Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Staff>Dr Alexandros Kontogeorgakopoulos

Dr Alexandros Kontogeorgakopoulos PhD

Screen-shot-2011-05-31-at-15.34.31-150x100.pnge: alexandros.kontogeorgakopoulos@gmail.com
Meysydd Pwnc Arbenigol 

Celfyddydau sonig, cyfrifiadura sain a cherddoriaeth, cerddoriaeth gyfrifiadurol, celf / gwyddoniaeth / technoleg 

Cymwysterau 

Ph.D. mewn Gwyddorau Celf a Thechnolegau 
Meistr mewn Gwyddorau Celf a Thechnolegau 
Meistr mewn Awtomeiddio Electronig 
Gradd Conservatoire mewn Gitâr Clasurol 
Gradd Conservatoire mewn Theori Cerddoriaeth 
Gradd Baglor mewn Ffiseg 

Bywgraffiad 

Mae Dr Alexandros Kontogeorgakopoulos yn ymchwilydd cerddoriaeth gyfrifiadurol, yn ddarlithydd ac yn gerddor / artist sonig. Mae wedi astudio ffiseg, gwyddoniaeth gyfrifiadurol, y celfyddydau digidol, cerddoriaeth glasurol a cherddoriaeth gyfrifiadurol yng Ngwlad Groeg ac yn Ffrainc. Mae ei ddiddordebau ymchwil a cherddorol rhwng cerddoriaeth, celf, gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae wedi cyhoeddi sawl erthygl mewn cyfnodolion, cynadleddau rhyngwladol, ac wedi cymryd rhan mewn llawer o weithdai yn ymwneud â rhyngweithio cerddoriaeth, cyfansoddiad cerddorol a pherfformio cerddoriaeth (gitâr glasurol). Mae wedi cyd-drefnu gweithdai ar offerynnau cerdd digidol haptig ac mewn saernïo digidol ac offerynnau cerdd digidol ac wedi gweithredu fel adolygydd ar gyfer cynadleddau rhyngwladol, cyfnodolion a chyhoeddiadau llyfrau. Mae hefyd wedi cymryd rhan mewn sawl ensemble cerdd ac wedi cyfansoddi cerddoriaeth electroacwstig ac electronig. Mae'n aelod o ensemble cymunedol Gamelan Caerdydd ers 2012. 

Mae Alexandros wedi bod yn gweithio yn adran Addysg Uwch er 2009 lle cafodd ei benodi’n Ddarlithydd yn y rhaglen Cynhyrchu a Thechnoleg Cerdd yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd (CSAD) yn Sefydliad Prifysgol Cymru Caerdydd (Prifysgol Metropolitan Caerdydd). Enillodd ei gymrodoriaeth AAU yn 2013 ac mae wedi dysgu amryw fodiwlau yn ymwneud â cherddoriaeth gyfrifiadurol, prosesu signal sain, cynhyrchu cerddoriaeth, celfyddydau sonig, cyfansoddi a pherfformio rhyngweithiol, cyfrifiadura corfforol a dylunio sain. Mae hefyd wedi goruchwylio traethodau hir a phrosiectau creadigol ym meysydd celf, cerddoriaeth a dylunio. Rhwng 2011-2013 mae wedi ymgymryd â rôl Cyfarwyddwr Rhaglen mewn Cynhyrchu a Thechnoleg Cerddoriaeth. Ar hyn o bryd mae'n Uwch Ddarlithydd yn y Celfyddydau ac.

Ymchwil Gyfredol

Y blynyddoedd diwethaf cynhaliodd Alexandros ymchwil ar Feysydd offerynnau cerdd digidol haptig, gwneuthuriad digidol offerynnau cerdd, effeithiau sain digidol, cyfansoddiad rhyngweithiol, modelu corfforol, dylunio sain rhyngweithiol ar gyfer pobl ag anableddau, sonification data a chydweithio a chydag academyddion, artistiaid a cyfansoddwyr o Ffrainc, Portiwgal, yr Almaen, Gwlad Groeg, y DU, Sbaen ac UDA. Yn 2012 fe'i dewiswyd i fod yn rhan o'r Welsh Crucible lle mae dewis cyfranogwyr yn seiliedig ar eu rhagoriaeth ymchwil a'u hymrwymiad i waith rhyngddisgyblaethol. Mae ei waith hefyd wedi cynnwys yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yn 2014. Mae'n aelod academaidd o Fab Lab Caerdydd ac yn aelod o'r Labordy Lleferydd a Hygyrchedd ym Mhrifysgol Genedlaethol a Kapodistaidd Athen. 

Yn 2013 ac mewn cydweithrediad â phedwar sefydliad Ewropeaidd arall (ACROE yn Ffrainc, IAAC yn Sbaen, AVARTS yng Ngwlad Groeg, ZKM yn yr Almaen), derbyniodd grant Ewropeaidd ar gyfer Rhwydwaith Technoleg Gwyddoniaeth Celf Ewrop - prosiect EASTN (2014-2015). Sgoriodd y prosiect 100% yn y broses ddethol a'i nod yw cyfrannu at wneud creadigrwydd digidol a gweithiau artistig yn fwy hygyrch i'r gymdeithas, trwy hyrwyddo datblygiad ymwybyddiaeth ddofn o'r tueddiadau a'r technolegau artistig cyfredol. Mae'n cefnogi creu a lledaenu artistig ar lefel draws-genedlaethol, gan feithrin deialog rhyng ddiwylliannol er gwaethaf sefyllfaoedd economaidd gwahanol gwledydd Ewrop. 

Ar hyn o bryd mae'n gweithio ar brosiect dylunio / saernïo digidol o'r enw More God Article gydag Ant Mace o'r cwmni Ymchwil a Dylunio Canolfan Defnyddwyr ym Mryste UK a'r Aris Bezas o Brifysgol Ionion yng Nghorfu Gwlad Groeg. Ariennir y prosiect gan Ymchwil a Mentrau yn y Celfyddydau a Thechnolegau Creadigol - Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau ac mae'n barhad o brosiect blaenorol o'r enw The God Article. 

Ar ben hynny mae Alexandros yn cyfansoddi gwaith cerddorol / gweledol newydd ar gyfer offeryn rhyngweithiol a ddyluniodd ac a ddatblygodd yn Fab Lab Caerdydd ac y bydd yn parhau fel artist preswyl gwahoddedig y Ganolfan Celf a Chyfryngau ZKM yn Karlsruhe yn 2015. Yn olaf mae ganddo brosiect creadigol parhaus a sefydlwyd gan Santander, ynglŷn â pherfformiad cerddoriaeth ryngweithiol gyda dyluniad llwyfan wedi'i ddylunio'n benodol a'i lunio'n ddigidol gydag ymchwilwyr a dylunwyr o Brifysgol Porto ac Olivia Kotsifa o CSAD. 

Mae pwnc ymchwil arall, y mae wedi dechrau ei archwilio yn ystod ei ymchwil PhD, yn ymwneud â dadansoddi cysyniadau a thechnegau effeithiau sain digidol a thrawsnewidiadau sain cerddorol, a'u trawsosodiad yn fframwaith modelu corfforol, efelychu digidol a rhyngweithio haptig. Yn ystod y 3 blynedd diwethaf mae wedi bod yn dylunio a datblygu rhyngwynebau haptig ffynhonnell agored / caledwedd agored a llyfrgell o fodelau corfforol (syntheseiswyr ac effeithiau sain digidol) ar gyfer creu cerddorol mewn cydweithrediad â'r ymchwilydd cerddoriaeth gyfrifiadurol Dr Edgar Berdahl o Brifysgol Talaith Louisiana. Arweiniodd hyn at gyfres o gyhoeddiadau, gwobr bapur orau mewn Cynhadledd Cyfrifiadura Sain a Cherddoriaeth yn 2012 a chyfres o gyfansoddiadau cerddorol a berfformiwyd yn rhyngwladol. 

Ymchwil Blaenorol 

Mae Alexandros newydd orffen dau brosiect a ariennir gan Crucible Cymru, yn ymwneud â sonification data ac â chreu cyfansoddiadau cerddorol a gosodiadau clywedol yn seiliedig ar ymchwil wyddonol. Roedd y Quantum Music yn brosiect mewn cydweithrediad â Dr Daniel Burgarth o Brifysgol Aberystwyth ac ymchwiliodd i sonification a datblygiad gosodiad celf clyweledol o systemau deinamig cwantwm rheoledig. Roedd y Gerddorfa Bôn-gelloedd yn brosiect mewn cydweithrediad â Dr Imtiaz Khan, Dr Neil Stephens a'r Athro Alastair Sloan o Brifysgol Caerdydd, yn ymwneud â chynhyrchu bôn-gelloedd. 

Yn ddiweddar, mae hefyd wedi gorffen prosiect mewn cydweithrediad â Dr John O'Connell (Prifysgol Caerdydd) ac Anthony Mace (Ymchwil a Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr) gyda'r teitl The God Article a ariennir gan Ymchwil a Mentrau yn y Celfyddydau a Thechnolegau Creadigol - Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau. Cyngor. Roedd y prosiect yn gysylltiedig â dylunio a datblygu Ney printiedig rhyngweithiol 3D (offeryn Twrcaidd traddodiadol ag arwyddocâd diwylliannol dwfn) i alluogi defnyddwyr i'w ddysgu ar-lein trwy gymhwysiad delweddu ystum a ddatblygwyd yn gyfan gwbl. Arddangoswyd yr offeryn cerdd estynedig yn ystod gŵyl London Design ym mis Medi 2014. 

Cyfrannodd Alexandros at sefydlu Fab Lab Caerdydd, graddiodd o gwrs Academi Fab a chael ei Ddiploma ym mis Gorffennaf 2014. Rhaglen Ffabrigo Digidol yw  Fab Lab a gyfarwyddwyd gan yr Athro Neil Gershenfeld o Ganolfan For Bits and Atoms MIT ac sy'n seiliedig ar gwrs prototeipio cyflym MIT. Dechreuodd Fab Lab fel prosiect allgymorth gan y CBA, ac ers hynny mae wedi lledaenu i Fab Labs (416 hyd yma) ledled y byd. 

Roedd gweithgareddau ymchwil cerddorol blaenorol Alexandros yn ymwneud â chyfansoddiad rhyngweithiol a greodd ym Mhrifysgol Bauhaus yn Weimar gyda'r coreograffydd a'r perfformiwr digidol arloesol Robert Wechsler. Mae hefyd wedi cymryd rhan mewn prosiectau ymchwil amlddisgyblaethol eraill gan CSAD fel yr “Multicolored Magic” gyda’r dylunydd graffig Dr Wendy Keay-Bright lle datblygodd gymwysiadau sain rhyngweithiol syml. Yn 2010 mae wedi cydweithio gyda’r pensaer Olivia Kotsifa a’r cwmni dylunio digwyddiadau parc eira ac eira fyrddio HO5 yn Ffrainc, ar gyfer dylunio perfformiad rhyngweithiol cyfryngau cymysg, a oedd yn integreiddio dylunio gofod, sain, cerddoriaeth, delweddau ac eira fyrddio. Mae prosiectau ymchwil cydweithredol eraill gyda'r artist sonig Jon Pigott yn gysylltiedig â dylunio a chyfansoddiad sain fecanyddol trwy feddwl yn gorfforol gan ddefnyddio dulliau digidol ac electro mecanyddol. 

Cyhoeddiadau, Arddangosfeydd, Perfformiadau a Gwobrau Dethol 

Click here to view Dr Alexandros Kontogeorgakopoulos’s papers and publications on Cardiff Metropolitan University’s DSpace repository.

Alexandros Kontogeorgakopoulos, Daniel Burgarth 2014, “Sonification of Controlled Quantum Dynamics”, in the Proceedings of International Computer Music Conference – Sound and Music Computing Conference ICMC-SCM2014, Athens, Greece

Kontogeorgakopoulos, Alexandros: Kotsifa, Olivia (2013) “My Content / My Space / My Music” in Organised Sound, Vol. 18, Issue 1, Cambridge University Press, 2013, p.22

Berdahl, Edgar, Kontogeorgakopoulos, Alexandros “The FireFader: Simple, Open-Source, and Reconfigurable Haptic Force Feedback for Musicians”, Computer Music Journal , Spring 2013, Vol. 37, No. 1, 2013 MIT Press.Pages 23-34

Kontogeorgakopoulos, A; Weschler, R; Keay-Bright, W. (2013) ed Kouroupetroglou, G “Camera-Based Motion-Tracking and Performing Arts for persons with Motor Disabilities and Autism”, in Disability Informatics and Web Accessibility for Motor Limitations. IGI Global, USA.

Alexandros Kontogeorgakopoulos and Georgios Kouroupetroglou “Low Cost Force-Feedback Interaction with Haptic Digital Audio Effects” in E. Efthimiou, G. Kouroupetroglou and S. Fotinea (Eds) “Gesture and Sign Language in Human-Computer Interaction and Embodied Communication”, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7206, pp. 48-57, Springer-Verlag, 2012

Edgar Berdahl, Alexandros Kontogeorgakopoulos, 2012, “Engraving-Hammering-Casting: Exploring the Ergotic Medium for Live Musical Performance”, in the Proceedings of International Computer Music Conference ICMC2012, Ljubljana

Alexandros Kontogeorgakopoulos, 2012, “Exploring the Ergotic Medium for Live Musical Performance”, on the Proceedings of INTIME 2012 Symposium, Coventry University

Dilmore Mike, Kontogeorgakopoulos Alexandros, 2012 “”Touch Screen Gestures: Towards a New Control Paradigm for Digital Musical Instruments””, in the Proceeding of Live Interfaces: Performance, Art, Music Conference, University Of Leeds, UK

Alexandros Kontogeorgakopoulos, Olivia Kotsifa, Matthias Erichsen, 2011 “From Snow [to Space to Movement] to Sound”, in the Proceedings of Sound and Music Computing Conference SMC11, Italy

Alexandros Kontogeorgakopoulos, Giorgios Kouroupetroglou, 2011, “Simple Cases of Low Cost Force-Feedback    Haptic Interaction with Haptic Digital Audio Effects”, 9th International Gesture Workshop, Athens, Greece

J. Pigott, A. Kontogeorgakopoulos, “Physical Thinking: Two Approaches to Mechanical Sound Design”, in the Proceedings of International Computer Music Conference ICMC2011, England

Olivia Kotsifa, Alexandros Kontogeorgakopoulos, 2011, “Interactive Music and Architectural design for a Snowpark Event”, 2nd Annual International Conference on Visual and Performing Arts, Athens, Greece

Alexandros Kontogeorgakopoulos, Claude Cadoz, 2008, “Designing and Synthesizing Delay-Based Digital Audio Effects Using the CORDIS-ANIMA Physical Modeling Formalism”, in the Proceedings of Sound and Music Computing Conference SMC08, Germany

Alexandros Kontogeorgakopoulos, Claude Cadoz, 2007, “Filtering Within the Framework of the Mass-Interaction Physical Modelling and of Haptic Gestural Interaction”, in the Proceedings of Digital Audio Effects DAFX07, France

Alexandros Kontogeorgakopoulos, Claude Cadoz, 2007, “Physical Modelling as a Proposed Framework for the Conception, the Design and the Implementation of Sound Transformations”, in the Proceedings of International Computer Music Conference ICMC2007, Denmark

Selected Exhibitions/Performances

Alexandros Kontogeorgakopoulos, Aris Bezas (visual programming), Cells 2015, interactive audiovisual composition with Cardiff Gamelan Ensemble, Cardiff, UK 

Alexandros Kontogeorgakopoulos, Daniel Burgarth, Quantum Music #001 sound installation 2015, Athens Science Festival 2015 – Art Science, Athens, Greece 

Alexandros Kontogeorgakopoulos, Equal = 1 (ca. 4’) for hackable instrument D-Box, 2014, Queen Mary University, London, UK 

Ant Mace, Alexandros Kontogeorgakopoulos, John O’Connell, The God Article (Objects Sandbox Showcase), 2014, Christie’s Gallery, London Design Festival, London, UK 

Alexandros Kontogeorgakopoulos and Edgar Berdahl, Engraving Hammering Casting (ca. 6’) duo with haptic interfaces, 2014, International Computer Music Conference – Sound and Music Computing Conference ICMC-SCM2014, Athens, Greece 

Alexandros Kontogeorgakopoulos, Aris Bezas (programming), Tangible Sounds / Tangible Portraits interactive audiovisual installation, 2014, Tsepelovo Art Gallery, Greece 

Alexandros Kontogeorgakopoulos, Metronom V2 (ca.7’) live audiovisual composition for custom made haptic faders, 2014, 10th International Fab Lab Conference and Fab Lab Festival, Barcelona, Spain 

Alexandros Kontogeorgakopoulos, s0’32’’ / 9’06’’ (8’) live audiovisual composition for keyboard, 2011, Art Science Technology Innovation Workshop (s0’32’’ / 9’06 ), U Artstow art centre, Warsaw, Poland 

Alexandros Kontogeorgakopoulos, Metronom V1 (ca.7’) live audiovisual composition for custom made haptic faders, 2013, INTIME 2013 Symposium (Metronom V1), Coventry University, Coventry, UK 

Alexandros Kontogeorgakopoulos, Guitar improvisation with Electronics, Mantis festival: 1st MANTIS Battle of Gestures and Textures 2010, NOVARS Research Center, University of Manchester, Manchester, UK 

Dyfarniadau 

Awst 2015: Gwobr Symudedd Ymchwil Santander, a ariennir gan Brifysgolion Santander, £ 1,000 

Ion 2015-Mai 2015 More God Article (cyd-ymchwilydd), wedi'i ariannu gan Research And Enterprises in Arts and Creative Technologies - Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, £ 3,000 

Mawrth 2014-Medi 2014 The God Article (cyd-ymchwilydd), a ariannwyd gan Research And Enterprises in Arts and Creative Technologies - Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, £ 36,000 

Ion 2014-Rhag 2015 Rhwydwaith Technoleg Gwyddoniaeth Celf Ewropeaidd (rheolwr prosiect ar gyfer Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd - derbyniwyd y cynnig 100% o bwyntiau), Rhaglen Diwylliant (2007-2013) / Cyllideb 2013-Prosiectau Cydweithrediad (Strand 1.2.1), wedi'i ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd, £ 200,000 

Rhag 2013-Ionawr 2014 Quantum Music (cyd-ymchwilydd), grant Crucible Cymru a ariennir gan gonsortiwm o brifysgolion Cymru mewn partneriaeth â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, £ 6,895 

Rhag 2013-Ionawr 2014 Cerddorfa Bôn-gelloedd (prif ymchwilydd), grant Crucible Cymru a ariennir gan gonsortiwm o brifysgolion Cymru mewn partneriaeth â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, £ 9,754 

Mehefin 2013 - Gorff 2013: Gwobr Symudedd Ymchwil Santander, a ariennir gan Brifysgolion Santander, £ 2,000 

Mehefin 2013 - Gorff 2013: Rhaglen Mewnwelediad Strategol gyda chwmni Ableton, a ariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, £ 2250 

Ion 2007-Rhag 2013 Prosiect ERASITECHNIS (cydweithredwr prosiect) (Rhaglen THALIS y Fframwaith Cyfeirio Strategol Cenedlaethol, ESPA 2007-2013, wedi'i ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd ac adnoddau Cenedlaethol) 

Ion 2011-Gorff 2011 Prosiect Hud Cerddorol Aml-liw (cydweithredwr prosiect), wedi'i ariannu gan Gronfa Buddsoddi Ymchwil a Menter Sefydliad Prifysgol Cymru, £ 20,000 

Mai 2011-Mehefin, 2011. Rhaglen Mewnwelediad Strategol gyda ACROE, a ariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, £ 2,100 

Hydref 2010 - Ebrill 2011: Rhaglen Mewnwelediad Strategol gyda ACROE, a ariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, £ 1,500 

Hydref 2010 - Ebrill 2011: Rhaglen Mewnwelediad Strategol gyda chwmni HO5, a ariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, £ 3,000 

Medi 2006 - Medi 2008: MIRA, wedi'i ariannu gan Région Rhône-Alpes, Ffrainc, 12,000 € 

Ion 2006 - Ionawr 2008: PLATON, wedi'i ariannu gan EGIDE - Service Recherche et Entreprises, Ffrainc, 5,600 € 

Hydref 2006 - Tachwedd 2006: AIRE CULTURELES, wedi'i ariannu gan Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ffrainc, 2,000 € 

Goruchwylio Ymchwil Doethurol (teitlau neu feysydd ymchwilio eang) 

- celfyddydau sonig a cherddoriaeth gyfrifiadurol 
- pynciau mewn celf-gwyddoniaeth-technoleg 
- cyfryngau rhyngweithiol a chyfrifiadura corfforol 
- synthesis a phrosesu sain 
- rhyngwynebau newydd ar gyfer mynegiant cerddorol 

Prosiectau Menter a / neu Gysylltiadau Diwydiannol 

Yn y gorffennol mae Alexandros wedi cydweithio â chwmnïau fel cwmni meddalwedd cerddoriaeth Ableton yn yr Almaen, parc eira HO5 a chwmni dylunio digwyddiadau eirafyrddio yn Ffrainc a’r BBC drwy’r HE Connected Studio. Ar hyn o bryd mae'n gweithio gyda'r Gymdeithas pour la Création et la Recherche sur les Outils d'Expression ACROE yn Ffrainc.