Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Staff Profiles>Babatunde Kazeem Olorisade

Dr Babatunde Kazeem Olorisade

Uwch Ddarlithydd

Adran: Adran Cyfrifiadureg

Rhif/lleoliad swyddfa: Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost: kolorisade@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Mae Babatunde Kazeem Olorisade yn Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddor Data. Mae ei ymchwil yn cwmpasu ystod eang o ddiddordebau sy'n cynnwys gwyddor data/dysgu peirianyddol a pheirianneg meddalwedd ar sail tystiolaeth. Mae meysydd penodol yn cynnwys dulliau wedi'u gyrru gan ddadansoddeg testun ar gyfer adolygiadau systematig (byw) a meta-ddadansoddiad rhwydwaith, atgynyrchioldeb ymchwil Dysgu Peirianyddol, ymddiriedaeth, preifatrwydd a moeseg mewn Dysgu Peirianyddol, a’r rhyngrwyd pethau/Roboteg ar gyfer nod datblygu cynaliadwy.

Addysgu.

  • Dadansoddeg a Deallusrwydd Busnes
  • Dadansoddeg  (Cyfryngau) Gymdeithasol
  • Gwyddor Data cymhwysol
  • Deallusrwydd Cyfrifiadol

Ymchwil

Dadansoddeg Testun Cymhwysol / Dysgu Peirianyddol, Peirianneg Meddalwedd yn Seiliedig ar Dystiolaeth, Ymddiriedolaeth, Preifatrwydd a Moeseg mewn Dysgu Peirianyddol, Atgynyrchioldeb Ymchwil, y Rhyngrwyd Pethau/Roboteg ar gyfer nod datblygu cynaliadwy.

Cyhoeddiadau allweddol

John, A., Okolie, C., Eyles, E., Webb, RT, Schmidt, L., McGuiness, LA, Olorisade, BK, Arensman, E., Hawton, K., Kapur, N. a Moran, P ., 2020. The impact of the COVID-19 pandemic on self-harm and suicidal behaviour: a living systematic review. F1000Research, 9 (1097), t.1097.

Schmidt, L., Olorisade, BK, McGuinness, LA, Thomas, J. a Higgins, YH, 2020. Data extraction methods for systematic review (semi) automation: A living review protocol. F1000Research, 9.

Olorisade, BK, Brereton, P. ac Andras, P., 2017. Reproducibility of studies on text mining for citation screening in systematic reviews: evaluation and checklist. Journal of biomedical informatics, 73, pp.1-13.

Olorisade, BK, de Quincey, E., Brereton, P. ac Andras, P., 2016, Mehefin. A critical analysis of studies that address the use of text mining for citation screening in systematic reviews. Yn Nhrafodion yr 20fed gynhadledd ryngwladol ar werthuso ac asesu mewn peirianneg meddalwedd (tt. 1-11).

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Dolenni allanol