Bethan Willicombe BA

Bethan Willicombee: BCWillicombe@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 416742

 Meysydd Pwnc Arbenigol 

DIWYDIANT DYLUNIO FFASIWN  
Meysydd arbenigedd o fewn  Torri Patrwm, Drapio a Graddio. Llunio Dillad ar lefel Diwydiant a Haute Couture.  

Cymwysterau

BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn 
BTEC ND Dylunio Ffasiwn  

Bywgraffiad 

Ar ôl graddio ym 1996 o Brifysgol Cymru, cychwynnodd Bethan ei gyrfa mewn Ffasiwn trwy weithio fel Dylunydd Iau i'r cwmni archebu trwy'r  post Plant yn Llundain, Zed. Rhoddodd y rôl hon brofiadau amrywiol iddi mewn sawl adran, o ddod o hyd i ffabrigau, dylunio, torri patrymau, ymweliadau ffatri â QC i ddod ynghyd i ddatblygu sgiliau Bethan. Wrth weithio yn Zed, cafodd gyfle i weithio yn Vivienne Westwood am benwythnos fel rhan o'r tîm adeiladu sy'n gweithio ar ddillad ar gyfer wythnos Ffasiwn Llundain. Arweiniodd y cyfle hwn at Bethan yn ennill swydd amser llawn yno fel ‘Production Assistant to the Gold Label’ Tra yno, roedd hi'n rhan o'r tîm arweiniol a greodd Uned CMT wedi'i lleoli yn y brif swyddfa yn cynhyrchu'r holl linellau crys tra'n  goruchwylio'r holl linellau eraill sy'n cael eu cynhyrchu yn yr Eidal.
Yna penderfynodd Bethan fynd i fyd gwisgoedd lle bu’n gweithio i Angels the Costumiers, sy’n cael eu hadnabod yn fyd-eang fel Costumiers i’r diwydiant adloniant. Unwaith eto, gan ymuno â'u hadran gynhyrchu bu’n gweithio ar amrywiol brosiectau ar gyfer Ffilm, Teledu a Theatr. Gan weithio ochr yn ochr â llawer o ddylunwyr Gwisgoedd a enillodd Oscar fel Sandy Powell, Janty Yates, John Mollo, Deborah Scott a Lindy Hemming Bethan, datblygodd ei  chariad at sylw i fanylder. Cafodd gyfle i weithio ar gynyrchiadau anhygoel, Gangs of New York, Enemy at the Gate, The Patriot, Hornblower i enwi dim ond rhai. Un o'r prif uchafbwyntiau iddi tra yno oedd dylunio gwisgoedd morwynion priodas Victoria Beckham ynghyd â mesur traed Ioan Gruffydd ar gyfer Hornblower !!! Ar ôl dychwelyd adref a dechrau teulu, aeth Bethan i'r sector Addysg Bellach lle mae hi wedi bod am yr 8 mlynedd diwethaf. 
Mae Bethan yn trosglwyddo ei chariad a'i sgiliau trwy Torri Patrwm Creadigol ac adeiladu dilledyn. Mae diweddaru ei sgiliau yn gyson er mwyn cadw i fyny â diwydiant yn rhywbeth y mae Bethan yn ymfalchïo ynddo. Mae'n angerddol am weithio gyda myfyrwyr a'u gweld yn datblygu i fod yn ddylunwyr llwyddiannus. 

Prosiectau Menter a / neu Gysylltiadau Diwydiannol 

Yn seiliedig ar ymarfer - ymchwil dan arweiniad ymarfer 
2015 Cysyniad i'r Farchnad - Wedi Cynnal Mewnwelediad Strategol (SIP) - i ffatrïoedd / gweithfeydd melinau tecstilau sy'n ymweld â Dhaka Bangladesh i ddod o hyd i gynhyrchu a sefydlu cysylltiadau â diwydiant a datblygu cysylltiadau rhyngwladol. Gan weithio fel mentor Cynhyrchu i'r cleient Shelim Hussain, MBE i `greu brand Cymraeg newydd gyda moeseg a chynaliadwyedd yn ganolog iddo,` Label Dillad FAIR '. Yr her a osodwyd ar gyfer y myfyrwyr a'r staff oedd briff prosiect ymchwil `PROSIECT X 'i greu'r brand dillad newydd. Roedd y daith ymchwil astudiaeth maes yn cynnwys staff a myfyrwyr i ymchwilio a dod o hyd i gynhyrchu moesegol yn Dhaka Bangladesh. Mae myfyrwyr yn gweithio yn rhyngddisgyblaethol mewn timau i ddatblygu a chreu'r brand dylunydd Cymraeg newydd, `TYMOR ' a ddatblygwyd o ymchwil marchnad yn nodi bwlch yn y farchnad ar gyfer 35 + o ddefnyddwyr y farchnad. Diweddarodd effaith yr ymchwil wybodaeth mewn technolegau newydd ym maes gweithgynhyrchu a chynhyrchu - Cymwysterau gwyrdd - moesegol - eco. Crëwyd tair swydd ddylunio i raddedigion, a sefydlwyd grŵp llywio ymchwil i ganolbwyntio ar gadwyn gyflenwi diwydiant dillad Bangladeshaidd - gweithwyr proffesiynol yn y Gyfraith, Cyfrifeg, Cyllid, Busnes, Ysgolion Dylunio sy'n ymchwilio i ddiwydiant dilledyn Bangladeshaidd gyda ffocws penodol ar y gyfraith, moesegol. ac agweddau ariannol ar y gadwyn gyflenwi o amgylch y diwydiant dillad.  

Gwobrau


2015 USW - Gwobr Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr  
2014 USW - Gwobr Arwr Di-ildio - Gwobr Staff Profiad Myfyrwyr