Dr Clara Watkins PhD BSc (hons)

Dr Clara WatkinsCyfarwyddwr Rhaglen Dylunio Cynnyrch (BA a BSc) 

Uwch Ddarlithydd 
PhD BSc (Anrh) PgCTHE FHEA 

e: cwatkins@cardiffmet.ac.uk
t: 029 20416624

ORCID ID: 0000-0002-0187-7395
Meysydd Pwnc Arbenigol 

Dylunio Cynnyrch, Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Dyn, Meddwl Dylunio, Dylunio Cynnyrch Meddygol, Ffactorau Dynol, Ethnograffeg, Proses Ddylunio, Arloesi aflonyddgar 

Cymwysterau 

BSc (Anrh) Dylunio Cynnyrch Sefydliad Prifysgol Cymru Caerdydd  

• Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Sgiliau Ymchwil: Celf a Dylunio, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Mawrth 2012.  

 • Arloesi aflonyddgar PhD: Dylunio Datrysiadau Cynnyrch Meddygol Trawsnewidiol sy'n Ddiwylliannol Briodol yn Zambia Gwledig Prifysgol Metropolitan Caerdydd 

 Addysgu Tystysgrif Ôl-radd mewn Addysg Uwch, Prifysgol Metropolitan Caerdydd 


 

Bywgraffiad 

Mae Clara yn Uwch Ddarlithydd mewn Dylunio Cynnyrch ac yn Bennaeth Adran BA, BSc ac MSc Dylunio Cynnyrch a rhaglenni Dylunio Ffasiwn BA ac MA CSAD.

Cwblhaodd Clara ei hastudiaethau ôl-ddoethuriaeth yn 2017, a oedd yn anelu at ddeall effaith elfennau cymdeithasol, economaidd, gwleidyddol a diwylliannol ar ddefnyddio cynhyrchion meddygol mewn amgylcheddau adnoddau isel. Mae hi’n aelod o grŵp Ymchwil Dylunio Defnyddiwr-Ganolog Met Caerdydd (UCD-R) ac yn gweithio’n agos gydag Ysgol Feddygaeth Caerdydd, Ysbyty Athrofaol Cymru. Gan ddefnyddio canfyddiadau ei hastudiaethau PhD mae hi'n gweithio ar nifer o brosiectau mewn cydweithrediad ag Ysgol Feddygol Caerdydd, Ysbyty Athrofal Cenedlaethol Cymru a Phrosiect Phoenix Prifysgol Caerdydd (enillydd Gwobr Cydweithrediad Rhyngwladol y Flwyddyn, 2017 Times Higher Education). Nod y prosiectau hyn yw gwella gofal cleifion trwy gynyddu defnyddioldeb a hygyrchedd offer arbed bywyd.  Ar hyn o bryd mae hi'n cydweithredu ar ystod o gynhyrchion ar gyfer defnyddwyr gan gynnwys: Gweinyddiaeth Amddiffyn Prydain, Cymuned Ryngwladol y Groes Goch, Gweinyddiaeth Iechyd Zambia, Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, y GIG, a Heddlu Namibia.
 
Mae elfen allweddol o'i hymchwil yn cynnwys creu cynhyrchion meddygol cynaliadwy cost isel, addas at y diben sy'n galluogi mynediad cyffredinol i offer meddygol achub bywyd. Canlyniad allweddol yr ymchwil fu datblygu Pecyn Trawma cost isel hawdd ei ddefnyddio i'w ddefnyddio mewn amgylcheddau adnoddau isel.  Cynhwyswyd y Pecyn Trawma yn REF 2021 Met Caerdydd.
 
Yn 2019 cymerodd Clara rôl arweinydd prosiect ar gyfer Phoenix Arts, is-brosiect sydd newydd ei sefydlu o dan brosiect Phoenix Prifysgol Caerdydd. Trwy'r prosiect hwn mae Clara wedi bod yn gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Namibia a Gweinyddiaeth Addysg Namibia i adolygu a datblygu cwricwlwm menter Namibia. Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wella sector arloesi'r gwledydd trwy weithredu cwricwlwm newydd sy'n cefnogi cyflwyno cwricwlwm STEAMD, meddwl dylunio, economi gylchol a menter gymdeithasol.
 
Mae Clara hefyd wedi derbyn cyllid y Gymanwlad, i archwilio dulliau o gryfhau'r cyfathrebu iechyd ymhlith poblogaethau ymylol yn Zambia trwy ddatblygu dulliau cyfranogol anfewnwthiol, sy'n canolbwyntio ar bobl, i gyfathrebu gweledol. Mae'r dulliau'n cyd-fynd â chanllawiau Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer cyfathrebu effeithiol: Hygyrch, Gweithredadwy, Credadwy a Dibynadwy, Perthnasol, Amserol, Dealladwy.
Caiff ei haddysgu ei llywio’n gryf gan yr ymchwil hon.  Yn 2018, graddiodd Clara gyda Thystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu mewn Addysg Uwch (PgCTHE) a daeth yn gymrawd o'r Academi Addysg Uwch (FHEA).


Ymchwil gyfredol  

Nod ymchwil Clara yw deall effaith elfennau cymdeithasol, economaidd, gwleidyddol a diwylliannol ar ddefnyddio cynhyrchion meddygol mewn amgylcheddau adnoddau isel. Mae'n aelod o grŵp Ymchwil Dylunio Canolog Defnyddiwr Met Caerdydd  (UCD-R) ac mae'n gweithio'n agos gydag Ysgol Feddygaeth Caerdydd, Prosiect Phoenix Prifysgolion Caerdydd a Chanolfan Bill Mapleson Prifysgolion Caerdydd. Mae elfen allweddol o'i hymchwil yn cynnwys creu cynhyrchion meddygol cynaliadwy, addas at y diben, cynaliadwy sy'n galluogi mynediad cyffredinol i offer meddygol achub bywyd.  

 

Prif Gyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau 

ORCID ID: 0000-0002-0187-7395

Funding 

 • 2019 - Short Term Mobility Funding Cardiff Metropolitan International Office: Imagine: Namibia: £13,000

 • 2017 - AHRC Research Networking Grant, - "Improving healthcare support for rural communities in India": £53,000

 • 2017 - Medical Research Council, Early Phase study: £149,995
  'TrauNAM-1 Introduction of the Cardiff Trauma Pack in Road Traffic Accidents in Namibia for use by First- Responders: An early phase study.'

 • 2017 - Welsh Government, Life Sciences Hub, Bridge Funding: £63,413
  'User testing Red Cross First Responder Pack with the Possibility of Improvements.'

 • 2015 - Accelerator Funding, Cardiff Metropolitan Research & Enterprise Department: £5,000

 • 2013 - Seed Funding, Cardiff Metropolitan Research & Enterprise Department: £2,000

Publications 

 • Watkins, C.A., Loudon, G.H., Gill, S., and Hall, J.E. 'Improving Aid through Good Design: A Case Study in Rural Zambia.' 6th International conference on Design Research. ICord '17, Guwahati – India, 2017.

 • Loudon, G.H., Watkins, C.A., D'Onofrio, A., Hopkins, H. and Ancelot, E.  'Collaborative Research Model for Designing Sustainable Water Usage Solutions.' 6th International conference on Design Research. ICord '17, Guwahati – India, 2017.

 • Gill, S. and Watkins C. A. 'We made a lightweight trauma pack to save and change lives on rural African roads' The Conversation, 2017 

 • 'Cardiff Met students learn through Richard Parks' Antarctica Expedition.' National Centre for Universities and Businesses, State of the Relationship report, 2019.

 • 'Product design students support Welsh business' National Centre for Universities and Businesses, State of the Relationship report, 2019.

 • Watkins C. A., Loudon, G. H., Hall J. E., Gill, S. and Hall, J.E. 'The Challenges of taking a User-Centric Approach within developing countries: A case study of designing medical solutions for Zambia' in the proceedings of the 11th European Academy of Design Conference, Paris Desartes University, Boulogne Billancourt, France, 2015.

 • Watkins, C.A., Loudon, G.H., Gill, S., and Hall, J.E. 'Can design thinking be used to improve healthcare in Lusaka Province, Zambia?' International Design Conference, Dubrovnik – Croatia, 2014. 

 • PATENT: Watkins, C., Gill, S., Loudon, G., Hall, J. Trauma Kit 0222P/GB New Patent specification. Patent Application Number 1616282.8

Presentations

 • March 2021 - Modern University for Business & Science, Lebanon. Webinar. 'Unlocking Design Thinking to Reimagine the Future.'
 •  January, 2020 - RCBC Wales, Community of Scholars, Keynote. 'An Interdisciplinary Approach to Design for Development. 
 • February 2020 - Public Uni, Speaker. 'What is design for development?'
 • August 2019 - Phoenix Project: 360 Data Communications; Cardiff University,
 • August 2019 - Phoenix Project: Imagine Namibia, University of Namibia, Rundu Campus. 'Imagine.Namibia.'
 • August, 2019 - Phoenix Project: Imagine Namibia, University of Namibia, Windhoek Campus. 'Imagine.Namibia.'
 • August 2018 - Namibian MVA 'Women in Road Safety' Conference. Presentation: The Cardiff Trauma Pack.

 • January 2017 - 6th International Conference on Research into Design, ICord 2017. Podium Presentation: 'Improving Aid Through Good Design: A Case study in Rural Zambia.'
 • March 2017 - Life Sciences Innovation Showcase, 'Bottom-Up Innovation: A User-centred approach to developing First Responder Care.'

 • December 2017 - AHRC Next Generation Design Research Workshop: Presentation '"The experience of developing a low-cost trauma pack"

 • September 2017 - First Aid European Education Network (FAEEN), International Federation of the Red Cross, Annual Conference. Presentation and workshop: 'The Cardiff Trauma Pack: Design for Development.'

 • February 2017 - TrauNAM, Presentation of the Cardiff Trauma Pack; Namibian Police Force, Police Head Quarters.

 • February 2017 - TrauNAM, Presentation of the Cardiff Trauma Pack; Windhoek City Police, Head Quarters Windhoek.

 • February 2017 - TrauNAM, Presentation of the Cardiff Trauma Pack; The Namibia Red Cross Society, Head Quarters.

 • July 2016 - MediWales Connects: NHS Collaboration Conference, Cardiff. Speaker: 'Designing for Development, Trauma Africa.'
 • March 2015 - European Year of Development Conference, Cardiff. Key Note Speaker: 'Design for Development.'
 • November 2015 - Clinical Innovation Wales, Speaker: 'Trauma Africa.'
 • July 2015 - Clinical Innovation Wales, Speaker: 'Mobile Monitoring for Rural Environments.'

 • April 2015 - the 11th European Academy of Design Conference 6th International Conference on Research into Design, ICord 2017 Podium Presentation: 'The Challenges of taking a User-Centric Approach within developing countries: A case study of designing medical solutions for Zambia.'

 • February 2014 - International Design Conference, Podium Presentation: 'Can design thinking be used to improve healthcare in Lusaka Province, Zambia?' 

Honours / Awards

 • 2019 - Student Lead Teaching Fellowship: Teaching Excellence
 • 2018 - British Enterprise International, International Healthcare Project Award – Highly commended.
 • 2014 - Research Innovation Award Level Two, Cardiff Metropolitan University.
 • For Post- Doctoral Research: £70,500
 • 2012 - Research Innovation Award Level One, Cardiff Metropolitan University. For Doctoral Research: £60,000
 • 2011 - The Course Prize, for Academic Performance and Professional Excellence. University of Wales Institute Cardiff.