Skip to main content
Jon Platts

Yr Athro Jon Platts

Deon yr Ysgol

Adran: Uwch Reolwyr

Rhif/lleoliad swyddfa: Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost: jplatts@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Yr Athro Jon Platts yw Deon Ysgol Dechnolegau Caerdydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac mae’n Athro Systemau Ymreolaethol. Ymgymerodd Jon â'r rôl hon yn dilyn gyrfaoedd yn Llu Awyr Brenhinol y DU ac ymchwil a datblygu diwydiant. Roedd Jon yn Bennaeth Ymreolaeth ar gyfer QinetiQ am 13 blynedd, gan lunio cyfeiriad rhaglenni ymchwil a chydlynu timau aml-sefydliad (o QinetiQ, Dstl, BAE Systems, Thales UK, y Fyddin ac Academia) yn ogystal â thimau amlddisgyblaethol o fewn QinetiQ. Mae gan Jon BEng mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig o Brifysgol Bradford, MSc mewn Peirianneg Aerosystemau a PhD mewn Hunan-drefnu rhesymeg niwlog, y ddau o Brifysgol Loughborough. Mae'n Beiriannydd Siartredig ac yn Gymrawd y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg ac yn aelod o'r Sefydliad Mesur a Rheoli a'r Cyngor Rhyngwladol ar Beirianneg Systemau.

Addysgu.

Am 6 blynedd Jon oedd y prif ddarlithydd mewn Peirianneg Reoli yng Ngholeg yr RAF Cranwell lle bu'n dysgu swyddogion peirianneg ôl-raddedig hyd at lefel MSc. O fewn ei gwmni ei hun, Muretex, gwnaeth cynllunio a darparu modiwl ar Systemau Afionig ar gyfer myfyrwyr 3ydd blwyddyn ar y cwrs Peirianneg Awyrofod ym Mhrifysgol Caerlŷr. Fel Deon yr ysgol mae'n goruchwylio ehangu portffolio rhaglenni yr ysgol dechnolegau i gynnwys cyrsiau Meistr Integredig mewn peirianneg a Phrentisiaethau Gradd yn ogystal â chyrsiau ychwanegol sy'n gysylltiedig â gwyddoniaeth gyfrifiadurol. 

Ymchwil

Mae Jon wedi cael llwyddiant masnachol gyda'i gwmni ei hun Muretex, gan ennill cyllid grant ymchwil sylweddol, wedi'i gystadlu'n genedlaethol; gan gynnwys cyllid Innovate UK ar gyfer Roboteg a Systemau Ymreolaethol. Mae ganddo gysylltiadau rhyngwladol a chyrhaeddiad, ar ôl cynnig a chadeirio 2 grŵp gweithredu ymchwil Ewropeaidd dros 8 mlynedd a chafodd wahoddiad i gyflwyno cyfres o ddarlithoedd NATO ar ymreolaeth. Mae ei ddiddordebau ymchwil cyfredol ar groesffordd arferion peirianneg systemau a chipio gofynion ar gyfer timau peiriannau dynol mewn systemau ymreolaethol i sicrhau bod lefelau ymreolaeth yn briodol i ddiwallu anghenion cyffredinol y system. 

Cyhoeddiadau allweddol

​Morales RM, Turner MC, Platts JT, McCallum AT, Pugh D., Control design of a tilting mechanism for the UK National Rotor Test Rig Facility, In Preparation for European Rotorcraft Forum 2017.

Baxter JW, Findlay S., Paxton M., Berry, A., Platts JT,  “Scheduling UAV Surveillance Tasks, Lessons Learnt from Trials with Users”, Trafodion Cynhadledd Ryngwladol IEEE 2013 ar Systemau, Dyn, a Seiberneteg

Platts, JT, Findlay, SJ, Berry, Berry, AJ, Keirl, HJ, Pensaernïaeth Gweithlu “Person to Purpose" Manpower Architecture Applied to a Highly Autonomous UAS Cloud", Cyfrol 8020 o’r Nodiadau Darlith mewn Cyfrifiadureg, Springer Verlag, Gorff 2013

Platts, JT, Whitby JA, Richards D, A Human Centric Design Process for Highly Autonomous Unmanned Air Systems, SCI-208, Papur Addysgol i gefnogi Cyfres Darlithoedd NATO SCI-208, Medi 2009

Platts JT, Cummings ML, Kerr RJ, Applicability of STANAG 4586 to Future Unmanned Aerial Vehicles, AIAA 2007-2753, Infotech@Aerospace 2007 Conference and Exhibit, Rohnert Park Sonoma, California, 7 - 10 Mai 2007

Platts, JT, The application of self-organising fuzzy logic control to station keeping in unmanned air vehicles. The Aeronautical Journal, Gorffennaf 01

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Yn ei rôl bresennol mae Jon yn arwain datblygiad Ysgol Dechnolegau Caerdydd, sydd werth miliynau o bunnoedd, i sefydlu Prifysgol Metropolitan Caerdydd ymhellach fel arweinydd byd-eang yn y diwydiant technoleg. Bydd yr ysgol yn parhau i dyfu ei presenoldeb ar gampws Llandaf a bydd addysgu ac ymchwil yn yr ysgol yn canolbwyntio ar feysydd allweddol sy'n dioddef bylchau sgiliau sylweddol fel gwyddoniaeth data, seiberddiogelwch, electroneg, roboteg, deallusrwydd artiffisial, rhyngrwyd pethau a systemau ymreolaethol peirianneg.

Dolenni allanol

  • Achredwr ar gyfer gweithgareddau achredu academaidd y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg.
  • Aelod o fwrdd Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru mewn Peirianneg Uwch a Deunyddiau
  • Aelod o banel cynghori FinTech Cymru