Skip to main content
Dr Wenshu Zhang

Dr Wenshu Zhang

Darlithydd mewn Datblygu Gemau Cyfrifiadurol

Adran: Adran Cyfrifiadureg

Rhif/lleoliad swyddfa: Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost: WZhang@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Derbyniodd Wenshu Zhang ei BS a’i MS mewn Cyfrifiadureg a Thechnoleg gan Brifysgol Gwyddoniaeth Electroneg a Thechnoleg Tsieina, a’r Ph.D. mewn animeiddio cyfrifiadurol o'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Animeiddio Cyfrifiaduron, Prifysgol Bournemouth, y DU. Roedd yn gymrawd ymchwil ym maes Gwyddor Môr a Daear, Prifysgol Southampton, y DU cyn ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd fel darlithydd. 

Addysgu.

CIS5012 Datblygu Peiriant Gêm - Arweinydd Modiwl

CIS5013 Graffeg Cyfrifiadurol Amser Real - Arweinydd Modiwl

CIS5014 Cyflwyniad i Ddylunio Lefel a Chreu Asedau Gêm - Arweinydd Modiwl

CIS6015 Creu Bydoedd Rhithiol ar yr Uned Prosesu Graffeg- Staff Addysgu Modiwl

Goruchwyliwr prosiect traethawd hir israddedig

Ymchwil

Ionawr 2021 - Ymchwil Cyfredol, AI robotics for fine art creation, cydweithredu â Shenzhen Lingtu Innovation Technology Co, Ltd, Rhaglen Mewnwelediad Strategol (SIP) (wedi'i hariannu gan RIS Met Caerdydd ac Academiau Byd-eang), PI, £2500

Mawrth 2020 - Ebrill 2020, Virtual/Augmented Reality Research and Design, cydweithrediad â Barclays Eagle Lab Caerdydd, Rhaglen Mewnwelediad Strategol (RhMS (wedi'i hariannu gan HEFW), PI, £2500

Ionawr 2018 - Ionawr, Does developmental plasticity influence speciation?, Prifysgol Southampton, Cymrawd Ymchwil mewn Gweledigaeth Gyfrifiadurol, wedi'i ariannu gan grant mawr NERC (NE / P019269 / 1)

Mawrth 2017 - Gorffennaf 2017, Image to 3D Avatar, cydweithrediad â Phrifysgol Zhejiang, Ysgolhaig sy'n Ymweld, wedi'i ariannu gan AniNex Project (EU-FP7-IRSES)

Mawrth 2015 - Rhagfyr 2016, The Dr. Inventor, Canolfan Genedlaethol Animeiddio Cyfrifiaduron, Prifysgol Bournemouth, Cynorthwyydd Ymchwil, wedi'i ariannu gan Weithgaredd TGCh (FP7-ICT-2013.8.1)

Ebrill 2013 - Tachwedd 2017,Hairstyle Modelling Based on A Single Image, Canolfan Genedlaethol Animeiddio Cyfrifiaduron, Prifysgol Bournemouth, prosiect ymchwil PhD

Ionawr 2010 - Mehefin 2013, The design and analysis of Memristor Memristor, Prifysgol Gwyddoniaeth Electronig a Thechnoleg Tsieina, prosiect ymchwil MSc

Cyhoeddiadau allweddol

W. Zhang, T. Ezard, A. Searle-Barnes, A. Brombacher, O. Katsamenis a M. Nixon, "Towards Understanding Speciation By Automated Extraction And Description Of 3d Foraminifera Stacks," 2020 IEEE Southwest Symposium on Image Analysis and Interpretation (SSIAI), Albuquerque, NM, USA, 2020, pp. 30-33, doi: 10.1109/SSIAI49293.2020.9094611.

Cao, X., Guo, S., Lin, J., Zhang, W. a Liao, M., 2020. Online tracking of ants based on deep association metrics: method, dataset and evaluation. Pattern Recognition, p.107233.

Wenshu Zhang, Anieke Brombacher, Alex Searle-Barnes, Thomas HG Ezards, Mark S. Nixon, Deall Genetig Amrywio drwy ddefnyddio Awtomataidd Mesur Shape o CT-sganio Image Staciau, Y 7fed Tomograffeg blynyddol ar gyfer Gwyddonol Hyrwyddo (Tosca) symposiwm, sesiwn poster, Southampton, DU, Medi 12-13, 2019

Wenshu Zhang, Anieke Brombacher, Alex Searle-Barnes, Thomas HG Ezards, Mark S. Nixon, Understanding Genetic Variation by Using Automated Measurement of Shape, BMVA technical meeting: Visual Image Interpretation in Humans and Machines: Machines that see like us, sesiwn boster, Llundain, y DU, Ebrill 10, 2019

Anieke Brombacher, Alex Searle-Barnes, Wenshu Zhang, Paul A. Wilson, Thomas HG Ezards, Does Developmental Plasticity Influence Speciation? Using High-Resolution CT Scanning To Quantify Ontogenetic Trajectories In Planktonic Foraminifera Before, During And After Speciation, The Geological Society of America Annual Meeting 2018, Indianapolis, Indiana,, UDA, Tachwedd 4-7, 2018

Zhang, Wenshu. "Hairstyle modelling based on a single image." Traethawd PhD., Prifysgol Bournemouth, 2018

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Adolygydd a Phwyllgor Rhaglen 34ain Cynhadledd Ryngwladol ar Animeiddio Cyfrifiaduron ac Asiantau Cymdeithasol (CASA 2021), http://casa2021.ca/

Golygydd Gwadd, Y Llythyrau Cydnabod Patrwm Rhifyn Arbennig ar: Dysgu Cynrychiolaeth Aml-olygfa a Chynrychiolaeth Gwybodaeth Aml-foddol (MVRLMMIR), 2021, https://www.journals.elsevier.com/pattern-recognition-letters/call-for-papers/multi-view-representation-learning

Pwyllgor Rhaglen yr 8fed Gynhadledd Ryngwladol ar Wybodaeth a Cheisiadau Robot, Prifysgol Metropolitan Caerdydd (2020), http://rita2020.org

Adolygydd a Phwyllgor Rhaglen 33ain Cynhadledd Ryngwladol ar Animeiddio Cyfrifiaduron ac Asiantau Cymdeithasol (CASA 2020), http://casa2020.ca/

Adolygydd Multimedia Tools and Applications, er 2020

Aelod, Cymdeithas Gweledigaeth Peiriant Prydain a'r Gymdeithas Cydnabod Patrwm, er 2019

Aelod, Cymdeithas Ryngwladol Cydnabod Patrwm, ers 2019

Dolenni allanol