Caroline Taylor MA FHEA

Untitled1-150x100.pnge: chtaylor@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 416617Meysydd Pwnc Arbenigol 

Sgiliau ym mhob maes Serameg gyda diddordeb arbennig mewn: 

Gwneud mowldiau plastr, modelu a castio slip
Technegau argraffu cerameg, yn enwedig argraffu sgrin a chynhyrchu decals

Cymwysterau 

Addysgu Tystysgrif Ôl-radd mewn AU, UWIC, Caerdydd 2009 
MA Cerameg, UWIC, Caerdydd 1994 
BA (Anrh) Dylunio 3D: Cerameg, Prifysgol Wolverhampton, 1992 

Bywgraffiad 

Dechreuais astudio Cerameg ym 1989 ac mae gen i radd israddedig ac ôl-raddedig yn y maes hwn. Rwyf wedi parhau i ddatblygu fy ymarfer personol ers graddio o'r Cwrs MA yng Nghaerdydd ym 1994 ac wedi cael fy nghynnwys mewn llawer o arddangosfeydd grŵp ac unigol. Rwyf wedi bod yn aelod o'r tîm technegol yn adran Serameg CSAD, am 14 mlynedd a chwblheais fy Addysgu Tystysgrif Ôl-radd mewn Addysg Uwch yn 2009 a deuthum yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch yr un flwyddyn. 

Prif Gyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau

Arddangosfeydd Grŵp Dethol 

2010 Caroline Taylor and Pauline Monkcom: Waterloo Teahouse, Caerdydd

2009 Cup: Devon Guild of Craftsmen, Bovey Tracey, Devon

Welsh Artist of the Year: Neuadd St.David, Caerdydd.

Arddangosfa Celfyddydau Gweledol 2008: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Caerdydd

2007 Stiwdios Clai Tân Gwyllt: Oriel Y Bont, Prifysgol Morgannwg (Teithiol)

Dyfodol Cerameg: Draw International, Caylus, Ffrainc

2006 Gofod 530: Oriel Canfas, Caerdydd

2005 Arddangosfa Celfyddydau Gweledol: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, eryri

Arddangosfa Gŵyl Fwyd Eryri: The Art Shop, Y Fenni

2004 Arddangosfa Celfyddydau Gweledol: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Casnewydd

Cwpan 2002: Made, Clifton, Bryste

2001 Ystafell Gyda Golwg: Tullie House, Carlisle

Negeseuon ac Ystyr: The Narrative of Print: Bankfield Museum, Halifax

2000 The Plate Show: Collins Gallery, Glasgow (touring for 2 years)

1999 The Cat Scratched Little Johnny: Canolfan Gelf Aberystwyth a Chanolfan Gelf Wrecsam yn 2000

1998 Mynegiadau Gwydrog: Orleans House Gallery, Twickenham

1997 Hot Off The Press (Ceramics and Print): Tullie House, Carlisle (ar daith am 2 flynedd)

1996 Cyfoeswyr Cerameg 2: Amgueddfa V&A, Llundain (“Judges Choice” a ddyfarnwyd gan Joanna Constantinidis)

Arddangosfeydd Unigol 

2001 Gwyddor Domestig: Oriel Y Bont, Prifysgol Morgannwg 
1999 Arddangosfa Cyntedd: The Crafts Council, Islington, London 
1997 Objects of Dissent: Oriel, The Arts Council of Wales’ Gallery, Cardiff

Comisiynau

Gwaith mewn Casgliadau Cyhoeddus: 
Canolfan Gelf Wrecsam, Cymru
Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd, Cymru.

Cyhoeddiadau 

Gwaith wedi'i Gynnwys mewn Cyhoeddiadau / Adolygiadau:
2002 Ceramics and Print (2nd Edition): Paul Scott – A&C Black
2000 Adolygiad Cerameg: May/June 2000 – The Politics of Print – Moira Vincentelli
1997 Time Out: March 5-12 1997, pg.5 – illustration
1996 Ceramic Review: May/June 1996, pg.44 – Exhibition review for Ceramics Contemporaries 2, with illustration
Ceramic Review: July/August 1996, pg.38 – Article about Hot Off The Press Exhibition, with illustration
Studio Pottery: June/July 1996, pg.48 – In Tray, review for Hot Off The Press
Ceramic Technical: June 1996, pg.94 – Illustration
1996 Hot Off The Press: Paul Scott and Terry Bennett – Bellew Publishing Ltd.

Dyfarniadau 

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch 

Prosiectau Menter a / neu Gysylltiadau Diwydiannol 

Fireworks Clay Studios, Caerdydd - aelod er 2003.
Rhan o Dîm Trefnu Photomarathon yng Nghaerdydd er 2009.