Skip to main content
Dr Imtiaz Ali Khan

Dr Imtiaz Ali Khan

Darllenydd (Athro Cyswllt) mewn Gwyddor Data

Adran: Adran Cyfrifiadureg

Rhif/lleoliad swyddfa: Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:+44 (0)29 2041 6453

Cyfeiriad e-bost: ikhan@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Mae Dr Imtiaz Khan yn Ddarllenydd mewn Gwyddor Data ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, y DU gyda chenhadaeth i gynyddu cywirdeb a gwerth data mawr. Ar ôl cael PhD mewn Biowybodeg o Brifysgol Caerdydd, y DU a chymrodoriaeth ôl-ddoethurol o Sefydliad Broad Harvard a MIT, UDA, mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar integreiddio a dehongli data heterogenaidd trwy ddelweddu. Ar hyn o bryd mae ei ddiddordeb ymchwil yn cynnwys tarddiad, blockchain, modelu data, rhyngweithrededd data, delweddu data rhyngweithiol, dysgu peiriannau a datblygu ap symudol integredig y rhyngrwyd pethau. Mae'n arwain y Ganolfan Diwydiant 4.0 ac Ymchwil Blockchain (CI4BCR) ym Met Caerdydd a hefyd sefydlodd yr Hwb ar gyfer Technolegau Dosbarthu a Chymdeithasau'r Dyfodol, clwstwr ymchwil amlddisgyblaethol sy'n ymchwilio i effaith technolegau dosbarthedig fel blockchain ar gymdeithasau'r dyfodol. Mae hefyd yn gyfarwyddwr rhaglen BSc Gwyddor Data Prentisiaeth.

Addysgu.

 • Mewn cydweithrediad â'r Swyddfa Ystadegau Gwladol a Llywodraeth Cymru, dyluniodd a datblygodd raglen Gradd Gwyddor Data Prentis gyntaf o'i math yng Nghymru. Nawr yn gweithredu fel Cyfarwyddwr Rhaglen.
 • Goruchwylio / cyd-oruchwylio 6 PhD a 3 MPhil. Gan gynnwys 3 ysgoloriaeth ymchwil PhD a ariennir gan KESS ac 1 Doethuriaeth Broffesiynol (DProf).
 • Arweinydd Modiwl ar gyfer nifer y modiwlau sy'n gysylltiedig â Gwyddor Data ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.

Ymchwil

 • Technoleg Blockchain/Technoleg Gyfrifiadurol Wasgaredig/Smart Contract
 • Y Rhyngrwyd Pethau ac ap symudol
 • Dysgu peirianyddol, Deallusrwydd Artiffisial, Sgwrsfot
 • Cydweithrediad data
 • Delweddu data
 • Ymchwilio atgynyrchioldeb
 • Ymddiried ar ddata (gyda gwyddoniaeth gymdeithasol)

Cyhoeddiadau allweddol

Shahaab A, Lidgey B, Hewage C, Khan IA (2019) Applicability and Appropriateness of Distributed Ledgers Consensus Protocols in Public and Private Sectors: A Systematic Review. IEEE Access, 7: 43622-36

Shahaab A, Maude R, Hewage C, Khan IA (2019) Blockchain: A Panacea for Trust Challenges In Public Services? A Socio-technical Perspective. JBBA, 3(2):1-11

Khan IA *, Neil S * ac Errington RJ (2018) Analysing The Role of Virtualisation and Visualisation on Interdisciplinary Knowledge Exchange in Stem Cell Research Processes. Nature-Palgrave Communications, 4:78

Khan IA, Fraser A, Bray MA, Smith PJ, White NS, Carpenter AE ac Errington RJ (2014) ProtocolNavigator: emulation based software for the design, documentation and reproduction biological experiments. Bioinformatics, 30(23):3440-2

Khan IA, Lupi M, Campbell L, Chappell SC, Brown MR, Wiltshire M, Smith PJ, Ubezio P, Errington RJ (2011) Interoperability of Time Series Cytometric Data: A Cross Platform Approach for Modeling Tumor Heterogeneity. Cytometry A, 79(3):214-26 

Khan IA, Husemann P, Campbell L, White R, Smith PJ, Errington RJ (2007) ProgeniDB: A novel cell lineage database for generation associated phenotypic behavior in cell-based assays.  Cell Cycle 6:7, 868-74  

Macgroger S a Khan IA (2006) GAIA: A Simple Web-Based Application for Interaction Analysis of Case-Control Data. BMC Medical Genetics 7:347

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Prif Ymchwilydd (PY)

 • Innovate UK, Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) gyda DevsOpsGuys - Physical Supply Chain to Digital Supply Chain (£130 K)
 • Innovate UK, Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) gyda Window Cleaning Warehouse Creating an integrated business management and intelligent system to optimise window cleaning operation (£151 K)
 • Partneriaeth Smart gyda Satori Lab Ltd, Investigating Organisational Culture with Network Analysis (£28 K)
 • Partneriaeth Smart gyda Business Butler, A Business Advisory Chatbot for Start-ups and Small businesses (£87 K)
 • Ysgoloriaeth PhD Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS2) gyda Thŷ'r Cwmnïau, y DU - Using Distributed Ledger Technologies to Guarantee the Integrity of the Company Register (£72 K)
 • KYsgoloriaeth PhD Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS2) gyda Coin Cover, UK - Assessing Risks and Safeguarding Transactions in Cryptocurrency: A Novel Business Intelligence Approach. (£72 K)
 • Cyngor Ymchwil Ewropeaidd gyda Phrifysgol Amaethyddol Bangladesh, Grant Symudedd ERASMUS (£15K)

Cyd-Ymchwilydd (Cyd)

 • Syniadau UKRI i fynd i'r afael â COVID-19 gyda Balsamee Ltd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwn Taf, The new normal for Child and Adolescent Mental Health Service CAMHS Community Care in Covid-19 times (£202 K) [Cyd]
 • Ysgoloriaeth PhD Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS2) gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, y DU - Visualisation of Hypertension: A Novel Communication Approach to Support Adherence to Medication. (£72 K) [Cyd].
 • Cynllun Grantiau Bach Crucible Cymreig gydag Ensemble Gamelan Caerdydd - The Stem Cell Orchestra-transforming biological experimental workflows into music through computational algorithms (£10 K) [Cyd].

Dolenni allanol

SEFYDLIADAU YMCHWIL

 • Prifysgol Caerdydd, y DU
 • Prifysgol Abertawe, y DU
 • Prifysgol Brunel, y DU
 • Prifysgol Leeds, y DU
 • Broad Institute of Harvard & MIT, UDA
 • Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, yr Eidal
 • Sefydliadau Helmholtz, yr Almaen
 • Prifysgol Bielefeld, yr Almaen
 • Prifysgol Genedlaethol Iwerddon, Iwerddon
 • Sefydliad Ymchwil Feddygol Queensland, Awstralia

SEFYDLIADAU LLYWODRAETHU

 • Swyddfa Ystadegau Gwladol, y DU
 • Llywodraeth Cymru, y DU
 • Gwasanaethau Iechyd Gwladol (GIG), y DU
 • Canolfan Moeseg Data ac Arloesi, y DU
 • Sefydliad Cenedlaethol Safonau a Thechnoleg, UDA

DIWYDIANT

 • FinTech Wales
 • Satori Lab
 • Business Butler
 • Grŵp DevOps
 • Window Cleaning Warehouse
 • Balsamee Ltd.
 • Age Connect Wales