Apply through Clearing: 0300 330 0755

CLIRIO MET CAERDYDD 2020

0300 330 0755

BETH AM EIN FFONIO NI, SGWRSIO’N FYW NEU GALLWCH GYSYLLTU GYDA NI AR EIN CYFRYNGAU CYMDEITHASOL I SICRHAU EICH LLE

Os ydych chi'n dal i geisio sicrhau eich lle ym Met Caerdydd ar gyfer mis Medi 2020, nid oes angen i chi aros tan Ddiwrnod Canlyniadau! Cysylltwch â ni ar Sgwrs Fyw, ffoniwch 0300 330 0755, neu gallwch anfon neges i ni trwy ein Trydar Derbyniadau a byddwn yn hapus i helpu.

Gallwch hefyd wneud cais ar-lein yn uniongyrchol i’n tîm Derbyn o fis Gorffennaf.

I’r rhai sy’n aros ar ganlyniadau, bydd ein tîm Linell Gynghori Clirio a Sgwrs Fyw ar gael 8am ddydd Iau 13eg Awst i’ch helpu i gadarnhau cynnig sy’n bodoli neu ddod o hyd i le ar y cwrs rydych chi eisiau.

LLINELL GYNGOR
CLIRIO

Clearing Advice Line

Siaradwch â'n staff academaidd a'n tîm Derbyniadau am sicrhau lle trwy Glirio ym Met Caerdydd.


EDRYCH AR EIN AMSEROEDD AGORED

CWESTIYNAU CYFFREDIN CLIRIO

Clearing FAQs

Sut mae gwneud cais trwy Glirio? Beth yw Clirio a Mwy neu Addasiad? Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin gorau i'ch helpu chi i'ch tywys trwy'r broses.


DARLLEN CWESTIYNAU CYFFREDIN

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL A SGWRS FYW

Offers on Social Media

Well gennych beidio siarad ar y ffôn? Gallwch gysylltu â ni ar sgwrs Fyw trwy ein Cyfryngau cymdeithasol i wneud cais ar gyfer Medi 2020.


I DDARGANFOD MWY

DIWRNOD AGORED RHITHWIR

Darganfyddwch fwy am eich diddordebau cwrs a mynd ar daith rithwir o'n llety a'n cyfleusterau ar unrhyw adeg.

ARCHWILIO NAWR

SGWRSIO Â MYFYRWYR

Student Blogs

Sut brofiad yw astudio ym Met Caerdydd? Sgwrsiwch â'n Llysgenhadon Myfyrwyr i ddarganfod mwy.

SGWRSIO Â MYFYRWYR

LLETY

Clearing Accommodation

Gall ein tîm llety pwrpasol eich helpu i sicrhau lle mewn llety ar y safle neu ar rent preifat.

YMGEISIO AM LETY

YMGEISWYR AEDDFED

Mature Applicants

Nid yw hi byth yn rhy hwyr! Darllenwch fwy am sut rydyn ni wedi cefnogi myfyrwyr aeddfed ar ôl dychwelyd i addysg ac i gyflawni eu huchelgeisiau gydol oes trwy astudio ym Met Caerdydd.


YMGEISWYR AEDDFED

ASTUDIO TRWY’R GYMRAEG

ASTUDIO TRWY’R GYMRAEG

Dewch i ddysgu fwy am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ym Met Caerdydd.


ASTUDIO TRWY’R GYMRAEG

LLWYBR SYLFAENOL

Foundation Route

P'un a ydych chi'n dychwelyd i addysg, neu heb y gofynion sydd eu hangen i fynd i mewn i flwyddyn un o'r radd o'ch dewis - yna gallai llwybr sylfaen fod ar eich cyfer chi.


LLWYBR SYLFAENOL

PAM DEWIS MET CAERDYDD?