Bethan Gordon MSC BSc PGCE FHEA

bethan-gordon-150px.jpgMSC BSc PGCE FHEA
e: bgordon@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 416661Meysydd Pwnc Arbenigol 

Dylunio Cynnyrch Amgylcheddau Dylunio a Phrofi Defnyddwyr sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr. 

Cymwysterau 

MSc Amlgyfrwng 
TAR Addysg Bellach ac Uwch 
BSc (Anrh) Dylunio a Gweithgynhyrchu Cynnyrch 
Cymrawd yr Academi Addysg Uwch 

Bywgraffiad 

Rwy'n cael fy nghyflyru gan ddatblygu gwybodaeth newydd a all wneud gwahaniaeth a gwneud hynny trwy fy ymchwil. Mae fy ymchwil yn ymwneud â’i chadw'r elfen o realaeth  wrth i ddefnyddwyr brofi cynhyrchion, pam? Oherwydd os gallwn ddylunio a chynhyrchu'r cynhyrchion sydd wedi'u cynllunio'n fwyaf priodol, gallwn wneud gwahaniaeth ym mywyd bob dydd. Ar hyn o bryd mae fy ymchwil yn rhan o fy ngwaith PhD. Archwiliwyd fy null dylunio penodol sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr mewn nifer o Bartneriaethau Trosglwyddo gwybodaeth ac ar hyn o bryd mae'n cael effaith gadarnhaol ar y diwydiant dylunio. Rwy'n aelod o'r Perception Experience Lab a grŵp ymchwil PAIPR. Mae gen i 14 mlynedd o brofiad academaidd a diwydiannol. Ar hyn o bryd fi yw Pennaeth Astudiaethau israddedig ac rwy'n ymwneud â datblygu cwricwlwm CSAD. Rwyf hefyd wedi bod yn Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y Rhaglen Dylunio Cynnyrch BA BSc (Anrh). Rwyf wedi bod yn gymedrolwr ar gyfer un o raglen partneriaid cydweithredol Prifysgol Metropolitan Caerdydd; cwrs Dylunio Dodrefn Cyfoes yr FDA yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr, rwyf wedi archwilio MA yn allanol gan Ymchwil ar gyfer Prifysgol Huddersfield, Archwilio Allanol Dylunio Cynnyrch BA yn Middlesex (Partner AKTO) ac ar hyn o bryd yn archwilio'r Dylunio Cynnyrch MA ym Mhrifysgol Nottingham Trent. Yn ystod yr amser hwn rwyf wedi ymchwilio a chyhoeddi mewn nifer o Gynadleddau Rhyngwladol yn ymwneud ag Addysg Ddylunio a phrofi Defnyddwyr mewn Dylunio. 

Ar hyn o bryd rwyf wrthi'n cwblhau fy PhD o'r enw: Keeping it real – the potential for rapidly created simulated environments to mimic context of use scenarios in product user testing scenarios 


Ymchwil gyfredol

Yn aelod o grŵp ymchwil PAIPR ac i'r perwyl hwn rwy'n ymchwilio i wahanol fethodolegol profi defnyddwyr ar gyfer cynhyrchion a datblygu amgylcheddau estynedig sy'n efelychu cyd-destun y defnydd. 

Ar hyn o bryd rwyf wrthi'n cwblhau fy PhD o'r enw: Keeping it real – the potential for rapidly created simulated environments to mimic context of use scenarios in product user testing scenarios 


Principal Publications, Exhibitions and Awards

2nd International Conference on Design Creativity, Glasgow, UK, 2012: ‘Play, Autonomy and the Creative Process’

10th Engineering & Product Design Education (EPDE) 2008: A Tool for Developing Creativity.

10th Engineering & Product Design Education (EPDE) 2008: Emulation of real life environments for user testing.

9th Engineering & Product Design Education (EPDE) 2007: Paper Presentation: Shaping Design Graduates: Assessing and Developing Core Competencies

Product Design Research (PDR) 2006: Paper Presentation: Emulation pf Real Life environment when user Testing.

8th Engineering & Product Design Education (EPDE) 2006: Paper Presentation: Developments in Teaching Approaches: ‘A Novel Approach to Learning Reinforcement’.

7th Engineering & Product Design Education (EPDE) 2005: Paper Presentation: Modular Degrees Fail to Deliver.

Home-Orientated Information & Telematics 2005: Paper Presentation: The traditional design process versus a new design methodology. A comparative case study of a rapidly designed Information Appliances.

Computer-Aided Industrial Design & Conceptual Design.2005: Paper Presentation: How to Design & Prototype an information appliance in 24 hours – integrating product & interface design processes.

Prosiectau Menter a / neu Gysylltiadau Diwydiannol 

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio gyda; Odoni Elwell and Window Cleaning Warehouse both Knowledge Transfer Partnerships (KTP). Cynhaliais Leoliad Mewnwelediad Strategol (SIP) yn Frontier Medical. 

Rwy'n gweithio gyda nifer o ymgynghoriaethau dylunio blaenllaw ac mae'r gwaith hwn yn cyfrannu at fy ymchwil.