Anthony Whyman BSc B.Arch MA ACIAT IHBC RIBA

Screen-shot-2011-06-27-at-11.51.17-150x100.pnge: twhyman@cardiffmet.ac.uk
t: 029 20201558Meysydd Pwnc Arbenigol 

Pensaer siartredig ag arbenigedd mewn dylunio adeiladau masnachol, preifat a chyhoeddus. Ymhlith y meysydd pwnc arbenigol mae Cadwraeth Bensaernïol, technolegau pensaernïaeth ac adeiladu. 

Qualifications

Bsc (Hons) Architectural Studies (Wales)
Bachelor of Architecture (Wales)
MA Architectural Conservation (Bristol)

Bywgraffiad 

Mae Anthony yn bensaer siartredig gyda dros ddeng mlynedd ar hugain o brofiad proffesiynol ac academaidd ym maes pensaernïaeth a thechnoleg bensaernïol. Ar ôl graddio gyda BSc mewn Astudiaethau Pensaernïol o Ysgol Pensaernïaeth Cymru, yna Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg Prifysgol Cymru, ym 1982 cwblhaodd Faglor Pensaernïaeth ym 1984, a daeth yn bensaer cofrestredig ym 1985. Rhwng 1987 a 1992 roedd yn Gydymaith practis pensaernïol preifat yng Nghasnewydd, De Cymru ac yn aelod gweithgar o Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain trwy aelodaeth pwyllgor Cangen De Ddwyrain Cymru, gan weithredu fel Cadeirydd ac Is-gadeirydd rhwng 1988-94. 


Mae'r prif brosiectau dylunio gorffenedig yn cynnwys prosiectau masnachol fel: Canolfan QED, Coedwig; Swyddfeydd rhanbarthol WDA, Pentrebach; Canolfan Medi, Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd; Cyfleuster Hyfforddiant Awyrennol (ATF), Nantgarw. Yn y sector manwerthu mae prosiectau'n cynnwys: Karen Millen Ltd, Covent Garden, Simpsons of Picadilly, ailddatblygiad Gorsaf Frenhinol Windsor. 

Aeth Anthony i addysg uwch ym 1993 yn darlithio ym Mhrifysgol Morgannwg a datblygodd ddiddordeb arbennig mewn adnewyddu a chadwraeth adeiladau hanesyddol. Yn 1997 dychwelodd i ymarfer pensaernïol ond cynhaliodd ran mewn addysg uwch trwy ddarlithio rhan-amser yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru. 

Penodwyd Anthony i Brifysgol Metropolitan Caerdydd (UWIC) yn 2000 fel Cyfarwyddwr Rhaglen Astudiaethau Adeiladu ac arweiniodd ddilysu gradd newydd mewn Dylunio a Thechnoleg Bensaernïol ac achrediad dilynol gan Sefydliad Siartredig Technolegwyr Pensaernïol. 

Mae Anthony yn aelod llawn o Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA), Sefydliad Siartredig Technolegwyr Pensaernïol (MCIAT) ac mae hefyd yn aelod o'r Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol (IHBC). 


Ymchwil gyfredol 

Ymchwilio i arferion addysgu a methodolegol ar gyfer cyflwyno stiwdio mewn technoleg bensaernïol gyda diddordeb arbennig mewn dysgu myfyrwyr sut i fanylu ar ddyluniad adeilad. 

Principal Publications and/or Exhibitions

2011 LITTLEWOOD, J. R. TAYLOR. T. GOODHEW. S. EVANS. N. I. COUNSELL. J. A. M. WHYMAN. A. WILGEROTH. P. Development of a thermography protocol for the in-construction testing of the thermal performance of low carbon dwellings. Paper presented as a poster and published in the proceedings of the Chartered Institute of Building Services

2009 WHYMAN, A.M. ‘The impact of visitor centres on sites of historic and cultural value’, WIRAD 1st National Symposium for Emerging Art & Design Researchers

2009 COUNSELL, J. WHYMAN, A.M., EVANS, N.I. “Web-mediated Student Peer Group Assessment of Building Information Modelling Performance” in proceedings of BuiltViz 2009, Barcelona, published by the IEEE Computer Society, California, July 2009. Lead Author Counsell

2009 Presentation of paper to Chartered Institute of Architectural Technologists conference ‘Teaching architectural detailing in the studio’

2006 EVANS, N.I. & WHYMAN A.M. ‘The Legacy of the Schroeder House’ Published conference paper, 2nd PED/PDR Design Symposium

Enterprise Projects and/or Industrial links

Short KTP (supervisor) with Littlewood, J with Morganstone Building Contractors (in collaboration with CHG) InnovateUK/Welsh Government £50K, 2015;