Charlie Bull BSc

Screen-shot-2011-06-06-at-11.02.51-150x100.pnge: cbull@cardiffmet.ac.uk
t: 029 20 416677
w: LinkedIn / Flickr

Meysydd Pwnc Arbenigol 

Mae gan Charlie ddiddordeb arbennig mewn cymhwyso meddalwedd CAD yn greadigol, gan annog myfyrwyr i arbrofi gyda gwahanol ddulliau o greu, datblygu a chyflwyno eu dyluniadau, gan gyfuno technegau llaw a digidol gan arwain at brosiectau ac arddulliau unigol ac unigryw. 

Mae ganddi rôl ymarferol o fewn y cwrs, wedi'i lleoli yn y stiwdio o ddydd i ddydd, gan ddarparu sesiynau tiwtorial a chefnogaeth mewn TG, CAD a VBIM (Virtual building information modelling) yn ogystal â drafftio â llaw, rendro a chyngor dylunio. 

Gan ddychwelyd i'r swydd ar ôl tair blynedd yn gweithio mewn rhan wahanol o'r ysgol, mae'n awyddus i ehangu ei harbenigedd mewn prototeipiau cyflym ac astudiaethau amgylcheddol. 

Gadawodd Charlie y brifysgol fel technegydd (near-technophobe), ac mae'n gobeithio na fydd unrhyw un o'i myfyrwyr yn gwneud yr un peth, felly mae'n anelu at wneud y dechnoleg y mae ei graddedigion yn debygol o'i phrofi yn y gweithle yn hygyrch ac yn ddiddorol i bawb. 

Cymwysterau 

BSc (Anrh) Astudiaethau Pensaernïol (ynghyd ag ardystiadau mewn amrywiol gymwysiadau meddalwedd CAD a dylunio) 

Bywgraffiad 

Symudodd Charlie i Gaerdydd o Wolverhampton yn 2000 er mwyn astudio Pensaernïaeth. Graddiodd yn 2003 a dechrau gweithio gyda'r cwrs ar ôl penderfynu peidio â dilyn gyrfa mewn ymarfer dylunio. Rhwng 2008 a 2011 bu’n gweithio yn yr un swydd o fewn y cwrs pensaernïaeth Mewnol, ond mae’n dychwelyd i ADT yn 2011 ac yn edrych ymlaen at yr heriau newydd sydd o’i blaen. Ei hoff bethau yw ei thŷ, ei beic, ei ieir, ei gitâr fas (Eric) a'i ffrindiau. Ei harwres ddylunio yw Liubov Popova. 

Dyfarniadau 

Enwyd fel prif diwtor yn y 'Z joint study award' am ddelweddu mewnol (gwobr gyntaf) yn 2009, 2010, 2011.