Skip to main content

Dr Issam Damaj

Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg

Adran: Adran Cyfrifiadura Gymhwysol a Pheirianneg

Rhif/lleoliad swyddfa: F1.11, Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost: IDamaj@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Mae Issam Damaj, PhD ME BE SMIEEE, yn Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg gyda'r Adran Cyfrifiadureg Gymhwysol a Pheirianneg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd (Met Caerdydd), Caerdydd, y Deyrnas Unedig (DU). Cyn ymuno â Met Caerdydd, treuliodd 17 mlynedd mewn rhengoedd athrawol mewn sefydliadau addysg uwch yn Libanus (Prifysgol Arabaidd Beirut, BAU, tair blynedd), Kuwait (Prifysgol America Kuwait, AUK, deng mlynedd) ac Oman (Prifysgol Dhofar, DU, tair blynedd). 

Yn ystod ei gyfnod, cyhoeddodd Dr Damaj fwy na 100 o bapurau technegol a phenodau llyfrau - yn ogystal â phapurau byr amrywiol ac adroddiadau technegol. Goruchwyliodd ddoethuriaeth a myfyrwyr meistr mewn gwahanol sefydliadau. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys dylunio caledwedd, dinasoedd smart, ac addysg dechnegol. Yn ystod ei yrfa, cafodd amrywiaeth o swyddi arwain ym maes gweinyddu prifysgol, sicrhau ansawdd ac achrediad. 

Yn 2004, dyfarnwyd Gradd Doethur mewn Athroniaeth mewn Cyfrifiadureg i Dr Damaj, ym maes Dylunio Caledwedd Cyfrifiadurol, o Brifysgol South Bank Llundain, Llundain, y DU. Derbyniodd radd meistr mewn Peirianneg Cyfrifiadurol a Chyfathrebu o Brifysgol Americanaidd Beirut (AUB) yn 2001. Yn ogystal, derbyniodd Radd Baglor mewn Peirianneg Gyfrifiadurol gan BAU ym 1999. 

 Mae Dr Damaj yn Werthuswr Rhaglenni (PEV) gyda Chomisiwn Achredu Peirianneg ABET (EAC), uwch aelod o IEEE, aelod o Gymdeithas Addysg Beirianneg America (ASEE), ac yn aelod o Urdd y Peirianwyr a Phenseiri (OEA) yn Beirut. Ef oedd Cwnselydd Sefydlu Cangen Myfyrwyr AUK IEEE rhwng 2014 a 2019. Mae'n olygydd cyswllt ac yn adolygydd gyda chyhoeddwyr sy'n cynnwys IEEE, Elsevier, a Springer. Yn ogystal, mae wedi derbyn gwobrau amrywiol mewn mentora, gwasanaeth, ymchwil, a rhagoriaeth academaidd uchel.


Addysgu.

Mae prif draciau addysgu israddedig ac ôl-raddedig Dr Damaj yn cynnwys dylunio caledwedd, gwerthuso perfformiad, cyfrifiadura y gellir ei ailgyflunio, cyd-ddylunio caledwedd/meddalwedd, dylunio systemau gwreiddio, pensaernïaeth gyfrifiadurol, a dylunio rhesymeg ddigidol. Ar ben hynny, mae ei ddiddordebau addysgu yn cynnwys cryptograffeg, prosesu signal, strwythurau data, ac algorithmau.

Mae Dr Damaj ar gael ar gyfer doethuriaeth, gradd meistr, goruchwyliaeth gradd baglor ar bynciau sy'n ymwneud â'i ymchwil.

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Dr Damaj fel a ganlyn: 

 • Dylunio Caledwedd: Dylunio system Embedded, caledwedd deallus, cyd-ddylunio caledwedd/meddalwedd, cyfrifiadura ad-drefnu a FPGAs, prototeipio cyflym, modelu, ceisiadau: cryptograffeg, AI, a dysgu peiriant. 
 • Gwerthuso Perfformiad: Fframweithiau dadansoddol ar gyfer systemau cyfrifiadurol, modelau perfformiad, graddio, dosbarthu, gwneud penderfyniadau, dysgu peiriannau, cymwysiadau: QoE, optimeiddio, systemau, ac algorithmau. 
 • Dinasoedd Smart: Integreiddio dyfeisiau caledwedd modern, dysgu peiriant, modelu, a phrototeipio cyflym o systemau yng nghyd-destun Rhyngrwyd pethau, cerbydau trydan cysylltiedig ac ymreolaethol, ITS, cartrefi smart, rheolaeth ‘fuzzy’. 
 • Addysg Dechnegol: Sicrhau ansawdd, achrediad rhaglennol a sefydliadol, datblygu rhaglenni, addysgeg, addysgu a dysgu effeithiol, cynaliadwyedd addysg, a pheirianneg ac addysg STEM.

Cyhoeddiadau allweddol

1. L. Mekouar, Y. Iraqi, I. Damaj, T. Naous, Arolwg ar Systemau Argymell Seiliedig Blockchain: Integreiddio Pensaernïaeth a Thacsonomeg, Cyfathrebu Cyfrifiadurol, Elsevier, 2022, V 187, P 1 - 19. https://doi.org/10.1016/j.comcom.2022.01.020 

2. A. Salem, I. Damaj, H. T. Mouftah, Cerbyd fel Adnodd Cyfrifiadurol: Optimeiddio Ansawdd Profiad ar gyfer cerbydau cysylltiedig mewn dinas glyfar, Cyfathrebu Cerbydau, Elsevier, 2022, V 33, P 100432. https://doi.org/10.1016/j.vehcom.2021.100432 

 3. I. Damaj, S. Al Khatib, T. Naous, W. Lawand, Z. Abdelrazzak, H. T. Mouftah, Systemau Cludiant Deallus: Arolwg ar Ddyfeisiau Caledwedd Modern ar gyfer Oes Dysgu Peiriant, Cyfnodolyn Prifysgol King Saud - Cyfrifiadureg a Gwyddorau Gwybodaeth, Elsevier, 2021. Yn y Wasg. https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2021.07.020 

4. I. Damaj, D. Serhal, L. Hamandi, R. Zantout, a H. T. Cerbydau Trydan Mouftah, Cysylltiedig ac Ymreolaethol: Arolwg Ansawdd Profiad a Thacsonomeg, Cyfathrebu Cerbydau, Elsevier, 2021, V 28, P 100312. https://doi.org/10.1016/j.vehcom.2020.100312 

5. I. Damaj, Iraqi a H. T. Mouftah, Technolegau Datblygu Modern a Gwybodeg Iechyd: Trawsnewid Ardal a Thueddiadau'r Dyfodol, yng Nghylchgrawn Rhyngrwyd Pethau IEEE, 2020, I 4, V 3, P 88 - 94. https://doi.org/10.1109/IOTM.0001.1900077 

6. I. Damaj, W Mardini, H. Mouftah, Fframwaith mathemategol ar gyfer llwybro effeithiol dros rwydweithiau pŵer isel a cholled, yn yr International Journal of Communication Systems, Wiley, 2020, I 11, V 33, P 1 - 16. https://doi.org/10.1002/dac.4416 

7. F. Abu Salem, I. Damaj, L. Hamandi, ac R. Zantout, “Asesu Effeithiol o Brosiectau Capstone Cyfrifiadureg a Chanlyniadau Myfyrwyr,” yn International Journal of Engineering Addysgeg, 2020, I 2, V 10, P 72 - 93. https://doi.org/10.3991/ijep.v10i2.11855 

8. I. Damaj, M. Elshafei, M. El-Abd, M. E. Aydin, Fframwaith dadansoddol ar gyfer optimeiddio haid gronynnau caledwedd cyflym, Microbroseswyr a Microsystems, Elsevier, 2020, V 72, P 102949. https://doi.org/10.1016/j.micpro.2019.102949 

9. A. Hassanein, M. El-Abd, I. Damaj, H. Ur Rehman, Gweithredu caledwedd cyfochrog algorithm optimeiddio storm yr ymennydd gan ddefnyddio FPGas, Microbroseswyr a Microsystems, Elsevier, V 74, P 103005, 2020. https://doi.org/10.1016/j.micpro.2020.103005 

10. I. Damaj, A. M. El Hajj, H T. Mouftah, Fframwaith Dadansoddol ar gyfer Amserlennu ar y Cyd Effeithiol Dros Rwydweithiau Symudol sy'n seiliedig ar TDD, yn IEEE Access, 2019, V 7, P. 144214 - 144229. https://doi: 10.1109/ACCESS.2019.2945849 

11. I. Damaj a J Yousafzai, Asesiad Effeithiol o Ganlyniadau Myfyrwyr mewn Rhaglenni Peirianneg Gyfrifiadurol gan ddefnyddio Fframwaith Minimalaidd, Cyfnodolyn Rhyngwladol Addysg Beirianneg, Cyhoeddiadau Tempus, 2019, I 1.A, V 35, P 59 - 75. https://www.ijee.ie/contents/c350119A.html 

12. I. Damaj, M. Imdoukh, R. Zantout, Caledwedd Cyfochrog ar gyfer Dadansoddiad Morffolegol Cyflymach, Cyfnodolyn Prifysgol King Saud - Gwyddorau Cyfrifiadurol a Gwybodaeth, Elsevier, 2018, I 4, V 30, P 531 - 546. https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2017.07.003 

13. I. Damaj a S. Kasbah. “Fframwaith Dadansoddi ar gyfer Gweithrediadau Caledwedd a Meddalwedd gyda Cheisiadau o Cryptography. “ Cyfrifiaduron a Pheirianneg Drydanol, Elsevier, 2018, V 69, P 572 - 584. http://dx.doi.org/10.1016/j.compeleceng.2017.06.008 

14. I. Damaj, J Saade, H Al-Faisal, H. Diab, Gweithdrefn Dewis Fuzzy ar gyfer Intelligent and Automated Control of Refrigerant Charging, International Journal of Fuzzy Systems, Springer, 2018, I 6, V 22, P 1790 - 1807. https://doi.org/10.1007/s40815-018-0486-3 

15. A. Zaher ac I. Damaj, Ymestyn Addysg STEM i Beirianneg, Rhaglenni ar Lefel Coleg Israddedig, Cyfnodolyn Rhyngwladol Addysgeg Peirianneg, 2018, I 3, V 8, P 4 - 16. https://doi.org/10.3991/ijep.v8i3.8402 

16. I. Damaj, A. Zaher, a J Yousafzai, Fframwaith Asesu a Gwerthuso gyda Chymhwyso Llwyddiannus mewn Achrediad ABET, International Journal of Engineering Addysgeg, 2017, I 3, V 7, P 73 - 91. https://doi.org/10.3991/ijep.v7i3.7262 

17. I. Damaj ac A. Ater Kranov, Arferion Cynaliadwy mewn Addysg Dechnegol: Fframwaith Sicrhau Ansawdd, Cyfnodolyn Rhyngwladol Addysg Peirianneg, Cyhoeddiadau Tempus , 2017, I 5, V 33, P 1627 - 1642. https://www.ijee.ie/contents/c330517.html

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Rheoli a dylunio prosiectau labordy peirianneg: 

 • Systemau Digidol 
 • Peiriannau a Systemau Pŵer 
 • Cyfrifiadura Perfformiad Uchel 
 •  Electroneg a Chylchdeithiau

Datblygu rhaglenni a chwricwlwm: 

 • Peirianneg Gyfrifiadurol (BE) 
 • Peirianneg Systemau (BE) 
 • Peirianneg Drydanol ac Electroneg (BE) 
 • Peirianneg Cyfrifiadurol a Chyfathrebu (BS ac MS) 
 • Cyfrifiadureg (BS ac MS) 
 • Peirianneg Meddalwedd (BS a MS) 
 • Graffeg Cyfrifiadurol (BS a MS) 
 • Systemau Gwybodaeth Rheoli (BS ac MS)

Prosiectau Rhyngwladol: 

Aelod o'r Pwyllgor Gwyddonol, o ddau brosiect a ariennir ar y cyd gan Raglen Erasmus+ yr Undeb Ewropeaidd: 

 • Datblygu Cwricwla ar gyfer Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg (DeCAIR) 
 • Gwella Addysgu, Dysgu a Chyflogadwyedd Graddedigion drwy Gydweithrediad Prifysgol-Menter (ELEG)

Gwasanaeth i'r Proffesiwn: 

 • Gwerthuswr Rhaglen ABET gyda'r Comisiwn Achredu Peirianneg (EAC), Unol Daleithiau. 
 • Adolygydd a Golygydd Cyfnodolion Academaidd 
 • Cynadleddau Rhyngwladol: Aelod o bwyllgorau rhaglen, prif siaradwr, cadeirydd sesiwn, panelydd.

Cymdeithasau: 

 • Uwch Aelod, IEEE. 
 • Aelod Proffesiynol, ASEE, Aelod o'r Is-adrannau Dulliau Ymchwil Trydanol a Chyfrifiadurol ac Addysgol.
 • Gorchymyn Peirianwyr a Phenseiri Beirut, Libanus.

Dolenni allanol