Dr Cath Davies

​​

Untitled-150x100.pnge: cadavies@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 416665Meysydd Pwnc Arbenigol 

• Cynrychioliadau Marwolaeth mewn Diwylliant Gweledol
• Ffabrig a Ffasiwn Ymgorfforiad
• Arddull Isddiwylliannol
• Cynrychioliadau Erchylltra, ffieidd-dod a'r grotesg
• Glamor, materoldeb a benyweidd-dra
• Serendod ac enwogrwydd 


Cymwysterau 

Ar hyn o bryd yn ymgymryd â PhD trwy Gyhoeddiad 
Uwch Gymrawd AAU 
Diploma Ôl-raddedig mewn Addysg Cyfryngau (UWIC) 
PGCE (AB ac AU) (Prifysgol Cymru) 
BA ar y Cyd Anrhydedd Saesneg a Drama (Prifysgol Cymru, Aberystwyth) 2: 1 

Bywgraffiad 

Mae Cath yn Uwch ddarlithydd mewn Diwylliant Gweledol sy'n dysgu theori ddiwylliannol yn bennaf ym maes pwnc y 'Constellation' yng nghynllun israddedig CSAD. Mae ei haddysgu yn mynd i'r afael ag ymagweddau diwylliannol at Gelf a dylunio gydag arbenigedd penodol yn y Cyfryngau, Ffilm a Ffasiwn sy'n amlwg ym mhynciau'r grŵp astudio ‘Smells like Teen Spirit: Subcultures and Street Style’ ‘Dark Matters: Delweddu Llenyddiaeth Gothig 'a' Duwiesau a bwystfilod: Glamour and the Grotesque’ at level 5. Cyn hynny, hi oedd Cyfarwyddwr Rhaglen y modiwl Constellation a'r llwybr MA Celf a Dylunio ar Farwolaeth a Diwylliant Gweledol, gan adlewyrchu ei diddordebau ymchwil penodol.  

Rhwng 2016 - 2018 bu Cath yn rhan o rôl Arweinydd Academaidd a oedd yn cynnal sicrwydd ansawdd a gwella ansawdd yn yr Ysgol Celf a Dylunio. Roedd hyn yn cynnwys prosesau cymedroli a graddnodi ar draws rhaglenni; cynhyrchu arferion myfyriol dysgu ac addysgu ymhlith yr holl staff; cefnogi strategaethau tiwtora personol a mentora cymheiriaid. Yn yr ysgol, bu’n gadeirydd fforwm cyfarwyddwyr y rhaglen a’r pwyllgor Cymedroli ac wedi cymryd rhan ar y panel Amgylchiadau Lliniaru a’r tîm Cynllunio Rheoli Ysgol. Y tu hwnt i CSAD ar lefel prifysgol, mae hi wedi bod yn rhan o'r gweithgor tiwtor personol, pwyllgor rhaglen partneriaeth / cydweithredol ac aelod o'r bwrdd Safonau Academaidd a Sicrwydd Ansawdd. Ar hyn o bryd hi yw Cymedrolwr Cyswllt ar gyfer rhaglen bartneriaeth BA Anrhydedd Ymarfer Ffotograffig yn Academi’r Celfyddydau yng Nghaerdydd ac yn ddiweddar mae wedi cwblhau hyfforddiant Arholwyr Allanol newydd yr AAU. Roedd profiadau sicrhau ansawdd yn yr ysgol yn sail i gais Cymrodoriaeth Hŷn llwyddiannus (Ionawr 2017) ac yn mynd i'r afael â chefnogi staff i ddarparu adborth asesu effeithiol. 

Cafodd ei phrofiadau o ddysgu theori ddiwylliannol eu meithrin yn wreiddiol yn y sector AB, gan ddarlithio mewn Astudiaethau Ffilm Safon Uwch ac Astudiaethau'r Cyfryngau rhwng 1994 - 2001. Yn ystod y cyfnod hwn, cymerodd ran ym mwrdd arholi CBAC yn archwilio a chymedroli mewn cyrsiau Ffilm a'r Cyfryngau, gan gynnwys profiad fel Prif Arholwr yn Sinema'r Byd yn y rhaglen Safon Uwch Astudiaethau Ffilm. Yn ogystal ag ystod o gyhoeddiadau sydd wedi'u hanelu at addysgu a dysgu Safon Uwch, mae Cath hefyd wedi cyflwyno papurau cynhadledd a gweithdai i'r sector addysgu Safon Uwch. Parhaodd ei diddordeb ym mhob agwedd ar addysg ffilm yn rhinwedd ei swydd fel aelod bwrdd yn Asiantaeth Ffilm Cymru rhwng 2008 a 2014, gyda rôl a gynorthwyodd i ddatblygu prosiectau ac adnoddau a oedd yn meithrin Ffilm yn y sector addysg ffurfiol ac anffurfiol.  Mae'r rôl hon wedi cynnwys rôl Cadeirydd Fforwm Rhwydwaith Addysg Ffilm Cymru.  

 Yng Nghaerdydd, mae hi hefyd wedi bod yn allweddol wrth ddylunio, datblygu a darparu rhaglenni israddedig y Cyfryngau Darlledu a Diwylliant Poblogaidd ac Astudiaethau'r Cyfryngau a Diwylliannau Gweledol. Yn 2009 roedd hi'n aelod o banel Rheithgor BAFTA (Ffilm Fer Cymru).

Ym mis Medi 2022, cyflwynodd y Prif anerchiad yng nghynhadledd ryngwladol ‘Death and Culture IV’ yng Nghaerefrog, gan arddangos ymchwil ar ‘The Composition of Decomposition’: Dissecting the dynamics of decay in Popular Culture.


Ymchwil gyfredol 

Mae diddordebau ymchwil Cath wedi canolbwyntio'n bennaf ar Ffasiwn, Enwogion a Marwolaeth gyda phwyslais arbennig ar gynrychioliadau testunol ac ideolegau gwelededd a pherthnasedd mewn perthynas â marwolaeth a marw. Mae hi wedi cyfrannu papurau ar y maes hwn yn yr International Conference of Death, Dying and Disposal  yng Nghaerfaddon yn 2007 a Durham yn 2009. Mae hi hefyd wedi cyflwyno ymchwil ar John Lennon mewn symposiwm Diwylliant Gweledol yn Birmingham yn 2009. Mae ei chyhoeddiadau wedi datblygu ar faterion perthnasedd ac adnabyddadwyedd mewn perthynas â George Best, Marilyn Monroe, John Lennon a Michael Jackson gyda sylw penodol i olygfa'r corff limaidd o fewn personas post-mortem. Esblygodd ei diddordeb mewn ad-drefnu a datblygu hunaniaethau eiconig o fewn enwogrwydd hefyd yn ymchwil i ailgylchu traddodiadau is ddiwylliannol o fewn brandio cyfoes Dr Martens - papur a gynhyrchwyd o gyflwyno opsiwn israddedig ar Hunaniaeth Is ddiwylliannol ac arddull stryd. Yn ddiweddar, mae hi wedi cyhoeddi papur ar 'The Skin I Live In' gan Pedro Almodovar yn asesu'r berthynas rhwng perthnasedd corff, dillad a hunaniaeth. Ar hyn o bryd mae ffabrig, marwolaeth ac ymgorfforiad yn cael eu hymchwilio ymhellach mewn papur ar Tim Burton, ac ar hyn o bryd mae hi'n ymchwilio i'r mannequin a'r benglog mewn arddangos ffasiwn. 

Principal Publications, Exhibitions and Awards

View Cath’s papers and publications on Cardiff Metropolitan University’s DSpace repository.

[Journal Paper] (2022) One of the thorny kind: The Red Queen’s organic armour in Alice Through the Looking Glass (2016) Studies in Costume and Performance Vol 7: 2 213-225

Book Chapter (2021) ‘I might just split a seam’: Fabric and Somatic Integrity in the work of Tim Burton in Hockenhull, S; Pheasant-Kelly, F (eds) Tim Burton’s Bodies: Gothic, Animated, Corporeal and Creaturely. Edinburgh: Edinburgh University Press

Journal Paper (2020) ‘Strike a Pose’: Fabricating Posthumous presence in Mannequin DesignJournal of Material Culture [online March 7th 2020] 

Journal Article (pending): 'I Might Just Split a Seam: Fabric and Somatic Integrity in the work of Tim Burton

Journal Article: June 2017 - What Lies Beneath: Fabric and Embodiment in Almodovar’s The Skin I Live In. Fashion, Film and Consumption

Journal Article: Feb 2014 – Smells Like Teen Spirit: Channelling Subcultural traditions in Contemporary Dr Martens’ branding; Journal of Consumer Culture

Journal Article: May 2012 – No Mere Mortal: Rematerialising Michael Jackson in Death; Celebrity Studies 3:2, pp183-196

Book Chapter – Nowhere Man : John Lennon and Spectral Liminality in Aaron, M (ed) Envisaging Death : Visual Culture and Dying, Cambridge Scholars Publishing

Journal Article : May 2010 Technological Taxidermy : Recognisable Faces in Celebrity Deaths; Mortality Vol 15, number 2, p138.

Exhibition Review : May 2010 The Sacred Made Real. Spanish Painting and Sculpture 1600-1700, National Gallery ; Mortality Vol 15, number 2, p138.

Book Chapter: The Music Industry in Exploring the Media : A Student’s Guide (October 2010)

Author : Teaching the Music Press (Auteur Publishing, 2006)

Author : Approaches to Pop Music (Auteur Publishing, 2006)