YMGEISIO TRWY CLIRIO: 0300 330 0755

CLIRIO MET CAERDYDD 2021

0300 330 0755

FFONIWCH, SGWRSIO’N FYW NEU GALLWCH GYSYLLTU Â NI TRWY EIN TUDALEN CYFRYNGAU CYMDEITHASOL I DDIOGELU EICH LLE.

Os ydych chi’n dal i geisio sicrhau lle ym Met Caerdydd ar gyfer Medi 2021, cysylltwch â ni ar Sgwrs Fyw, ffoniwch ni ar 0300 330 0755,neu anfonwch neges unongyrchol trwy ein Cyfryngau Cymdeithasol Derbynaidau pwrpasol a byddwn yn hapus i helpu.

Gallwch hefyd Ymgeisio Ar-lein

YMGEISIO AR-LEIN

Ewch i’n tudalennau Llinell Gyngor Clirio i gael yr amseroedd agor diweddaraf i’ch helpu i gadarnhau cynnig sy’n bodoli neu ddod hyd i le ar y cwrs rydych chi eisiau.

LLINELL GYNGOR
CLIRIO

Clearing Advice Line

Siaradwch â'n staff academaidd a'n tîm Derbyniadau am sicrhau lle trwy Glirio ym Met Caerdydd.


EDRYCH AR EIN AMSEROEDD AGORED

CWESTIYNAU CYFFREDIN CLIRIO

Clearing FAQs

Sut mae gwneud cais trwy Glirio? Beth yw Clirio a Mwy neu Addasiad? Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin gorau i'ch helpu chi i'ch tywys trwy'r broses.


DARLLEN CWESTIYNAU CYFFREDIN

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL A SGWRS FYW

Offers on Social Media

Oes well gennych beidio â siarad ar y ffôn? Gallwch gysylltu â ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol a Sgwrs Fyw i wneud cais am le ar gyfer Medi 2021.


DOD O HYD YN FWY

DIWRNOD AGORED BOB DYDD

OPEN DAY EVERY DAY

Mae ‘Diwrnod Agored Bob Dydd’ rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, gofyn am sgwrs un i un gyda thîm cwrs, sgwrsio byw, teithio o amgylch ein neuaddau a mwy.

ARCHWILIWCH NAWR

SGWRSIO Â MYFYRWYR

Student Blogs

Sut brofiad yw astudio ym Met Caerdydd? Sgwrsiwch â'n Llysgenhadon Myfyrwyr i ddarganfod mwy.

SGWRSIO Â MYFYRWYR

LLETY

Clearing Accommodation

Gall ein tîm llety pwrpasol eich helpu i sicrhau lle mewn llety ar y safle neu ar rent preifat.

YMGEISIO AM LETY

FY MHROFIAD
CLIRIO

Biomedical Science Student Blog

Mae Dafydd, myfyriwr Therapi Iaith ac Lleferydd, yn dweud wrthym pam mai dewis astudio Therapi Iaith trwy Clirio oedd y dewis iawn iddo.

DARLLEN MWY

FY MHROFIAD CLIRIO GYDA MARCHNATA FFASIWN

Animation Student Blog

Mae Tegan, myfyriwr Rheoli Marchnata gyda Ffasiwn, yn rhannu ei stori Clirio gyda ni a pham dewis astudio ym Met Caerdydd oedd y penderfyniad cywir

DARLLEN MWY

BLOGIAU MYFYRYWR A GRADDEDIGION

Student and Graduate Blogs

Yn eu geiriau eu hunain. Darganfyddwch fwy am sut beth yw astudio ym Met Caerdydd. O fywyd yng Ngaherdydd, i leoliadau gwaith ac awgrymiadau da.

DARLLENWCH BLOGIAU MYFYRWYR

YMGEISWYR AEDDFED

Mature Applicants

Nid yw hi byth yn rhy hwyr! Darllenwch fwy am sut rydyn ni wedi cefnogi myfyrwyr aeddfed ar ôl dychwelyd i addysg ac i gyflawni eu huchelgeisiau gydol oes trwy astudio ym Met Caerdydd.


YMGEISWYR AEDDFED

ASTUDIO TRWY’R GYMRAEG

ASTUDIO TRWY’R GYMRAEG

Dewch i ddysgu fwy am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ym Met Caerdydd.


ASTUDIO TRWY’R GYMRAEG

LLWYBR SYLFAENOL

Foundation Route

P'un a ydych chi'n dychwelyd i addysg, neu heb y gofynion sydd eu hangen i fynd i mewn i flwyddyn un o'r radd o'ch dewis - yna gallai llwybr sylfaen fod ar eich cyfer chi.


LLWYBR SYLFAENOL

PRIFYSGOL Y FLWYDDYN YNG NGHYMRU 2021

ASTUDIO GRADD PRIFYSGOL YNG NGHAERDYDD.
YMGEISIO TRWY UCAS CLIRIO 2021.