Bethan Willicombe BA

Technician Demonstrator (Fashion Design)

​e:BCWillicombe@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 416742 

Meysydd Pwnc Arbenigol

DIWYDIANT DYLUNIO FFASIWN  
Meysydd arbenigedd o fewn  Torri Patrwm, Drapio a Graddio. Llunio Dillad ar lefel Diwydiant a Haute Couture.  

Cymwysterau

BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn 
BTEC ND Dylunio Ffasiwn  

Bywgraffiad

Yna penderfynodd Bethan fynd i fyd gwisgoedd lle bu'n gweithio i Angels the Costumiers, sy'n adnabyddus yn fyd eang fel Cwmni Darparu Gwisgoedd i'r diwydiant adloniant. Unwaith eto, gan ymuno â'u hadran gynhyrchu bu'n gweithio ar wahanol brosiectau ar gyfer Ffilm, Teledu a Theatr.

Gan weithio ochr yn ochr â nifer o ddylunwyr Gwisgoedd a enillodd Oscar megis Sandy Powell, Janty Yates, John Mollo, Deborah Scott a Lindy Hemming datblygodd cariad Bethan at sylw i fanylion. Cafodd gyfle i weithio ar gynyrchiadau anhygoel, Gangs of New York, Enemy at the Gate, The Patriot, Hornblower i enwi dim ond rhai. Bu Bethan yn dylunio'r merched blodau/morwynion ar gyfer priodas Victoria Beckham ac mae'n debyg mai un o'r uchafbwyntiau oedd mesur traed Ioan Gruffydd ar gyfer y gyfres Hornblower!!!

​Ar ôl dychwelyd adref a dechrau teulu, aeth Bethan i mewn i'r sector Addysg Bellach lle mae wrth ei bodd yn trosglwyddo ei sgiliau drwy Dorri Patrwm Creadigol ac adeiladu Dillad. Mae Bethan yn mwynhau diweddaru ei sgiliau er mwyn cadw i fyny â’r diwydiant yn gyson. Mae gweithio gyda myfyrwyr a'u gweld yn datblygu'n ddylunwyr llwyddiannus yn bwysig iawn iddi.


Prosiectau Menter a / neu Gysylltiadau Diwydiannol 

Yn s​eiliedig ar ymarfer - ymchwil dan arweiniad ymarfer
2015 Cysyniad i'r Farchnad - Wedi Cynnal Mewnwelediad Strategol (SIP) - i ffatrïoedd / gweithfeydd melinau tecstilau sy'n ymweld â Dhaka Bangladesh i ddod o hyd i gynhyrchu a sefydlu cysylltiadau â diwydiant a datblygu cysylltiadau rhyngwladol. Gan weithio fel mentor Cynhyrchu i'r cleient Shelim Hussain, MBE i `greu brand Cymraeg newydd gyda moeseg a chynaliadwyedd yn ganolog iddo,` Label Dillad FAIR '. Yr her a osodwyd ar gyfer y myfyrwyr a'r staff oedd briff prosiect ymchwil `PROSIECT X 'i greu'r brand dillad newydd.

Roedd y daith ymchwil astudiaeth maes yn cynnwys staff a myfyrwyr i ymchwilio a dod o hyd i gynhyrchu moesegol yn Dhaka Bangladesh. Mae myfyrwyr yn gweithio yn rhyngddisgyblaethol mewn timau i ddatblygu a chreu'r brand dylunydd Cymraeg newydd, `TYMOR ' a ddatblygwyd o ymchwil marchnad yn nodi bwlch yn y farchnad ar gyfer 35 + o ddefnyddwyr y farchnad. Diweddarodd effaith yr ymchwil wybodaeth mewn technolegau newydd ym maes gweithgynhyrchu a chynhyrchu - Cymwysterau gwyrdd - moesegol - eco.

Crëwyd tair swydd ddylunio i raddedigion, a sefydlwyd grŵp llywio ymchwil i ganolbwyntio ar gadwyn gyflenwi diwydiant dillad Bangladeshaidd - gweithwyr proffesiynol yn y Gyfraith, Cyfrifeg, Cyllid, Busnes, Ysgolion Dylunio sy'n ymchwilio i ddiwydiant dilledyn Bangladeshaidd gyda ffocws penodol ar y gyfraith, moesegol. ac agweddau ariannol ar y gadwyn gyflenwi o amgylch y diwydiant dillad.​

Gwobrau


2015 USW - Gwobr Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr  
2014 USW - Gwobr Arwr Di-ildio - Gwobr Staff Profiad Myfyrwyr