Yr Athro Edmond Prakash

Athro a Deon Cyswllt Ymchwil

Adran: Uwch Reolwyr

Rhif/lleoliad swyddfa: Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost: eprakash@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

​Edmond Prakash yw Deon Cyswllt Ymchwil Ysgol Dechnolegau Caerdydd ac Athro mewn Cyfrifiadureg. Mae'n arwain agenda ymchwil yr Ysgol. Mae'n ymroddedig i wella sefyllfa arweinyddiaeth yr ysgol yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a'r byd gyda strategaeth ymchwil i gyflymu a chymhwyso gwybodaeth dechnegol er mwyn gwella cymdeithas.

Mae Edmond yn cynrychioli'r Ysgol ym mhwyllgorau Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Astudiaethau Graddedig, Graddau Ymchwil, Moeseg, Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, ac ati. Ef yw Cadeirydd Cynhadledd Graffeg Cyfrifiadurol a Chyfrifiadura Gweledol (CGVC). Ef hefyd yw Golygydd sefydlol y Journal International of Computer Games Technology.

Addysgu.

​Agenda Dysgu ac Addysgu Edmond yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd yw ymgorffori dysgu seiliedig ar ymchwil — drwy brosiectau myfyrwyr, prosiectau grŵp, prosiectau ymchwil israddedig, astudiaethau achos, ymweliadau â diwydiant, interniaethau, dosbarthiadau meistr ymchwil a seminarau gwadd. 

Mae Edmond yn goruchwylio ysgolheigion ymchwil PhD a Doethuriaeth Broffesiynol ym mhob maes Peirianneg, Technolegau a Chyfrifiadureg gan gynnwys Cyfrifiadura Gweledol, Busnes Digidol, Technolegau Cyfrifiadurol sy'n dod i'r amlwg a Blockchain. Mae Edmond hefyd yn goruchwylio ysgolheigion Meistr mewn rhaglenni MPhil/MSc. Mae hefyd yn goruchwylio nifer o brosiectau BSc (Anrh). 

Ym Met Caerdydd mae Edmond wedi dysgu ar y rhaglenni Cyfrifiadureg a Pheirianneg mewn pynciau gan gynnwys Busnes Digidol, Graffeg Cyfrifiadurol Real-Time a Mathemateg Peirianneg.

Ymchwil

​Agenda ymchwil Edmond yw ymgorffori a rhoi sgiliau moesegol, digidol, byd-eang ac entrepreneuraidd i bob ymchwilydd.  

Mae Edmond wedi cyhoeddi ei ymchwil newydd ym meysydd Cyfrifiadura Gweledol ym mhob llwybr haen uchaf gan gynnwys Springer, Elsevier ac IEEE. Mae'n cydweithio yn fyd-eang gydag ymchwilwyr ac yn cynnwys MIT, UIUC a Stony-Brook yn UDA; Prifysgol Normal Beijing, Tsieina; PUJ, Cali, Colombia; NTU, Singapore; MSU, IIITS ac IISC yn India; UC, Awstralia.

Mae Edmond yn mynd ati i gydweithio ag Athrawon Ymweld, Ysgolheigion Gwadd, Ysgolheigion PhD, Meistr Interns Ymchwil a Myfyrwyr Ymchwil Israddedig sy'n Ymweld.

Cyhoeddiadau allweddol

​S. Dashti, E. Prakash, F. Hussain and F. Carroll, "Virtual Pottery: Deformable Sound Shape Modelling and Fabrication," 2020 International Conference on Cyberworlds (CW), 2020, pp. 133-136, DOI: 10.1109/CW49994.2020.00028.

Edmond, Evan C., Prakash, Edmond, and Carroll, Fiona. ‘RoboDoc: Critical Ethical Issues to Consider for the Design and Development of a Robotic Doctor Experience’. Journal of Future Robot Life, vol. 1, no. 1, pp. 59-63, 2020 DOI: 10.3233/FRL-200002

Rawindaran, N., Jayal, A., Prakash, E., & Hewage, C. (2021). Cost Benefits of Using Machine Learning Features in NIDS for Cyber Security in UK Small Medium Enterprises (SME). Future Internet, 13(8), 186. DOI: 10.3390/fi13080186

Prosiectau a gweithgareddau eraill

​Mae Edmond yn darparu cymorth strategol o Ysgol Dechnolegau Caerdydd i Academïau Prifysgol: 

https://tinyurl.com/CardiffMet-Global-Academy 


Dolenni allanol