. Longhurst. Bristol: Intellect, pp. 65-83.

2012 Sensation as participation in visual art. Aesthetic Pathways vol.2.2, pp. 2-30.

2012 Deconstructing and reconstructing artists with PhDs. In Beyond Deconstruction, ed. A. Martinengo. Berlin: De Gruyter, pp. 107-34.

2010 Beauty is not in the eye-stalk of the beholder. In Doctor Who and Philosophy, eds. P. Smithka and C. Lewis. Chicago: Open Court, pp. 313-24.

2009 Locatedness and the objectivity of interpretation in practice-based research. Working Papers in Art and Design, vol. 5. Online.

2008 Inherently interdisciplinary: four perspectives on practice-based research. Journal of Visual Arts Practice, vol. 7, pp. 107-32.

Llyfrau

2017 Art, Research, Philosophy. Abingdon: Routledge.

2011 The Continental Aesthetics Reader. Abingdon: Routledge. Expanded, second edition.

2007 Metaphor and Continental Philosophy: From Kant to Derrida. New York: Routledge.

1992Immanuel Kant: Critical Assessments, co-edited with Ruth Chadwick. London: Routledge.

Goruchwylio Ymchwil Doethurol (teitlau neu fyesydd ymchwliol)

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio ymchwil doethuriaeth yn y meysydd canlynol:

  • Athroniaeth trosiad
  • athroniaeth y synhwyrau
  • estheteg ecolegol, gan gynnwys dewisiadau amgen i feddwl gwrthrych-gwrthrych
  • ymchwil celf neu ddylunio yn seiliedig ar ymarfer sy'n ymgysylltu ag athroniaeth
  • celf neu ddylunio fel athroniaeth
  • y berthynas rhwng theori ac ymarfer mewn celf neu ddylunio
  • athroniaeth ysgrifennu, gan gynnwys ysgrifennu celf.