Dr Thanuja Mallikarachchi

Dr Thanuja Mallikarachchi

Darlithydd mewn Gwyddor Data a Gwybodeg

Adran: Adran Cyfrifiadura Gymhwysol a Pheirianneg

Rhif/lleoliad swyddfa: Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost: tmallikarachchi@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Derbyniodd Thanuja Mallikarachchi (S'12-M'17) ei gradd B.Sc.  (Eng.) gydag anrhydedd mewn Peirianneg Electroneg a Thelathrebu o Brifysgol Moratuwa, Sri Lanka yn 2011. Rhwng 2011 a 2013, roedd yn Uwch Beiriannydd yn Virtusa (pvt) Ltd., Colombo, Sri Lanka. Derbyniodd ei Ph.D. mewn Peirianneg Electroneg o'r Ganolfan Prosesu Gweledigaeth, Lleferydd a Signalau (CVSSP) ym Mhrifysgol Surrey, y Deyrnas Unedig, yn 2017. Rhwng 2017 a 2018, roedd yn Gymrawd Ymchwil mewn Cyfathrebu Amlgyfrwng yn CVSSP. Ar hyn o bryd, mae'n Ddarlithydd mewn Gwyddor Data a Gwybodeg yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Adran Cyfrifiadura Gymhwysol a Pheirianneg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Caerdydd, y Deyrnas Unedig.

Ei ddiddordebau ymchwil yw codio fideo a chyfathrebu, prosesu amlgyfrwng, gweledigaeth gyfrifiadurol, ystum dynol a chydnabod gweithredu, dysgu peirianyddol a’r Rhyngrwyd Pethau. 

Addysgu.

Ymchwil

Prosiectau ymchwil a menter:

Enw'r prosiect: Algorithmau casglu data ystumiau dynol a dysgu peiriannau ar gyfer cydnabod gweithredu, mewn cydweithrediad ag Agile Kinetic LTD, UK (2021 - 2022)
Rôl: Prif Ymchwilydd
Ffynhonnell y cyllid: Smart Partnership, Busnes Cymru

Enw'r prosiect: Amcangyfrif ystum dynol a chydnabod gweithredu ar gyfer cymwysiadau gwyddor bywyd, mewn cydweithrediad â Instructor Guru LTD, UK (2020)
Rôl: Prif Ymchwilydd
Ffynhonnell y cyllid: Partneriaeth Smart Cymru, Busnes Cymru

Enw'r prosiect: Amcangyfrif ystumiau dynol a chydnabod gweithredu, mewn cydweithrediad â Hyfforddwr Guru LTD, DU (2019-2020)
Rôl: Prif Ymchwilydd
Ffynhonnell y cyllid: Rhaglen Mewnwelediad Strategol (RhMS) HEFCW 

Enw'r prosiect: Trosglwyddiad cyfryngau amser real ar gyfer systemau ymreolaethol mewn cydweithrediad ag AiDrivers LTD, UK (2019-2020)
Rôl: Prif Ymchwilydd
Ffynhonnell y cyllid: Rhaglen Mewnwelediad Strategol (RhMS) HEFCW 

Enw'r prosiect: CONTENT4-ALL (2017-2018): Creu Cynnwys wedi'i Bersonoli ar gyfer y Gymuned Fyddar mewn Marchnad Sengl Ddigidol Gysylltiedig 
Rôl: Cydymaith Ymchwil
Ffynhonnell y Cyllid: EU H2020

Enw'r prosiect: Carfan ICURe 6 (2016)
Rôl: Ymchwilydd
Ffynhonnell y Cyllid: SETSquared 

Enw'r prosiect: ACTION-TV (2013 - 2017): Cynhyrchu a dosbarthu cynnwys sy’n ymwybodol o rhyngweithio ddefnyddwyr ar gyfer teledu cymdeithasol y genhedlaeth nesaf
Rôl: Ymchwilydd
Ffynhonnell y Cyllid: FP7 YR UE


Diddordebau a gweithgareddau ymchwil:

Gwelliannau effeithlonrwydd codio mewn algorithmau codio fideo a strategaethau optimeiddio ar gyfer amgodio a datgodio fideo cyflym, effeithlon o ran ynni. 

Defnyddio algorithmau dysgu peirianyddol ar gyfer amgodio fideo cyflym ac algorithmau trawsosod.

Strategaethau darogan, modelu a gwella Ansawdd Profiad (AP) ar gyfer codio fideo a systemau cyfathrebu. 

Cynnwys fideo, rhwydwaith, dyfais defnyddiwr terfynol a systemau amgodio fideo, trawsosod, cyfathrebu a datgodio sy'n ymwybodol o AP ar gyfer cymwysiadau amlgyfrwng rhyngweithiol.

Golwg gyfrifiadurol, ac algorithmau dysgu peirianyddol ar gyfer ystumiau dynol, adnabod gweithredu ar gyfer cymwysiadau mewn roboteg, gwyddorau iechyd, a rhyngweithio cyfrifiadurol dynol.

Casglu data, cyfathrebu a delweddu dyfeisiau Rhyngrwyd pethau (RhP), protocolau RhP (ee LoRAWAN) a chymwysiadau RhP

Cyhoeddiadau allweddol

Cyfnodolion 

D. García-Lucas, G. Cebrián-Márquez, A.J. Díaz-Honrubia, T. Mallikarachchi , P. Cuenca, "Cost-efficient HEVC-based quadtree splitting (HEQUS) for VVC Video Transcoding", Signal Processing: Image Communication, cyf. 94, Chwefror 2021. 

T. Mallikarachchi , D. Talagala, D, H. Kodikara Arachchi, C. Hewage, A. Fernando,  "A Decoding-Complexity and Rate-Controlled Video-Coding Algorithm for HEVC", MDPI Future Internet 2020,12(7), 120. 

E. Erabadda, T. Mallikarachchi, G. Kulupana, A. Fernando, "iCUS: Intelligent CU Size Selectionfor HEVC Inter Prediction", IEEE Access, 8, tt.141143-141158, 2020. 

E. Erabadda, T. Mallikarachchi , C. Hewage, A. Fernando, "Quality of Experience (QoE)-Aware Fast Coding Unit Size Selection for HEVC Intra-prediction", MDPI Future Internet, Cyf. 11, Rhif 8, 2019. 

T. Mallikarachchi, D.S. Talagala, A. Fernando, H. Kodikara Arachchi,  "Decoding-Complexity-Aware HEVC Encoding Using a Decoding-Complexity-Rate-Distortion Model", Trafodion IEEE ar Electroneg Defnyddwyr, cyf. 64, rhif. 1, Chwefror 2018, tt. 35 - 43. 

T. Mallikarachchi, D.S. Talagala, A. Fernando, H. Kodikara Arachchi,  "Content-Adaptive Feature-Based CU Size Prediction for Fast Low-Delay Video Encoding in HEVC", Trafodion IEEE ar Gylchedau a Systemau ar gyfer Technoleg Fideo, cyf. 28, rhif. 3, Mawrth 2018, tt. 693 - 705. 

 

Cynadleddau 

D. García-Lucas, G. Cebrián-Márquez, A. J. Díaz-Honrubia, T. Mallikarachchi a P. Cuenca, "Efficient HEVC-TO-VVC Transcoder Based on a Bayesian Classifier for the First Quadtree Depth Level", yng Nghynhadledd Ryngwladol IEEE ar Brosesu Delweddau, Emiradau Arabaidd Unedig, 25-28, Hydref. .2020. 

E. Erabadda, T. Mallikarachchi , G. Kulupana, A. Fernando, "Virtual Frames as Long-Term Reference Frames for HEVC Inter-Prediction", yng Nghynhadledd Ryngwladol IEEE ar Electronig Defnyddwyr (ICCE), Las Vegas, UDA, Ionawr, 2020. 

E. Erabadda, T. Mallikarachchi , G. Kulupana, A. Fernando,  "Fast CU Size Decisions for HEVC Inter-Prediction Using Support Vector Machines", yn 27ain Cynhadledd Prosesu Arwyddion Ewropeaidd (EUSIPCO), Sbaen, 2-9 Medi,. 2019. 

S. Rakngan, T. Mallikarachchi , A. Fernando,  "An Adaptive Video Streaming Framework for Scalable HEVC (SHVC) Standard", yng Nghynhadledd Ryngwladol IEEE ar Electronig Defnyddwyr (ICCE), Las Vegas, UDA, 11-13 Ionawr, 2019. 

E. Erabadda, T. Mallikarachchi , G. Kulupana, A. Fernando, "Content Adaptive Fast CU Size Selection for HEVC Intra-Prediction", yng Nghynhadledd Ryngwladol IEEE ar Electronig Defnyddwyr (ICCE), Las Vegas, UDA, 11-13 Ionawr , 2019. 

E. Erabadda, T. Mallikarachchi , G. Kulupana, A. Fernando, "Machine Learning Approaches for Intra-Prediction in HEVC", yng Nghynhadledd Fyd-eang IEEE ar Electroneg Defnyddwyr (GCCE), Nara, Japan, 9-12 Hydref, 2018. 

T. Mallikarachchi, D.S. Talagala, A. Fernando, H. Kodikara Arachchi,  "Decoding Complexity-Aware, Rate, Distortion Optimized HEVC Video", yng Nghynhadledd Ryngwladol IEEE ar Electronig Defnyddwyr (ICCE), Las Vegas, UDA, 12-14 Ionawr, 2018. 

T. Mallikarachchi, D.S. Talagala, A. Fernando, H. Kodikara Arachchi,  "A Feature Based Complexity Model for Decoder Complexity Optimized HEVC Video Encoding", yng Nghynhadledd Ryngwladol IEEE ar Electronig Defnyddwyr (ICCE), Las Vegas, UDA, 8-10 Ionawr, 2017. 

T. Mallikarachchi, D.S. Talagala, A. Fernando, H. Kodikara Arachchi, "Decoder Energy-Aware Intra-Coded HEVC Bit Stream Generation", yng Nghynhadledd Ryngwladol IEEE ar Amlgyfrwng ac Expo (ICME), Seatle, UDA, 11-15 Gorffennaf, 2016. 

T. Mallikarachchi, D.S. Talagala, A. Fernando, H. Kodikara Arachchi,  "CTU Level Decoder Energy Consumption Modelling for Decoder Energy-Aware HEVC Encoding", yng Nghynhadledd Ryngwladol IEEE ar Electroneg Defnyddwyr (ICCE), Las Vegas, UDA, 8-11 Ionawr 2016. 

T. Mallikarachchi , A. Fernando, H. Kodikara Arachchi, "Fast Coding Unit Size Selection for HEVC Inter Prediction",, yng Nghynhadledd Ryngwladol IEEE ar Electroneg Defnyddwyr (ICCE), Las Vegas, UDA, 9-12 Ionawr 2015. 

R. Perera, A. Fernando, T. Mallikarachchi , H. Kodikara Arachchi (Univ o Surrey, y DU), a Mahsa Pourazad (UBC, Canada), "QoE Aware Resource Allocation for Video Communications over LTE Based Mobile Networks", yn Rhyngwladol Cynhadledd ar Rwydweithio Heterogenaidd ar gyfer Ansawdd, Dibynadwyedd, Diogelwch a Chadernid, Gwlad Groeg, Awst 2014. 

T. Mallikarachchi, A. Fernando, H. Kodikara Arachchi, "Effective Coding Unit Size Decision Based on Motion Homogeneity Classification for HEVC Inter Prediction", yng Nghynhadledd Ryngwladol IEEE ar Brosesu Delweddau, Paris, Ffrainc, 27-30 Hydref 2014. 

T. Mallikarachchi , A. Fernando, H. Kodikara Arachchi, "Efficient Coding Unit Size Selection Based on Texture Analysis for HEVC Intra Prediction", yng Nghynhadledd Ryngwladol IEEE ar Amlgyfrwng ac Expo, Chengdu, China, 14-18 Gorffennaf 2014. 

T. Mallikarachchi , T. Bandaragoda, C. Dilhari, C. Kumarasinghe, J. Samarawickram, A. Pasqual, "Multiple Objects Tracking with a Surveillance Camera System", yn nhrafodion yr 17 eg Symposiwm Ymchwil Blynyddol, Prifysgol Moratuwa, Sri Lanka, Rhagfyr 2011 

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Adolygydd ar gyfer y cyfnodolion: IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Signal, Image and Video Processing, IEEE Access, Journal of supercomputing, MDPI Future Internet.

Golygydd: MDPI Future internet special issue journal on "Multimedia communication in 6G and beyond"

Cyd-arweinydd: Cybersecurity, Information Networks Centre (CINC)

Aelod o'r pwyllgor technegol: yng ngrŵp Prosesu Fideo a Arwydd Sain Cymdeithas Technoleg Defnyddwyr IEEE

Dolenni allanol