YMGEISIO TRWY CLIRIO: 0300 330 0755

Diwrnodau Agored Clirio, Teithiau Campws a Gweminarau

​​​​​
 

Ymweld â Ni – Teithiau Campws Clirio

Pryd? Gorffennaf 31ain, 16eg, 17eg a 21ain Awst 2024.
Yn rhedeg rhwng 10yb a 2yp

Mae’r digwyddiadau hyn wedi’u hanelu at y rhai sy’n edrych i sicrhau lle ym Met Caerdydd drwy Glirio ac a hoffai ymweld â’r campws cyn dechrau gyda ni ym mis Medi. Bydd ein Tîm Digwyddiadau Recriwtio Myfyrwyr wrth law i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych a chael eich cefnogi gan ein llysgenhadon myfyrwyr a fydd yn mynd â chi ar daith dywys o amgylch y campws.

ARCHEBWCH EICH LLE

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, cysylltwch â ni yn opendays@cardiffmet.ac.uk.

 

Cymorth Clirio - Gweminarau

Pryd? TBC​​​ - Dyddiadau amrywiol

Oes gennych chi rai cwestiynau am Glirio neu beth i'w ddisgwyl ar ddiwrnod canlyniadau? Angen mwy o wybodaeth am gyllid myfyrwyr, llety neu lwybrau mynediad gwahanol? Byddwn yn cynnal cyfres o weminarau ym mis Gorffennaf ac Awst, gan gynnig arweiniad ar yr hyn i'w ddisgwyl nesaf, awgrymiadau da ar sut i baratoi ar gyfer dechrau yn y brifysgol ac ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych am ymuno â Met Caerdydd trwy'r system Glirio​​.

ARCHEBWCH EICH LLE