Skip to main content

Dr Panicos Georghiades

Uwch Ddarlithydd mewn Amlgyfrwng

Adran: Adran Cyfrifiadura Gymhwysol a Pheirianneg

Rhif/lleoliad swyddfa: Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost: pgeorghiades@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Mae cymwysterau academaidd Panicos yn cynnwys PhD mewn Amlgyfrwng, gradd Meistr mewn Systemau Gwybodaeth Reoli, Diploma Ôl-raddedig mewn Rheoli Diwydiannol a Thechnolegol a BSc mewn Peirianneg Sifil. Yn ogystal â darlithio mae ei brofiad gwaith yn amrywio o raglennu cyfrifiadurol ac ymgynghori i newyddiaduraeth gyfrifiadurol ac amlgyfrwng a datblygu cynnyrch gwe. Yn ei amser hamdden mae’n mwynhau cyfansoddi cerddoriaeth electronig, seryddiaeth ac athroniaeth.

Addysgu.

Mae Panicos wedi dysgu ar ystod o fodiwlau israddedig ac ôl-raddedig ar MBA UWIC, Ysgol Reoli Caerdydd ac Ysgol Dechnolegau Caerdydd gan gynnwys Amlgyfrwng, Systemau Gwybodaeth a Datblygu Gwe ac mae wedi goruchwylio nifer o draethodau hir myfyrwyr trwy gydol ei yrfa academaidd.

Ymchwil

Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys asesu myfyrwyr ac adborth amlgyfrwng, presenoldeb a pherfformiad myfyrwyr, tablau cynghrair prifysgolion, uno cwmnïau a marchnata ar-lein.

Cyhoeddiadau allweddol

GWERSLYFR

Jacobs, G., Georghiades, P, (1991). "Music and New Technology, The MIDI Connection" Sigma Press – Wiley

 

PAPURAU MEWN CYFNODOLION

Morgan B., Georghiades P (2016 'Mergers in Higher Education: is size a good reason to merge?' Advances in Management and Informatics, 1 (2), pp.35-50

Jones, N., Gunson, J.T., Georghiades, P., Video casting of student feedback, Presented at "e-Assessment in Practice Symposium, Cranfield University,  10-11 Tach 2010

Jones, N., Georghiades, P., & Gunson, J. (2012). Student feedback via screen capture digital video: Stimulating student's modified action. Higher Education, 64, 593-607. doi: 10.1007/s10734-012-9514-7

Georgiades P., DuPreez, J., Dowsland, W. a Simintiras, CA. (2000) "Attitudes toward On-line Purchase behaviour: Comparing Academics,
Students and Others", Trafodion Cynhadledd Marchnata Amlddiwylliannol 2000, Medi 17-20, Hong Kong.

Rose, MB, Georghiades, PA a Dowsland, WB (1985), A Computer Program for Urology. British Journal of Urology, 57:

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Dolenni allanol