YMGEISIO TRWY CLIRIO: 0300 330 0755

Llinell Gyngor Clirio

Mae Llinell Gyngor Clirio Met Caerdydd NAWR AR AGOR ac mae ein tîm ar gael i’ch helpu i sicrhau lle. Gallwch ffonio 0300 330 0755 neu Sgwrsio’n Fyw ar-lein.

Amseroedd Agor Llinell Gyngor Clirio

Mae ein tîm o staff llinell gyngor ac academyddion ar gael ar yr adegau canlynol, i sgwrsio trwy’r opsiynau sydd ar gael i chi.

Gorffennaf 5ydd - 17eg Awst 2022: Dydd Llun - Dydd Iau: 8:30am - 5pm. Dydd Gwener tan 4:30pm.

Dydd Iau 18fed Awst 2022 (Diwrnod Canlyniadau Safon Uwch): 8:30am - 6:30pm

Dydd Gwener 19eg Awst 2022: 8:30am - 6pm

Dydd Sadwrn 20fed Awst 2022: 9am - 3pm

Dydd Sul 21ain Awst 2022: 10am - 3pm

Dydd Llun 22ain Awst 2022 - ymlaen: Dydd Llun - Dydd Iau: 8.30am - 5pm. Dydd Gwener tan 4:30pm.

Allan o Oriau

Os ydych chi am gysylltu â ni y tu allan i’r oriau hyn, neu os na allwch fynd trwodd ar y ffôn, gallwch wneud cais ar-lein trwy lenwi ein ffurflen gais clirio ar-lein. Gallwch hefyd anfon e-bost atom ar askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu anfonwch neges uniongyrchol atom ar ein Trydar Derbyniadau (@CMetAdmissions) a bydd aelod o’r tîm yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys amlinelliad byr o’r cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo, eich cymwysterau academaidd, ynghyd â’ch manylion cyswllt llawn, gan gynnwys e-bost dilys a rhif ffôn cyswllt.

Sylwch: Byddwn yn ymdrechu bob amser i ymateb i’ch e-bost, neges cyfryngau cymdeithasol neu ymholiad ffôn o fewn 24 awr. Fodd bynnag, ar brydiau efallai y bydd angen i ni atgyfeirio ymgeisydd am benderfyniad academaidd a allai gymryd mwy o amser.​​