YMGEISIO TRWY CLIRIO: 0300 330 0755

Cwestiynau Cyffredin Clirio

Gall Clirio fod yn amser dryslyd a llawn straen i fyfyrwyr (a rhieni!), yn enwedig os nad yw canlyniadau arholiadau yn dilyn y cynllun. Isod rydym wedi ateb nifer o gwestiynau cyffredin a gawn gan fyfyrwyr bob blwyddyn.

Fodd bynnag os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, gallwch ein ffonio ar 0300 330 0755, cael Sgwrs Fyw gyda ni, neu e-bostio askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Gallwch hefyd ymweld â gwefan UCAS am ragor o wybodaeth am y broses Glirio.


Gwneud Cais Trwy Glirio


Clearing Plus


Wedi cael cynnig lle ym Met Caerdydd trwy Glirio?


Yn methu â dod o hyd i'ch cwestiwn clirio uchod? Mae croeso i chi gysylltu â ni ar y Llinell Ffôn Cyngor Clirio: 0300 330 0755, trwy Sgwrs Fyw, e-bost: askadmissions@cardiffmet.ac.uk.