Angie Dutton

Screen-shot-2011-09-20-at-09.30.48-150x100.pnge: adutton@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 416628
w: www.cardiffdesignfestival.orgMeysydd cyfrifoldeb 

Fi yw Cydlynydd Ymchwil a Menter yr Ysgol, sy'n rhan o dîm CREATE. Rwy'n cefnogi aelodau Uned Deori CSAD felly os ydych chi'n fyfyriwr dewch i siarad â mi am hyn a'ch syniadau ar gyfer sefydlu busnes neu sefydlu eich ymarfer creadigol. Rwyf hefyd yn cefnogi staff yn eu gweithgareddau menter ac yn trefnu rhai o weithgareddau menter, ymgysylltu a chyflogadwyedd yr Ysgol gan gynnwys cyfranogiad myfyrwyr a graddedigion CSAD yn rhaglen Invigilation Plus Cyngor Celfyddydau Cymru yn Biennale Fenis. Rwy'n gweithredu fel cyswllt yr Ysgol â llawer o sefydliadau creadigol a diwylliannol, yn ei gynrychioli yn y rhaglen What Next? Grŵp sector diwylliannol Caerdydd ac rwyf ar Bwyllgor Llywio Caerdydd Cyfoes, yr ŵyl celfyddydau gweledol a gydlynir gan Gyngor Caerdydd. 

Bywgraffiad 

Ers graddio ym 1985 gyda BSc Econ mewn Rheolaeth o Brifysgol Caerdydd, rwyf wedi ysgrifennu'n helaeth ar gyfer papurau newydd lleol, cylchgronau cenedlaethol i blant a phobl ifanc, ac ar gyfer cyfnodolion pensaernïol yn ogystal â chyfrannu at nifer o lyfrau. Rhwng 1992 a 2012, roedd gen i fy ymarfer ymgynghori fy hun a gweithiais gyda sefydliadau o bob sector yn darparu cyngor a chefnogaeth mewn ymchwil marchnad, cyfathrebu, cynllunio busnes a hyfforddiant, gyda llawer ohono'n gysylltiedig â'r Safon Buddsoddwyr mewn Pobl. Daeth fy hoffter o gelf a dylunio â mi yn ôl i'r brifysgol yn 2001 ac enillais BA mewn Celf ac Estheteg yn UWIC. Rwyf wedi cael gwaith wedi'i arddangos gyda Tactile Bosch yng Nghaerdydd ac yn Second Nature yn Llundain. Rwy'n hoffi bod celf yn dywyll, yn cwestiynu ac yn ddychanol ac wedi fy swyno yn y man lle mae gwerth celf yn gorwedd mewn gwirionedd.  

Roeddwn i'n arfer helpu i drefnu Gŵyl Ddylunio Caerdydd ac roeddwn i ar fwrdd rheoli Cymdeithas Tai YMCA Caerdydd sy'n darparu cefnogaeth i rai o ddynion a menywod mwyaf bregus y ddinas am nifer o flynyddoedd.  

Rwyf wrth fy modd yn ceisio tyfu pethau ac rwyf bron yn hunangynhaliol mewn tsilis.