Dr Jac Fennell

jac-fennell.png jfennell@cardiffmet.ac.uk
www.jacfennell.com
Meysydd Pwnc Arbenigol 

Dylunio rhyngweithio a phrofiad, dylunio hapfasnachol, dylunio cynhwysol, dylunio ar gyfer dementia a dylunio ar gyfer cofio annisgwyl ac anwirfoddol. 

Cymwysterau 

Dylunio Rhyngweithio PhD - GOLDSMITHS, PRIFYSGOL LLUNDAIN // 2006 - 2015
Chance memories: supporting involuntary reminiscence by design. 
Dyluniad Rhyngweithio Mphil - COLEG CELF BRENHINOL, LLUNDAIN // 2004 - 2006 
Biographical objects: the role of objects in personal reminiscing (transferred to Goldsmiths for PhD). 
MA Dylunio Rhyngweithio - COLEG CELF BRENHINOL, LLUNDAIN // 2000 - 2000 
Object-orientated interaction design: inspired by how people use and mis-use objects, and design to support wellbeing.
BA Design Futures - PRIFYSGOL CYMRU, CASNEWYDD // 1996 - 1999 
Exploring interface and interaction design within the realms of 3D design. 
NVQ Lefel 3 OCR mewn Cychwyn Busnes - PRIFYSGOL GLAMORGAN // 2007

Bywgraffiad 

Mae Jac yn gweithio fel Cymrawd Ymchwil a Thiwtor Cysylltiol yn CSAD ac yng ngrŵp ymchwil CARIAD (Canolfan Ymchwil Gymhwysol yn y Celfyddydau a Dylunio Cynhwysol) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd www.metcaerdydd.ac.uk/cariad. Mae hi'n ddylunydd rhyngweithio a chynhyrchion, ac wedi graddio yn Goldsmiths (PhD) a'r Coleg Celf Brenhinol (Dylunio Rhyngweithio MA). Ymchwiliodd ei PhD i atgofion siawns i ddod o hyd i ffyrdd o gefnogi hel atgofion anwirfoddol trwy ddylunio. Mae'r canfyddiadau'n adrodd ar werth defnyddio'r dull hwn ar gyfer dylunio ar gyfer pobl â dementia.  

Mae gan Jac brofiad o weithio fel dylunydd rhyngweithio ac ymgynghorydd profiad defnyddiwr ar gyfer nifer o gwmnïau rhyngwladol, gan gynnwys Hewlett-Packard, Philips, Ideo a MIT Medialab, ac mae wedi cael gwaith wedi'i gyhoeddi a'i arddangos yn rhyngwladol.  

CYMRAWD YMCHWIL A TIWTOR CYSWLLT, YSGOL CELF A DYLUNIO CA // CAERDYDD //  Ar hyn o bryd mae Jac yn Gymrawd Ymchwil ac yn Diwtor Cyswllt yn CSAD. Mae ei hymchwil yn ymchwilio i ffyrdd arloesol o gefnogi lles pobl â dementia cam hwyr trwy ddatblygu arteffactau ludig. 

HEWLETT-PACKARD LABS, BRISTOL // Roedd Jac yn Ymgynghorydd Dylunio Rhyngweithio ar gyfer prosiectau oedd angen cyd-ddylunio gyda defnyddwyr terfynol.  Arweiniodd astudiaethau ethnograffeg, gweithdai mewnwelediad defnyddwyr, datblygu cysyniadau, bwrdd stori senario ac adroddiadau technegol ar gyfer datblygiadau technoleg a chynhyrchion sy'n dod i'r amlwg o fewn labordai ymchwil Bryste ac India. 

 TWRISTIAETH CRAFTSPACE, BIRMINGHAM // Gweithiodd Jac fel Ymgynghorydd Dylunio Rhyngweithio ar y 'Design for Access: Influential Objects' project. Cynhaliodd weithdai mewnwelediad defnyddwyr ar gyfer plant ysgol uwchradd â nam ar eu golwg, arsylwi a dadansoddi eu hanghenion a gweithio gyda nhw i ddylunio eu gwrthrychau / cynhyrchion hygyrch eu hunain.   

COLEG CELF BRENHINOL, LLUNDAIN // Roedd Jas yn Gydymaith Ymchwil Dylunio yng Nghanolfan Ymchwil Helen Hamlyn ar gyfer Dylunio Cynhwysol, gyda phartneriaid ymchwil labordai Hewlett-Packard.  Cynhaliodd weithdai mewnwelediad defnyddwyr a datblygu cynigion dylunio ar gyfer memorabilia aml-synhwyraidd i bobl â nam ar eu golwg. Denodd ei chanfyddiadau gyllid ychwanegol am 4 blynedd o ymchwil bellach gyda HP. 

EWROP MEDIALAB, DUBLIN // Gweithiodd Jac fel Ymgynghorydd Dylunio Rhyngweithio ac arweiniodd brosiectau ymchwil i ddatblygu cysyniadau cynnyrch a gwasanaeth newydd ar gyfer iechyd personol, hunan-fyfyrio a lles. 

LABS YMCHWIL PHILIPS, REDHILL // Roedd Jac yn Arweinydd Prosiect (ffonau symudol sy'n ymwybodol o'r cyd-destun) ac yn gydweithredwr dylunio (amgylcheddau chwarae plant) ar brosiectau mewnol yn y labordai ymchwil. 

IDEO, LLUNDAIN // Gweithiodd Jac fel Arweinydd Prosiect gyda'r Stiwdio Offer, gan gynhyrchu llyfrau gwaith cysyniadol o gynigion dylunio o amgylch cyfrifiaduron gwisg adwy yn y dyfodol. 

 

Ymchwil gyfredol 

Ar hyn o bryd mae Jac yn Gymrawd Ymchwil ar y prosiect 'EMPOWERED' a ariennir gan Lywodraeth Cymru, gan werthuso gwrthrych chwareus i bobl sy'n byw gyda dementia a nam gwybyddol ar ôl strôc. Ar hyn o bryd mae'r rhain yn cael eu profi mewn cartref gofal preifat a'r GIG i fesur yr effaith ar les. Cyn hynny, bu’n Gynorthwyydd Ymchwil ar brosiect ymchwil LAUGH (Ludic Artefacts Using Gesture and Haptics) a ariannwyd gan AHRC, gan ddatblygu dyfeisiau chwareus arloesol i gefnogi pobl â dementia cam hwyr. Roedd y prosiect yn gydweithrediad rhyngwladol gydag ymchwilwyr yn CARIAD (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd), Prifysgol Technoleg Sydney a Phrifysgol Coventry. Partnerwyd yr ymchwil gan Gwalia Cyf a'i gefnogi gan yr elusennau blaenllaw yn y maes: Age Cymru, Cymdeithas Alzheimer a Dementia Positive.  

Mae'r prosiectau ymchwil yn adeiladu ar ymchwil lles sy'n dangos bod pobl hapus yn byw yn hirach, yn cael llai o gwympiadau ac angen llai o feddyginiaeth. Mae'n cynnig dulliau di-ffarmacolegol i wella lles pobl â dementia a'u gofal. Mae'r atebion dylunio arloesol yn ymgorffori electroneg wedi'i fewnosod a deunydd craff.  

Gwefan y prosiect:  www.laughproject.info
Grŵp ymchwil CARIAD: www.cardiffmet.ac.uk/cariad

Prif Gyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau 

Cyhoeddiadau 

Fennell, J., Treadaway, C. & Taylor, A. (in press) Open Doors: Designing playful objects for dementia. In Proc: MinD International Conference. Dresden, Germany. 19th-20th September 2019.

 Souyave, J., Treadaway, C., Fennell, J. & Walters, A. (in press) Designing folding interventions for Positive Moments. In Proc: MinD International Conference. Dresden, Germany. 19th-20th September 2019.

 Seckham, A., Treadaway, C., Jelley, B., Fennell, J. & Taylor, A. (2019). LAUGH EMPOWERED PSCI Evaluation and Making: Playful Objects for Wellbeing, Emotional Regulation and Engagement for Dementia and Post Stroke Cognitive Impairment [Poster]. Cynhadledd Strôc Cymru, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd.

 Treadaway, C., Fennell, J., Taylor, A. & Kenning, G. (2019) 'Designing for playfulness through compassion: design for advanced dementia', Design for Health, 3:1, 27-47, DOI: 10.1080/24735132.2019.1593295.

 Rodgers, P, Innella, G, Bremner, C, Coxon, I, Broadley, C, Cadamuro, A, Carleklev, S, Chan, K, Dilnot, C, Fathers, J, Fennell, J, Fremantle, C, French, T, Henriques, DP, Lloyd Jones, P, Kettley, R, Kettley, S, Khan, M, Logge, K, Archer-Martin, J, McHattie, L-S, Pulley, R, Shahar, D, Teal, G, Tewari, S, Treadaway, C, Tsekleves, E, Valadkeshyaei, HM, Ventura, J, Watt, TA, Wiltse, H & Winton, E 2019, 'The Lancaster Care Charter', Design Issues, vol. 35, no. 1, pp. 73-77.

Treadaway, C., Fennell, J., Prytherch, D., Kenning, G. & Walters, A. (2018).  Designing for wellbeing in late stage dementia.  In R. Coles et al. (Eds.), Pathways to wellbeing in design. London: Routledge. ISBN 978-0-8153469-5-1

 Treadaway, C., Fennell, J., Prytherch, D., Kenning, G., Prior, A., Walters, A. and Taylor, A. (2018). Compassionate Design: How to Design for Advanced Dementia – a toolkit for designers, Cardiff Met Press, Cardiff. ISBN 978-0-9929482-8-3

 Treadaway, C., Taylor, A. & Fennell, J. (2018). Compassionate Creativity: co-design for advanced dementia. Proceedings of the 5th International Conference on Design Creativity (ICDC 2018), Bath, January 31 – February 2.

 Treadaway, C. and Fennell, J. (2017).  How do we create attractive personalised and customised care?  Proceedings of Does Design Care? AHRC Symposium, Lancaster University, September 12-13.

Treadaway, C., Kenning, G., Prytherch, D. & Fennell, J. (2016). LAUGH: Designing to enhance positive emotion for people living with dementia.  Proceedings of Design and Emotion.  Amsterdam, 27-30 September 2016.

 Treadaway, C., Fennell, J., Prytherch, D., Kenning, G. & Walters, A. (2016).  Designing for wellbeing in late stage dementia.  Proceedings of Well being 2016,  Birmingham, UK, 5-6 September 2016.

Treadaway, C., Prytherch, D., Kenning, G. & Fennell, J. (2016). In the moment: designing for late stage dementia.Proceedings of DRS2016, Design Research Society 50th Anniversary Conference.  Brighton, UK, 27-30 June 2016.

Fennell, J. (2015). Chance Memories: Supporting involuntary reminiscence by design. Ph.D. thesis, Goldsmiths, University of London.

Frohlich, D.M. & Fennell, J. (2006). Sound, paper and memorabilia: Resources for a simpler digital photography.Personal and Ubiquitous Computing.

Buckley, D., Fennell, J. & Figueiredo, D. (2005). Designing for Access – young disabled people as active participants influencing design processes. Proceedings of Include '05, p.42.

Frohlich, D.M. & Fennell, J. (2005). Cross-modal design research. Proceedings of Include '05, p.87.

Fennell, J. & Frohlich, D.M. (2005). Beyond photographs: A design exploration of multisensory memorabilia for visually impaired people. HP Labs Technical Report HPL-2005-151.

Fennell, J. (2005). Multi-sensory Memorabilia [Poster]. Equator review, University of Sussex.

Fast Design, Slow Innovation / work featured in book: Frohlich D.M. (2015) Fast Design, Slow Innovation: Audiophotography Ten Years On. Springer.

.Cent: The Sam Hecht Issue / feature article 'Navigating My Dyslexia' p76, Spring 2005

The Observer / feature article 'More Fun Less Fuss' p40, 12th October 2003

The Guardian / feature article 'The Tomorrow People', 27th June 2003

Popeye Magazine / 'RCA Gang' p79, July 2002

Design Week / feature article 'No Flies on Them' p14, 27th June 2002

 

Dyfarniadau 

WELSH CRUCIBLE PARTICIPANT // 2019
KEF SCHOLARSHIP, WELSH DEVELOPMENT AGENCY // 2007
EPSRC DOCTORAL TRAINING AWARD // 2004 - 2012
HP CASE STUDENTSHIP AWARD // 2004 - 2009
ROYAL COLLEGE OF ART SOCIETY // 2001 - 2002
RSA DESIGN AWARD // 2001 - 2002
DESIGN FOR OUR FUTURE SELVES, HHRC // 2001 - 2002

Arddangosfeydd 

MinD CONFERENCE // (2019)
DESIGN RESEARCH FOR CHANGE // LONDON DESIGN FESTIVAL (2018)
UP SPACE // SYDNEY AUSTRALIA (2018)
ROYAL SOCIETY OF ARTS // LONDON (2018)
SENEDD, WELSH ASSEMBLY // (2018)
INCLUDE // RCA (2005)
DESIGNING FOR ACCESS // BBC MAILBOX (2004)
EQUATOR REVIEW // BRIGHTON (2004)
RESEARCH ASSOCIATE SHOW & SYMPOSIUM // RCA (2004)
CRAFTSPACE TOURING, SYMPHONY HALL // BIRMINGHAM (2004)
DOORS EAST // BANGALORE, INDIA (2003)
THE SHOW (PART TWO) // RCA (2002)
GLOBAL TOOLS // VIENNA (2002)
NEW DESIGNERS // LONDON (1999)