Skip to main content
Mohammad Haseeb Zafar

Dr Mohammad Haseeb Zafar

Uwch Ddarlithydd mewn Diogelwch Cyfrifiaduron

Adran: Adran Cyfrifiadureg

Rhif/lleoliad swyddfa: Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost: mhzafar@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

​Mae Mohammad Haseeb Zafar yn Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Dechnolegau ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, Caerdydd. Cyn hyn roedd yn Athro yn y Gyfadran Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth ym Mhrifysgol King Abdulaziz, Jeddah, Teyrnas Saudi Arabia. Gwasanaethodd fel Pennaeth y Pwyllgor Ôl-raddedig ac arweiniodd ar yr holl faterion sy'n gysylltiedig â hyrwyddo astudiaethau ôl-raddedig ac ymchwil yn yr adran. Cafodd grantiau ymchwil ar IoT a 5G Networks gan Ddeoniaeth Ymchwil Wyddonol, y Weinyddiaeth Addysg. 

Roedd hefyd yn Athro yn y Gyfadran Peirianneg Drydanol a Chyfrifiadurol ym Mhrifysgol Peirianneg a Thechnoleg, Peshawar, Pacistan. Gwasanaethodd fel Ysgrifennydd Bwrdd Astudiaethau Uwch ac Ymchwil ac arweiniodd ar bob mater sy'n gysylltiedig â hyrwyddo astudiaethau ôl-raddedig ac ymchwil yn y Brifysgol.

Roedd yn Ymchwilydd Gwadd yn y Ganolfan Cyfathrebu Dynamig Deallus ym Mhrifysgol Strathclyde, Glasgow, y DU. Yn flaenorol, rhwng Medi 2011 ac Awst 2012 roedd yn Ymchwilydd Ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Strathclyde lle bu’n ymwneud â phrosiect 1.3M £ a ddyfarnwyd gan y Bwrdd Strategaeth Technoleg (TSB) ar Recordio Electronig Anifeiliaid, Trosglwyddo a Synthesis (ALERTS) gan ddefnyddio WSN. Enillodd ei radd PhD mewn Peirianneg Electronig a Thrydanol (EEE) o Brifysgol Strathclyde yn 2009. 

Rhwng Ebrill 2006 a Thachwedd 2009, derbyniodd wobr cronfa ymchwil gan Brifysgol Peirianneg a Thechnoleg ac ysgoloriaeth ymchwil fawreddog gan Brifysgol Strathclyde. Enillodd ei radd Meistr mewn Peirianneg Drydanol a Chyfrifiadurol o Brifysgol George Washington, Washington DC, UDA yn 2003. Rhwng Medi 2001 ac Ionawr 2003, roedd yn weithiwr parhaol rhan amser yn ECE Labs. Cyn ymuno â Phrifysgol George Washington, roedd yn Beiriannydd Gweithredol yn SIEMENS Pakistan lle bu’n ymwneud yn weithredol â chynllunio technegol, peirianneg a chyfluniad amrywiol gynhyrchion a systemau. Enillodd ei radd Baglor mewn Peirianneg Drydanol gydag Anrhydedd a rhagoriaeth o UET Peshawar ym 1996.

Addysgu.

​Addysgir yn dilyn cyrsiau israddedig / graddedig: 

• Rhaglennu Cyfrifiadurol mewn C ++

• Cyfathrebu Data

• Rhwydweithiau Cyfrifiadurol

• Rhwydweithiau Cyfrifiadurol Uwch

• Diogelwch Cyfrifiaduron

• Cyfathrebu Di-wifr

• Rhwydweithio Symudol

• Rhwydweithiau Di-wifr

• Gwerthuso Perfformiad a Modelu Rhwydweithiau Cyfathrebu

• Systemau Cyfathrebu

• Dylunio Rhesymeg Ddigidol

• Methodoleg Ymchwil

Goruchwylio Ymchwil

Myfyrwyr Israddedig (Goruchwylio mwy na 30 o brosiectau).

Myfyrwyr M.Sc (Goruchwylio mwy nag 20 prosiect).

Goruchwyliwyd myfyrwyr PhD yn llwyddiannus:

1. Dr. Zeeshan Shafiq (Mehefin 2018)
Maes Ymchwil: Dadansoddiad Corfforol a Gwelliannau Lefel Cyswllt yn IEEE 802.11c ar gyfer Rhwydweithiau Ad Hoc Cerbydau.

2. Dr. Majid Ashraf (Gorffennaf 2018)
Maes Ymchwil: Llwybro ar-alw a Chymorth Ansawdd Gwasanaeth ym mhresenoldeb cysylltiadau un cyfeiriadol mewn rhwydweithiau diwifr aml-weithdy.

3. Dr. Durr-e-Nayab (Medi 2021)
Maes Ymchwil: Ehangu Addasol Modrwy Cylch yn seiliedig ar Chwilio Per Routing mewn MANETs gan ddefnyddio Technegau Dysgu Peiriant.

Myfyrwyr PhD sydd wedi cofrestru ar hyn o bryd:

4. Latif Ion
Maes Ymchwil: Maes Ymchwil: Gwerthuso Cynhwysedd Ergodig ar gyfer MIMO-RF OFDM a Dadansoddiad Cyfradd Gwall Allanol gan ddefnyddio System UOWC MIMO-RF Hybrid.

5. Jawad Ali
Maes Ymchwil: Gwreiddio Dyluniad Rhwydwaith Deallus yn Rhyngrwyd Pethau (IoT) - Synhwyro Clyfar.

6. Imran Khan
Maes Ymchwil: MIMO mewn Rhwydweithiau Di-wifr.

Ymchwil

Mae fy mhrif ddiddordebau ymchwil yn ymwneud â dadansoddi perfformiad rhwydweithiau a diogelwch cyfathrebu cyfrifiadurol a diwifr amrywiol. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn dylunio, defnyddio a dadansoddi Rhwydweithiau Synhwyrydd Di-wifr (WSNs), Rhwydweithiau Ad-Hoc Symudol (MANETs), Rhwydweithiau Rhwyll Di-wifr, Rhwydweithiau Ardal Bersonol Di-wifr (WPANs), Internet of Things (loT), 5G Networks, Routing , Amcangyfrif Traffig Rhwydwaith, Rhwydweithiau Diffiniedig Meddalwedd, Cyfathrebu Peiriant Peiriant 2, Algorithmau Cryptograffig a Systemau Cludiant Deallus. Rwyf wedi caffael nifer o grantiau ymchwil ac wedi cyhoeddi / cynhyrchu mwy na 90 o bapurau cyfnodolion a chynadleddau technegol, pob un mewn lleoliadau uchel eu parch. Rwy'n Uwch Aelod o IEEE ac yn aelod oes o Gyngor Peirianneg Pacistan.

Cyhoeddiadau allweddol

​Erthyglau Cyfnodolion Ffactor Effaith ISI

1. H. Zafar, I. Khan and M.O. Alassafi, "An Efficient Resource Optimization Scheme for D2D Communications", (accepted) Digital Communications and Networks, 2021. (Impact Factor: 6.797)

2. I.S. Ansari, L. Jan, Y. Tang, L. Yang and H. Zafar, "Outage and Error Analysis of Dual-Hop TAS/MRC MIMO RF-UOWC Systems", (accepted) IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021. (Impact Factor: 5.978)

3. W.W. Aljaghthami, H. Zafar and A.Z. Attiah, “An Efficient Energy Aware Routing Mechanism for Wireless Body Area Networks”, Computers, Materials & Continua, vol. 70, no. 1, pp. 1111-1126, 2022. (Impact Factor: 3.772)

4. L. Jan, H. Zafar, A. Waheed, M. Zareei and S. Goudarzi, “Ergodic Capacity Evaluation of Multi-hop Decode-and-Forward MIMO-OFDM Relaying Networks”, Computers, Materials & Continua, vol. 68, no. 3, pp. 3133-3145, 2021. (Impact Factor: 4.89)

5. D. Nayab, H. Zafar and A. Altalbe, "Prediction of Scenarios for Routing in MANETs Based on Expanding Ring Search and Random Early Detection Parameters Using Machine Learning Techniques", IEEE Access, vol. 9, pp. 47033-47047, 2021. (Impact Factor: 3.745)

6. D. Nayab, H. Zafar and M. Basheri, "Adaptive Expanding Ring Search Based Per Hop Behavior Rendition of Routing in MANETs", Computers, Materials & Continua, vol. 67, no. 1, pp. 1137-1152, 2021. (Impact Factor: 4.89)

7. H. Zafar, I. Khan and M. Basheri, "Matrix Inversion -Less Direct Decoding for Efficient Channel Estimation in 5G Massive MIMO Systems", IET Communications, vol. 14, no. 5, pp. 865-871, 2020. (Impact Fact or: 1.779)

8. R.A. Khalil , E. Jones, M.I. Babar, T, Jan, H. Zafar and T. Alhussain, "Speech Emotion Recognition Using Deep Learning Techniques: A Review", IEEE Access, vol. 7, pp. 117327-117345, 2019. (Impact Factor: 4.098)

9. I. Khan, M.H. Alsharif, H. Zafar, M.O. Alassafi, M. Ashraf, Y. Huang, J. Kim and J.H. Kim, “An Efficient Algorithm for mmWave MIMO Systems”, Symmetry, vol. 11, no. 6, pp. 1–13, June 2019. (Impact Factor: 2.143)

10. Z. Shafiq, R. Abbas, H. Zafar and M. Basheri, “Analysis and Evaluation of Random Access Transmission for UAV-assisted Vehicular-to-Infrastructure Communications”, IEEE Access, vol. 7, pp. 12427–12440, 2019. (Impact Factor: 3.557)

11. K. Noor, T. Jan, M. Basheri, A. A;I, R.A. Khalil, H. Zafar, M. Ashraf, M.I. Babar and S.W. Shah, “Performances Enhancement of Fingerprint Recognition System using Classifiers”, IEEE Access, vol. 7, pp. 5760–5768, 2019. (Impact Factor: 3.557)

12. I. Khan, H. Zafar, M. Ashraf and S. Kim, “Computationally Efficient Channel Estimation in 5G Massive Multiple-Input Multiple-output Systems”, Electronics, vol. 7, no. 12, pp. 1–12, December 2018. (Impact Factor: 2.110)

13. I. Khan, H. Zafar, M.T. Jan, J. Lioret, M. Basheri and D. Singh, “Spectral and Energy Efficient Low-Overhead Uplink and Downlink Channel Estimation for 5G Massive MIMO Systems”, Entropy, vol. 20, no. 2, pp. 1–23, February 2018. (Impact Factor: 1.821)

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Prosiectau Ymchwil Diweddar fel Prif Ymchwilydd

Resource Allocation in D2D-V2V for 5G-enabled IoT Networks (2021-2022).

Power Allocation in NOMA-CR for 5G Enabled IoT Networks (2021-2022).

An Efficient Resource Optimization Scheme for Device-to-Device Communications (2020-2021).

Matrix Inversion-Less Direct Decoding for Efficient Channel Estimation in SG Massive MIMO Systems (2019-2020).


Bwrdd Golygyddol

Journal of King Abdulaziz University Computing and Information Technology Sciences, 2018 – presennol.

International Journal of Computer Science and Telecommunications, 2012 - presennol. 

Journal of Engineering and Applied Science, 2012 – presennol.

International Journal of Communication Networks and Information Security, 2016 – presennol.


Trefnydd Cynhadledd / Seminar / Gweithdy

Co-Chair, Workshop on Outcome Based Education/Outcome based Assessment, UET Peshawar, Pacistan, 2017.

Session Chair, Fund Winning Opportunities for Academia and Industry, UET Peshawar, Pacistan, 2016.

2nd Invention to Innovation Summit, UET Peshawar, Pacistan, 2016.

3rd Conference on Sustainability in Process Industries, Peshawar, Pakistan, 2016.

Seminar on FYP Guide, IEEE student chapter, UET Peshawar, Pacistan, 2016.

Seminar on Medical Signal Processing, IEEE student chapter, UET Peshawar, Pacistan, 2016.

IEEE International Conference of Emerging Technologies (ICET), Peshawar, Pacistan, 2015.

Seminar on FYP Guide, IEEE student chapter, UET Peshawar, Pacistan, 2015.


Aelod o Bwyllgor Rhaglen Dechnegol - Cynadleddau Rhyngwladol
International Symposium on Cloud Computing and Cyber-Security, Venice, Eidal, 2017.

International Workshop on Cyber-Security in IoT-based Healthcare Systems & Cloud Computing, Leuven, Gwlad Belg, 2017.

4th International Workshop on Mobile Applications, Prague, 2017.

9th IEEE GCC Conference and Exhibition, Manama, Bahrain, 2017.

International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics, Manipal, India, 2017.

IEEE International Conference of Emerging Technologies (ICET), Peshawar, Pacistan, 2016.

IEEE International Conference on Frontiers of Information Technology (FIT), Islamabad, Pacistan, 2016.

2nd International Symposium on Web of Things and Big Data (WoTBD), Llundain, UK, 2016.

Global Summit on Computer and Information Technology, Tunisia, 2015.

2015 International Symposium on Web of Things and Big Data (WoTBD), Manama, Bahrain, 2015.

IEEE International Conference on Frontiers of Information Technology (FIT), Islamabad, Pacistan, 2015.


Panel Beirniadu
Best IT Innovation Awards, in conjunction with IEEE International Conference on Frontiers of Information Technology (FIT), 2016, Islamabad, Pakistan.

Best IT Innovation Awards, in conjunction with IEEE International Conference on Frontiers of Information Technology (FIT), 2015, Islamabad, Pakistan.

Best IT Innovation Awards, in conjunction with IEEE International Conference on Frontiers of Information Technology (FIT), 2014, Islamabad, Pakistan.

Best IT Innovation Awards, in conjunction with IEEE International Conference on Frontiers of Information Technology (FIT), 2013, Islamabad, Pakistan.

Various technical competitions at the university level.


Adolygydd Cynadleddau Rhyngwladol
IEEE International Conference of Communications (ICC), 2007, 2010, 2012, 2014 and 2015.

IEEE International Conference of Emerging Technologies (ICET), 2006, 2010 - 2016.

IEEE GLOBECOM, 2008 and 2012.

IEEE Consumer Communications and Networking Conference (CCNC), 2009, 2011 and 2012.

IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 2010.

IEEE CyberC, 2010.

IEEE International Conference on Open Source Systems and Technologies (ICOSST), 2014.

IEEE International Conference on Frontiers of Information Technology, 2012 – 2016.

Conference on Information Assurance and Cyber Security, 2014.

IEEE International Multi-Topic conference (INMIC), 2015, 2016.

International Conference on Computing, Electronic and Electrical Engineering, 2016.

Dolenni allanol