Claire Curneen

Screen-shot-2011-06-07-at-15.16.54-150x100.pnge: claire@clairecurneen.com
t: 02920 482259
w: www.clairecurneen.comMeysydd Pwnc Arbenigol 

Cerameg 

Cymwysterau 

Coleg Celf a Dylunio Crawford, Corc, Iwerddon, Diploma mewn Celf a Dylunio Prifysgol Ulster, Belfast, Diploma Ôl-raddedig mewn Celfyddydau Cymhwysol Sefydliad Prifysgol Cymru Caerdydd, Gradd Meistr mewn Cerameg 

Prif Gyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau 

Gweld papurau a chyhoeddiadau Claire ar ystorfa DSpace Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

2014
‘To This I Put My Name’ Touring solo exhibition with catalogue, venues: Oriel Genhadol Abertawe , Ion - Mawrth 2014; Canolfan Grefftau Rhuthun, Ebrill - Mehefin 2014; Kunstforum Solothurn, y Swistir Ebrill-Mai 2015 

Ffair Cerameg Efrog Newydd, Oriel Ferrin 

'Collect', Canolfan Grefftau Rhuthun, Orielau Saatchi Llundain.

Eglwys Gadeiriol Dewi Sant, Penfro Dewi Sant 

2013
‘New Blue and White’ Amgueddfa Celf Gain, Boston, USA

Claire Curneen, La Ferme de la Chapelle, Switzerla

2012
'Never Never', Canolfan Celfyddydau Aberystwyth (catalog) 

‘Reflection’ Galerie Kunstforum Solothurn, Switzerland

New World: Timeless Vision. IAC exhibition, New Mexico Museum of Art, USA

Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange 'When I Woke'. Cymru. (cyd-guradur, catalog)

Arddangosfa aelodau IAC 2012, New World: Timeless Vision, Santa Fe UDA 

2011
Beaux Arts, Caerfaddon (unigol) 

Cysylltiadau Cerameg 'Lleoli' Cymru / Yr Alban, Oriel Davies, Canolbarth Cymru 

'Sicrwydd Coll' Claire Curneen ac Alice Kettle, CAA, Llundain

‘3×2′. The Shed. Galway. Ireland

Mai - Mehefin Lost Certainty Claire Curneen and Alice Kettle, Contemporary Applied Arts, Llundain

Ion-Chwef Arddangosfa Unigol yn Beaux Arts Bath, Lloegr. Mae'r gwaith a gyflwynir yn ddatblygiadau diweddar o'r ffigur mewn porslen, gyda chyfeiriadau at Eiconograffig Gristnogol 

Awst-Medi Claire Curneen ac Olivia Chargue, Le Don Du Fel, Ffrainc. Archwiliodd y gwaith a gyflwynwyd y syniad o 'bresenoldeb' a 'llonyddwch' yn y ffigur. 

2010
Gorffennaf-Tachwedd 'Pairings' Archwilio Ymarfer Creadigol Cydweithredol. Y prosiect paru wedi'i leoli ym Mhrifysgol Metropolitan Manceinion (MMU) lle archwiliwyd ymarfer creadigol cydweithredol trwy baru dau neu dri ymarferydd o wahanol ddisgyblaethau a sefydliadau gyda'r nod o gynhyrchu gwaith ar gyfer arddangosfa ar y cyd sy'n cynnwys canlyniadau o bosibl a dogfennaeth o'r daith. o gydweithio. Gweithiais gyda'r dylunydd Tecstilau Alison Welsh yn archwilio peiriant nodwydd Bother a thechnegau wedi'u pwytho â llaw, gwnaethom ddefnyddio'r technegau hyn fel offeryn lluniadu i greu llun ffigurol naratif ar frethyn. Llyfr yn cyd-fynd â'r arddangosfa 'Pairings, monologues & dialogues' ISBN 978-1-905476-53-4

1 Hydref 2010 - 13 Mawrth 2011 Mint Museum Uptown, Charlotte, UDA. Contemporary British Studio Ceramics: The Grainer Collection. Gan ganolbwyntio ar gasgliad Diane a Marc Grainer, yr arddangosfa hon yw'r arolwg cynhwysfawr cyntaf o Serameg Stiwdio Gyfoes Prydain yn yr UD. Yn cynnwys gwrthrychau swyddogaethol a cherfluniol a wnaed rhwng yr 1980au a nawr, mae Cerameg Stiwdio Gyfoes Prydain yn cynnwys gwaith gan “glasuron cyfoes” sefydledig fel Lucie Rie, yn ogystal ag artistiaid blaengar fel Julian Stair, Kate Malone, a Grayson Perry… yn cynnwys y cyfansoddiadau ffigurol a naratif Christie Brown, Claire Curneen a Phil Eglin. Cyhoeddwyd llyfr gyda'r un teitl ar achlysur yr arddangosfa (ISBN978-0-300-16719-1) 

Mawrth-Mai 'Passage', arddangosfa unigol yn Craft in the Bay, Caerdydd, Cymru. Mae 'Passage' yn archwilio'r teithiau y mae pobl yn eu gwneud trwy ofod ac amser.  Mae'r darnau ffigurol yn aml yn cyfeirio at ddelweddau o Eiconograffig Gristnogol, gan ddyfynnu naratif aberth a defosiwn. 

Mae'r ffigurau'n cwmpasu elfennau o brofiadau dynol: cariad, colled, dioddefaint a thosturi. Ond mae'r gwaith bob amser yn ymgorffori gobaith. Mae ffigurau'n gwaedu aur, coed yn egino blagur aur a phennau'n cael eu goresgyn gan flodau (catalog, gyda thraethawd gan Dr. N.Mayo) 

6-9 Mai COLLECT 2010, Wedi'i gynrychioli gan Ganolfan Grefftau Rhuthun.  Wedi'i ail-lansio yn Oriel Saatchi yn Mai 2009, mae gan COLLECT enw da fel ffair flynyddol flaenllaw ar gyfer crefft gyfoes. Trwy ei gyflwyniad o waith gan yr artistiaid cymhwysol rhyngwladol gorau 

Ion - Mawrth 2010 Yn dwyn y teitl 'Gathered World', mae'r arddangosfa'n archwilio'r berthynas rhwng gwrthrychau domestig bob dydd a gweithiau celf y maen nhw wedi'u hysbrydoli. Mae un ar bymtheg o artistiaid gwahanol yn ymddangos yn yr arddangosfa gan ddefnyddio amrywiaeth eang o gyfryngau gan gynnwys lluniadu, cerflunio, ffotograffiaeth a cherameg. Prynwyd y darn a arddangoswyd yn yr arddangosfa ar gyfer casgliad cyhoeddus Aberystwyth Ceramics. (catalog yn cyd-fynd â'r arddangosfa) 

Mawrth-Mai 2010 ‘Of This Century’ Residents, Fellows and Select Guest Artist of the Clay Studio, 2000-2010. The Clay Studio, Philadelphia. Artist Gwadd, 2000 

2009

Tach -09 -Jan 2010  ‘Otherworldly Messages’ Gallerie Marianne Heller, Heidelburg, Germany. Gwaith diweddar a gyflwynwyd, mae gan yr oriel ddiddordeb arbennig mewn British Studio Ceramics 

Mai COLLECT 2009, Cynrychiolir gan Contemporary Applied Arts London 

Wedi'i ail-lansio yn Oriel Saatchi yn Mai 2009, mae gan COLLECT enw da fel ffair flynyddol flaenllaw ar gyfer crefft gyfoes. Trwy ei gyflwyniad o waith gan yr artistiaid cymhwysol rhyngwladol gorau 

'Cerameg Prydain.' Bavarian Crafts Council, Munich Germany. 

2008

Hydref- Rhag 'Claire Curneen' (unigol, catalog, ISBN 987-1-905865-08-6) Canolfan Grefftau Rhuthun, Rhuthun, Cymru. ”They offer us temporary respite from the preoccupations of everyday life, an opportunity for reflection and a chance to appreciate and enjoy the latest fruits of one of the most powerful and expressive ceramics sculptors working in Europe today” Fennah Podschies

15fed Mawrth - 19eg Ebrill 'Myths and Legends' Celfyddydau Cymhwysol Cyfoes, mae arddangosfa Grŵp Llundain sy'n archwilio cyffredinolrwydd diwylliannol mytholeg ac adrodd straeon yn ysbrydoliaeth i'r drydedd arddangosfa hon ym mlwyddyn 60 mlwyddiant y Celfyddydau Cymhwysol Cyfoes. ”The rich vein of religious stories in Claire Curneen‘s Catholic background provide her with a wealth of inspiration around the themes of martyrdom and solace to create ceramic figures that are both vulnerable yet filled with spiritual strength” 

Mai COLLECT 2008 yn y V&A London, a gynrychiolir gan Ganolfan Grefftau Rhuthun, Cymru. Mae gan COLLECT enw da fel ffair flynyddol flaenllaw ar gyfer crefft gyfoes. Trwy ei gyflwyniad o waith gan yr artistiaid cymhwysol rhyngwladol gorau 

2008 Taiwan International Ceramics Biennale, 'Boundless', artist ar y rhestr fer. Darn arddangosedig wedi'i dderbyn yng nghasgliad cyhoeddus parhaol Amgueddfa Serameg Yingge County Taipei. (catalog) 

Dyfarniadau

1995 Crafts Council Setting up grant

1999 Cylchgrawn Misol Cerameg, Enillydd y categori Cerfluniau 

2001 Wedi'i ddewis ar gyfer y 52nd International Competition for Contemporary Ceramic Art, Faenza, Italy

2001 Le Prix de I'AMN, Porslen Triennale, Nyon

2001 Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Medal Aur mewn Crefft a Dylunio 

2003 Rhestr Fer ar gyfer Gwobr Sefydliad y Celfyddydau am Serameg, y DU 

2004 Wedi'i ddewis ar gyfer y Gystadleuaeth Serameg Ewropeaidd 1af, Gwlad Groeg

2005 Wedi'i ddewis ar gyfer 3rd World Ceramic Biennale, Korea International Competition

2005 Gwobr Creadigol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru. 

2008 Taiwan International Ceramics Biennale Competition, Taipei Ceramic Museum