Chris Glynn BA  (Anrh) TAR

c-glynn-150px1.jpgBA (Anrh) Uwch Ddarlithydd TAR, Darlunio
e: cglynn@cardiffmet.ac.uk
t: +44 (0)2920 416642
w: www.illustrationresearch.co.uk


Meysydd Pwnc Arbenigol 

Mae diddordebau addysgu ac ymchwil Chris Glynn wedi'u hysbrydoli gan ei waith blaenorol ym maes dylunio animeiddio ac addysg gerddoriaeth. Ymhlith y diddordebau allweddol mae: - Darlun o syniadau cymhleth; naratif gweledol; hiwmor gweledol; - Defnyddio darlunio a lluniadu byw ar gyfer ymgysylltu a deall cyhoeddus a rhyngddisgyblaethol; - Addysgeg Greadigol; 

Cymwysterau 

BA (Anrh ar y Cyd) Cerddoriaeth a Drama, UCW Aberystwyth  

TAR Prifysgol Llundain, Coleg Goldsmiths 


Bywgraffiad 

Ganed yn  Harrow. Ar ôl cwblhau TAR yn Goldsmith's a dysgu cerddoriaeth am ddwy flynedd, arweiniodd fy angerdd am arlunio â mi i animeiddio, lle bûm yn gweithio am 15 mlynedd, ar fy liwt fy hun yn bennaf, ar gyfer stiwdios yn y DU, rhai yn Ewrop, yn cynllunio cynlluniau, byrddau stori, a chyn-gynhyrchu. gweithio ar gyfresi teledu a rhaglenni nodwedd. Er 1999 rwyf wedi darlunio llyfrau plant ar gyfer Gwasg Gomer, gan gynnwys sawl un gan fy mhartner Ruth Morgan.
 Rhwng 1994 a 2006 cyfunais waith animeiddio â phrosiectau addysg celf a cherddoriaeth ar gyfer sefydliadau gan gynnwys Glyndebourne, Gweithdy Cerdd Plant, Fundacio la Caixa yn Barcelona, a Sefydliad Celfyddydau a Phlant Tywysog Cymru. 


Aeth addysgu animeiddio a darlunio â mi i Ddenmarc (Y Gweithdy Animeiddio, Viborg), Ynys Aduniad, ac i ysgolion celf prifysgol yn y DU gan gynnwys Morgannwg, Casnewydd, a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd (UWIC). 

Ymunais â CSAD yn 2007 i sefydlu'r rhaglen BA Hons Illustration, a arweiniais tan 2014. Yn 2010, cyd-sefydlodd Amelia Johnstone a minnau y rhwydwaith Ymchwil Darlunio. Arweiniodd hyn at helpu i sefydlu'r Journal of Illustration [Intellect] yn 2013. Mae'r rhwydwaith bellach yn paratoi ei 6ed symposiwm rhyngwladol 'The Public Intellectual' yn Ysgol Celf a Dylunio Rhode Island, Tach 2015. 


Cysylltiadau
Illustration at CSAD
Illustration Research
The Journal of Illustration
The Association of Illustrators

Ymchwil gyfredol 

Mae fy ymchwil yn ystyried darlunio fel dull doniol, mnemonig a dadansoddol o ddeall syniadau a sefyllfaoedd cymhleth. Rwy'n mwynhau gwneud nodiadau gweledol mewn amgylcheddau gwaith byw, gan gynnwys cyfarfodydd, gweithgareddau addysgu a digwyddiadau hyfforddi. Rwyf wedi cynhyrchu, astudio ac arddangos nodiadau maes wrth deithio ac ar leoliad. Mae fy lluniau yn aml yn cyfieithu ffigurau trosiadol lleferydd ac yn defnyddio strwythurau pensaernïol a thirweddau i ddramateiddio syniadau. Mae llawer o fy ngwaith yn ymgorffori ffyrdd cerddorol a theatraidd o fynegi ystyr, ffurf a phroses greadigol. Mae gen i ddiddordeb mewn defnyddio darlunio i gydlynu cyfnewid creadigol, ar draws disgyblaethau a rhwng y byd academaidd a'r cyhoedd yn ehangach. 

Byrddau a Phwyllgorau 

Cadeirydd, Fforwm Arweinwyr Pwnc CSAD 2012-13 
Tîm Cynllunio Rheoli, CSAD - Aelod Cyfetholedig 2012-13 
Bwrdd Ansawdd a Safonau Academaidd - Cynrychiolydd CSAD, 2011-12

Cynadleddau a byrddau golygyddol 

Golygydd Cyswllt, lansiwyd y Journal of Illustration (Intellect) Tach 2013;

4ydd Symposiwm Ymchwil Darlunio Rhyngwladol: ‘Science, Imagination and the Illustration of Knowledge’: Cyd-ysgogydd Amgueddfa Hanes Naturiol Prifysgol Rhydychen 2013; aelod panel golygyddol, cadeirydd sesiwn; 
Celf a Dylunio AAU: seminar yn V&A Gorffennaf 2013: gweithdy methodolegau creadigol ar y cyd â Dr Natasha Mayo; 
Celf a Dylunio AAU: Seminar rhyngddisgyblaethol - 'Drawing In Between' - Cyd-drefnydd / gwesteiwr - gyda Dr Natasha Mayo Mehefin 2013, CSAD 
2il Symposiwm Ymchwil Darlunio Rhyngwladol: ‘Illustration and Writing’ Manchester School of Art, Nov 2011. Cadeirydd sesiwn; aelod panel golygyddol; 
Symposiwm Ymchwil Darlunio 1af: ‘Shadowplay: Alchemy, Redolence and Enchantment’; Co-instigator with Amelia Johnstone, Cardiff November 2010. Conference Performances ‘Paul Tillich: an artist’s perspective’ – performed paper with Richard Parry at ‘Paul Tillich: Theology and Legacy’ conference, Ertegun House, Oxford, July 2014;

10th Anniversary Falmouth Illustration Forum ‘The Absurd Event’ March 2012: musical performance;

Musical performance paper: ‘Illusorius: image and text in the piano music of Erik Satie’ at 1st Illustration Research Symposium: ‘Shadowplay: Alchemy, Redolence and Enchantment’, Cardiff November 2010

Prif Gyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau 

‘No More Words: To Artademics: Manifesto’; with Desdemona McCannon (MMU) and Harriet Edwards (RCA), Published in the Journal of Writing in Creative Practice Dec 2011, Vol 4 Issue 2; 

Collaborative paper: ‘Weather just right: mostly cloudy: the decline of the postcard as a popular medium of communication’ with Fran O’Hara at ‘Picture This: Letters and Postcards Beyond Text’ conference, University of Sussex English Department, March 2011;

Illustrations for: ‘The Inclusive Learning and Teaching Handbook’ – Sheffield University 2010;

PERFORMANCES
‘The Soldier’s Tale’ by Stravinsky. Live drawing and puppetry for performances by Psappha Ensemble at the International Anthony Burgess Foundation, Manchester, Feb 2015

ARDDANGOSFEYDD
Artefacts of Dialogue’ –pop-up show, part of HEA ‘Drawing In Between’ seminar, Howard Gardens Gallery, CSAD June 2013; 

‘Portfolio: Gweithiau ar Bapur, '(Arddangosfa grŵp). Lluniau o gyfarfodydd. Howard Gardens Gallery 2013;  
’Creatures of Habit’: drawn postcard correspondence with Jan Bennett for group show ‘Addiction’ at Tactile Bosch Dec. 2009;  
The Park’ – solo exhibition of drawings about liminal space, Oriel Tri, Penarth, 2006;


SYLWADAU BYW AR GYFER CYNHADLEDDAU

‘Thinking with John Berger’ conference, Cardiff Met Department of Education, Sept 2014. Live drawings and co-facilitation of delegate sketchbooks with Dr Natasha Mayo (CSAD);  
Skillset Wales Conference 2012 with Scarlet Design International at Wales Millennium Stadium;  
Interdisciplinary.net 3rd Global Visual Literacies Conference: Exploring Critical Issues – Mansfield College Oxford July 2009;  
Creativity or Conformity?: Adeiladu Diwylliannau Creadigrwydd mewn Addysg Uwch CSAD / UWIC Ionawr 2007;

CHILDREN”S BOOK ILLUSTRATIONS INCLUDING:

‘The Gardening Pirates’ by Ruth Morgan, Gomer Press 2012;  
‘Twts the Busiest Baby in Wales’ by Chris Glynn – Gomer Press/NHS Bookstart special edition 2010;  
‘Ble Mae Twts?/Where’s Twts?’ by Chris Glynn and Ruth Morgan;  
Gomer 2006;
 ‘Bump in the Night’ trilogy, by Ruth Morgan, Gomer Press 2001-2003. 

Other illustration clients have included Oxford University Press, Wales Theatre Company, Cardiff Schools Service, and Glyndebourne Education. 

GWOBRAY

‘The Gardening Pirates’ shortlisted for Tir na nOg Award for Best Children’s Book Other Than Fiction for 2013.  
Gwobr Tir na nOg am y Llyfr Plant Gorau Heblaw Ffuglen am ‘Byd Llawn Hud/One Busy Book’, 2006

Prosiectau Menter a / neu Gysylltiadau Diwydiannol 

Preswyliadau myfyrwyr a staff gyda'r Athro Judith Hall OBE yn Adran Anestheteg a Rheoli Poen Ysgol Feddygaeth Caerdydd: Patient pathway and team dynamics, from April 2014 (ongoing);  

‘Recognising Prior Learning’ seminar, Cardiff School of Management, SWALEC Stadium, 3D visual facilitation with students, Sept 2014;  
Graphic facilitation for Operational Development Pathway Training for Public Health Wales/NHS, with Cardiff School of Management. Gorffennaf 2013 a Chwefror 2014.  
Mentor Gofod CSAD Inc 2014- (parhaus); cyswllt ag A&O Studios yn ystod rhaglen hyfforddi beilot 'Cynhyrchydd Creadigol' a ariennir gan Skillset a Cyfle, sy'n cynnwys pedwar o raddedigion Darlunio CSAD.  
Grant cyllid hadau a Rhaglen Mewnwelediad Strategol (SIP) Mai 2013.  
Host: Oxford University Museums. Exploring field notes in the collections, differentiating audiences, network and outreach development and symposium preparation; 


YMGYSYLLTU CYHOEDDUS
Facilitating student animation for ‘Five Animated Shorts’ by Steven Mackey (Princeton University), performed live by Psappha Ensemble, Halle St Peter’s, Manchester, Feb 2015;  

‘Performing Medicine: Gwybodaeth Mewnol ': digwyddiadau ymgysylltu cyhoeddus rhyngddisgyblaethol ag Adran Meddygaeth Caerdydd, Adran Anaestheteg a Rheoli Poen, Clod Ensemble a WMC; Tach 2013 (laryncs), Mai 2015 (calon); 
'Walking With Illustrators' - taith gosmograffig o amgylch amgueddfeydd Rhydychen gyda mynychwyr symposiwm ac aelodau o'r cyhoedd, Tach 2013; 
Gweithdy lluniadu 'Personiaethau Cudd' ar gyfer 6ed dosbarth yn Amgueddfa Pitt Rivers, Rhydychen, yn cynnwys myfyrwyr CSAD, Tach 2013; 
Gŵyl Llenyddiaeth Plant 1af Caerdydd - Darlunydd preswyl gyda myfyrwyr Darlunio, Mawrth 2013 
Cwrs lluniadu pwrpasol ar gyfer peirianwyr Arup a phenseiri Holder Mathias, 2012; 
Tîm Darganfod Cerddorfa Symffoni Llundain - gweithdai bwrdd stori yng Nghanolfan Barbican Tach 2012; 
'Cardiau Post o'r Dyfodol'. Inter-generational Big Draw event with Fran O’Hara and illustration students at Chapter Arts Oct 2010


Credydau animeiddio yn cynwys;

‘Tiny Planets’(2001) Pepper’s Ghost for ITV – storyboard artist 
 

’Sheeep!’ (2000) TVCartoons – layouts
; Kid Clones (broadcast 2005) Cosgrove Hall Films – character designer;  
‘Noah’s Island’ (1997) ‘Wiggly Park’ (1998) Telemagination – layout artist;  
‘Le Chateau des Singes / A Monkey’s Tale ‘– (1999) Studio La Fabrique – layouts;  
‘Elijah’ (1996); ‘David & Saul’ (1996);  
‘Faeries’ (1999) Cartwn Cymru/S4C – layouts;  
‘Maisie’ (1998) King Rollo Films – layouts;  
‘The Wind in the Willows’, (1995) TVCartoons – character designs/layouts;  
‘Under Milk Wood’ (1992) BBC/S4C – character designs, layout, storyboards;