Owen Stickler

Screen-shot-2011-06-24-at-11.40.36-150x100.pngUwch Ddarlithydd Animeiddi

e: ostickler@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 416169Meysydd Cyfrifoldeb

Animeiddio

  • Arweinydd llwybr ar gyfer L4 Animeiddio L4, L6 Animeiddio
  • Arweinydd ar y cyd y modiwl ar gyfer L4 Clwstwr Port 1
  • Maes L5 - prosiectau: Moving the Museum
  • Tiwtor L7 Animeiddio a Darluniadu

Cymwystera

BA (Anrh) Celfyddyd Gain
TUAAU


Bywgraffiad

Er mai animeiddio yw fy mhrif faes pwnc, mae fy niddordebau creadigol yn eang. Cefais fy addysg fel peintiwr a gwneuthurwr printiau tra’n astudio gradd mewn celfyddyd gain, ond mae ffilm ac animeiddio wedi bod yn ddylanwad cryf ar fy ngwaith erioed.

Cyn i mi ddechrau gweithio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, roeddwn i'n gweithio'n bennaf yn y diwydiant animeiddio masnachol. Rwyf wedi bod yn ymwneud ag addysg drwy gydol fy ngyrfa. Yn ystod fy ngyrfa o 25 mlynedd, rwyf wedi gweithio gyda rhai o'r darlledwyr, cynhyrchwyr, awduron a phobl greadigol enwocaf yn y diwydiant adloniant plant rhyngwladol.

Ers dechrau dysgu Animeiddio fel pwnc, rwyf wedi cael fy synnu gan ehangder a dyfeisgarwch y ffurf. Mae'n anhygoel sut mae animeiddio wedi treiddio i gynifer o bynciau eraill, fel graffeg, celfyddyd gain, darlunio a phob math o ddylunio.

Mae fy rolau blaenorol yn cynnwys:

2013 -2016 Rheolwr Gyfarwyddwr yn A&O Studio.
Cyfrifoldebau. Datblygiad I.P. Gwreiddiol
Cyfeiriad/Cynhyrchu animeiddio.

Hyfforddiant — Cynllun Hyfforddi Cynhyrchydd Creadigol mewn partneriaeth â Phrifysgol
Metropolitan Caerdydd Creative Skillset ac S4C.

2013 — 2016. Darlithydd (Tâl fesur awr) ar Gynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol a Graffeg
Cyfrifiadurol Prifysgol De Cymru

2004 - 2013 Rheolwr gyfarwyddwr Dinamo Productions.
Cyfrifoldebau. Datblygiad I.P.Development Gwreiddiol.
Cyfarwyddo/Cynhyrchu animeiddio.
Rheoli a Hyfforddi Staff.

1996 - 2003 Cyfarwyddwr/Cynhyrchydd/Animeiddiwr/Addysgwr Cinetig LTD.
Cyfrifoldebau. Animeiddiwr/Cyfarwyddwr ar brosiectau ffilm fer.
Hyfforddwr Animeiddio/Addysgwr ar Brosiectau Animeiddio Cymunedol/Ffilm.

Drwy ymwneud â hyfforddiant , rwyf wedi ymwneud â chyrff proffesiynol megis Creative Skillset a Cyfle. Rwy'n aelod o fwrdd sgiliau animeiddio Skillset ac wedi bod yn Fentor ar gynllun Darpariaeth Greadigol Skillset. Rwyf hefyd wedi gweithio i Skillset fel asesydd diwydiant ar eu gwobrau achredu Tick.

Mae'r profiadau hyn wedi rhoi cipolwg gwirioneddol i mi o strwythurau academaidd ar gyrsiau animeiddio addysg uwch amrywiol. Rwyf wedi ysgrifennu a chynhyrchu cyrsiau hyfforddi gan gynnwys y cwrs Cynhyrchydd Creadigol a gynhelir mewn cydweithrediad â Creative Skillset a Cyfle ac YGDC.

Roedd Dinamo Productions yn rhan o rai o raglenni plant mwyaf proffil uchel y degawd diwethaf gan gynnwys 'Rastamouse' Grandpa in My Pocket', 'Iconicles' a'n cyfres I.P wreiddiol ein hunain 'Abadas. Mae fy mhrofiad cynhyrchu animeiddio yn cwmpasu pob agwedd o ddatblygu cysyniad hyd at ddarparu’r prosiect terfynol.

Dyfyrniadau

Enillydd ‘Fun With Claude’ Cartoons in the Bay ‘Pulchinella Award’ 2010 Animeiddiad Cyn-ysgol gorau 2010.  
Roedd 'Fun With Claude' ar restr fer cystadleuaeth yng Ngŵyl Animeiddio Annecy 2010.  
BAFTA Cymru 2012– Graffeg a Theitlau Gorau 'Byw yn ôl y Llyfr'.  
BAFTA Cymru 2007 - Graffeg a Theitlau Gorau 'Double Yellow'. 


Credydau Cyfarwyddwr Animeiddio  
Cyfarwyddwr Cyfres:Abadas2011 -2012 52x7min CBeebies, S4C, RTE, Aljazeera, Disney Aus / NZ.  
Cyfarwyddwr Cyfres: Happy Valley cyfres 2. Cynyrchiadau Dinamo 2009 32x7min S4C, RTE, Aljazeera.  
Cyfarwyddwr Cyfres : Fun With Claude Dinamo Productions for Dot to Dot Productions. 52x10 2008. Disney Jr, TVO, S4C, ABC Austrailia, ZDF.  
Cynhyrchydd animeiddio ‘Grandpa in My Pocket’ 2008 -2011 CBeebies,  
‘Iconicles’ 2010 -2011 CBeebies  
‘The Lingo Show’ 2013 CBeebies  
Cyfarwyddwr Cyfres : Happy Valley series 1. Dinamo Productions 2007 20x7min S4C, RTE, Aljazeera.  
2004 -2007 - Cyfarwyddwr animeiddio cyfres animeiddio dychanol CNEX Dinamo Productions ar gyfer S4C.  
Cyfarwyddwr animeiddio O Na Y Morgans cyfres animeiddio gweithredu byw Dinamo Productions ar gyfer Apollo a S4C.