Dr Paul Jenkins

Dr Paul Jenkins

Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg

Adran: Adran Cyfrifiadureg

Rhif/lleoliad swyddfa: Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost: Pjenkins2@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Rwy'n Gymrawd Ymchwil Gwadd ym Mhrifysgol Portsmouth a chyn Bennaeth Adran Technoleg Gwybodaeth yn Ysgol Amddiffyn Systemau Cyfathrebu a Gwybodaeth, y Weinyddiaeth Amddiffyn, y DU, lle roeddwn i'n gyfrifol am hyfforddiant TGCh a Pheirianneg personél milwrol i lefel gradd. Enillais PhD ym 1988, mewn Peirianneg (Mathemateg Gymhwysol a Chyfrifiadura) o Brifysgol Caerdydd, y DU. Rwyf wedi gweithio i Brifysgol Morgannwg fel Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadura, ac yna cyfnod fel Rheolwr Asesu Ansawdd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Ymunais â'r Weinyddiaeth Amddiffyn, y DU yn 2008 fel Pennaeth Systemau Gwybodaeth (DCCIS), yna Dirprwy Bennaeth y Gyfadran TGCh (DSCIS) ac yn olaf Pennaeth yr Adran TG.

Addysgu.

Rwyf wedi dysgu Peirianneg Meddalwedd ar lawer o gyrsiau gradd ac ôl-raddedig yn yr holl sefydliadau rydw i wedi'u gweithio.  Yn ogystal, rwyf wedi dysgu Rheoli Prosiectau ar gynlluniau MBA mewn Prifysgol yn Llundain.

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys Rhesymeg Niwlog, Diogelwch Cyfrifiaduron, Peirianneg Meddalwedd, Fforensig, Data Mawr, Cyfrifiadura Cwmwl a Rhyngrwyd Pethau.

Cyhoeddiadau allweddol

A computational intelligence enabled honeypot for chasing ghosts in the wires
N Naik, P Jenkins, N Savage, L Yang
Complex & Intelligent Systems 7 (1), 477-494

D-FRI-Honeypot: A secure sting operation for hacking the hackers using dynamic fuzzy rule interpolation
N Naik, C Shang, P Jenkins, Q Shen
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence 

Building a cognizant honeypot for detecting active fingerprinting attacks using dynamic fuzzy rule interpolation
N Naik, C Shang, P Jenkins, Q Shen
Expert Systems, e12557 

Embedded YARA rules: strengthening YARA rules utilising fuzzy hashing and fuzzy rules for malware analysis
N Naik, P Jenkins, N Savage, L Yang, T Boongoen, N Iam-On, K Naik, ...
Complex & Intelligent Systems 7 (2), 687-702 

Fuzzy-import hashing: A static analysis technique for malware detection
N Naik, P Jenkins, N Savage, L Yang, T Boongoen, N Iam-On
Forensic Science International: Ymchwiliad Digidol 37, 301139 

Small scale mobile energy management system using Raspberry Pi and Python
D Ball, N Naik, P Jenkins 2017 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information …

Governing principles of self-sovereign identity applied to blockchain enabled privacy preserving identity management systems
N Naik, P Jenkins
Symposiwm Rhyngwladol IEEE 2020 ar Beirianneg Systemau (ISSE), 1-6 

Fuzzy hashing aided enhanced YARA rules for malware triaging
N Naik, P Jenkins, N Savage, L Yang, K Naik, J Song, T Boongoen, ...
2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 1138-1145 

Your identity is yours: Take back control of your identity using GDPR compatible self-sovereign identity
N Naik, P Jenkins
2020 7th International Conference on Behavioural and Social Computing (BESC)

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Cynghorydd Academaidd Prifysgol John Moore Lerpwl, ar raglenni MSc (Cyfathrebu Di-wifr, a Systemau Gwreiddio a Dylunio IC) i'w rhyddfreinio i goleg yn Sri Lanka.

Cymrawd Ymchwil Gwadd ym Mhrifysgol Portsmouth, yn yr Ysgol Cyfrifiadura a Pheirianneg.

Trysorydd, BCS Dorset.

Dolenni allanol

Trysorydd Cymdeithas Gyfrifiaduron Prydain (Cangen Dorset).